Odpovídá Mark Hempel

web manažer WingMakers.com od roku 1998

Otázka 1: Odkud nebo od koho pocházejí materiály, z nichž jsou vytvořeny materiály Tvůrců Křídel?

Přesný zdroj těch materiálů zůstává tajemstvím. Nicméně jedinec jménem “James Mahu” předstoupil v únoru 2001 jako jediný tvůrce celého obsahu, který je na tomto webu. Více o Jamesově identitě a záměru se můžete dozvědět, když si přečtete nebo poslechnete audio jeho rozhovorů v sekci webu Tvůrce. Další dobré místo, kde se můžete dovědět o pozadí toho, jak se tyto materiály ke mně dostaly, je stránka webu Historie v sekci Úvod. A asi nejlepší vhled poskytne kniha jménem Sebrané Spisy Tvůrců Křídel svazek 1.

Otázka 2 - Kdy byl web WingMakers spuštěn?

23. listopadu 1998, 11:00 pm Greenwich Mean Time (GMT).

Otázka 3 - Jsou Tvůrci Křídel kult?

Ne. Neexistuje žádné členství, žádná organizace, žádné požadavky, žádný vnitřní kruh, žádná centrální doktrína, žádní vůdci, žádné budovy, žádná setkání, žádné ředitelství a žádná osobnost, která by používala své charisma, aby získala desátky od členů. James Mahu se velmi konkrétně vyjádřil, aby WingMakers zůstali v ústraní, v undergroundu, usedlí, agnostičtí a osobní. Nejsou žádné fanfáry. WingMakers.com posílá 2 až 3 krát ročně oznámení o novinkách v obsahu a to je všechno.

Otázka 4 - Proč se James rozhodl psát novely namísto psaní všeho v nefiktivním formátu jako ostatní guruové nebo odborníci metafyzického vesmíru?

James vytváří mytologické prostředí, ve kterém může být hluboký duchovní obsah absorbován čtenářem skrze aktivaci jeho představivosti. A fiktivní pozadí poskytuje nejlepší způsob, jak toho dosáhnout. Fikce umožňuje čtenáři uvažovat o možnostech a nevidět tak písemnosti jako absolutní či autoritativní. To poskytuje možnost průzkumu bez pocitu indoktrinace. Materiály Tvůrců Křídel jsou starobylé. Nejsou vlastněny žádnou organizací a určitě ne žádným jedincem. Podle Jamesovy perspektivy by měly být prezentovány tak ryze, jakými jsou - bez příkras či osobnosti či organizačních otisků jakéhokoliv druhu. Jsou agnostické ve smyslu jejich orientace na existující náboženství či duchovní víry. Nejsou to materiály týkající se sebe-pomoci či osobního rozvoje. Jsou to katalyzátory stavu vědomí Svrchovaného Sjednocení.

Otázka 5 - Stojí za materiály Tvůrců Křídel nějaká organizace?

Ne. James se rozhodl, že nechce vytvářet žádný typ organizace, která by prosazovala jeho práce nebo se pokoušela organizovat následovníky do nějakého typu církve nebo členství nebo ho stavěla do nějakého typu duchovního vůdce, kterého by měli ostatní následovat. Materiály, které sdílí, jsou pro jedince. Frekvence a jemnosti v jeho písemnostech, malbách, hudbě, poezii, videech, atd., jsou součástí větší iniciativy, kterou nazývá “Velký Portál.” Velký Portál je nevyvratitelný, vědecký objev lidské duše. James obšírně píše o tomto objevu a ve všech jeho materiálech na něj lze najít odkazy. Jeho poslední novela Quantusum popisuje velmi jasně obraz tohoto neuvěřitelného objevu a jeho důsledků. Mnohé z materiálů Lyricusu také definují jisté detaily Velkého Portálu.

Otázka 6 - Proč web WingMakers prodává produkty?

Při produkci hudebních CD, knih, tisku maleb, atd. jsou velké náklady a po Jamesových dílech je celosvětová poptávka. Lidé z celého světa (z 89 států při posledním počítání) cítí zvláštní podstatu těchto materiálů a objednávají si produkty. Jak bylo již mnohokrát řečeno, “obsah je králem”. Obsah je jednou z hlavních věcí, kterou lidé konzumují, aby jim pomohl najít význam jejich životů. James prodchnul svůj obsah zvláštním typem frekvence, kterou množství lidí - dokonce podvědomě - identifikuje jako katalytickou a transformativní. Chtějí tento obsah ve vyšším rozlišení a to přináší náklady. Nikdo tu nevydělává velké sumy peněz. Tvůrci Křídel nejsou předurčeni pro velký obchod; jsou předurčeni, aby sloužili osvícené komunitě a snad na tom neprodělali. Taková je míra. Webmanažer (Mark Hempel) a jeho žena vyřizují všechny emaily, balí objednávky, dělají inventuru, spolupracují s prodejci, účetními, atd. A dělají to ze svého domova. A co ještě stojí za zmínku, v těchto materiálech nejsou zainteresovány žádné organizace. Tyto materiály nemají žádného vydavatele, který by je směřoval tam či onam, aby byly “prodejnější” pro širší veřejnost. To je pro materiály tohoto typu a kvality velmi obvyklé. Vydavatelé, studia, producenti, distributoři, maloobchodníci, agenti, atd. se vměšují do tvůrčího procesu a pokoušejí se materiály udělat obchodně úspěšnějšími. Je to jednoduchý proces: James poskytne materiály; jeho webmanažer je umístí na web a vyřídí požadavky koncových zákazníků. To je všechno - konec. Mnoho organizací, velkých i malých, kontaktovalo WingMakers a snažili se o komercionalizaci těchto materiálů a James všechny nabídky odmítl. James není motivován penězi. Kdyby byl, přijal by některou z těchto komerčních nabídek.

Otázka 7 - Kde bych měl s těmito materiály začít?

Jsou tak rozsáhlé. Kde je nejlepší začít? Možná bude dobré prohlédnout si materiály a jejich různé součásti a podívat se, co rezonuje se tvým srdcem a myslí. Mnoho příznivců Tvůrců Křídel považuje za středobod a skvělý startovní bod těchto materiálů knihu Projekt Starobylý šíp. Poskytuje nejlepší základ pro další materiály, ale nejsou žádné správné či špatné způsoby.

Otázka 8 - Kolik lidí navštívilo web?

Zhruba 7,9 miliónu návštěv od jeho spuštění, ale je nemožné říci, kolik bylo opakovaných návštěv. Lepší odhad tedy bude kolem 1.450.000 unikátních návštěv (z celého světa) od doby spuštění webu. A tento zájem vznikl bez jediného haléře na reklamu nebo marketing.

Otázka 9 - Může být text vytištěn a distribuován?

Ano, texty a malby můžou být vytištěny pro osobní použití, ale nikoliv pro komerční použití. Všechny materiály jsou pod ochranou autorských práv. Takže je v pořádku tisknout si materiály pro sebe, ale nemůžeš legálně materiály distribuovat za komerčním účelem.

Otázka 10 - Prošel jsem filozofické články WingMakers. Jsou zveřejněné nějaké další filozofické články z komor, kromě těch, které jsou na webu?

Na webu WingMakers.com je všechen originální obsah, který byl kdy publikován. Všechno, co najdete na tomto webu, je od Jamese a je to obsahem, který byl publikován. Tento obsah je jediný autentický materiál Tvůrců Křídel a jeho autorská práva jsou chráněna Knihovnou Kongresu. Jakékoliv informace připisované Tvůrcům Křídel, které nemají přidělený copyright, by měly být považovány za potenciálně neautentické a pokud se nenalézají na webech WingMakers.com, Lyricus.org, EventTemples.com, SovereignIntegral.org nebo SpiritState.com (to jsou oficiální weby Jamese Mahu), pak jsou možná neautentické nebo modifikované. Mnoho lidí údajně zastupuje Lyricus nebo prezentuje Jamese, ale James není nikým zastupován. To nejbližší, co se týká vztahu s organizací, má James s Planetwork Press, což je jeho vydavatel. Také několik svých novel publikoval digitálně na Sumbola.com.

Otázka 11 - Existují emaily, které jsou připisované Marku Hempelovi a tvrdí, že on napsal tyto materiály, aby vytvořil film nebo Poutavou Multimediální Uměleckou Formu (Immersive Multimedia Art Form - IMAF). Je to pravda?

Existuje přinejmenším deset emailů, které jsou přisuzovány mě (Markovi Hempelovi), o kterých vím. Všechny tyto emaily a oznámení se objevily krátce poté, co byl web WingMakers spuštěn - v listopadu 1998. Jeden z nich tvrdil, že web je podvod. Jiný tvrdil, že jsem byl zaplacen, abych vytvořil všechen ten obsah. A třetí tvrdil, že jsem vytvořil ten obsah, abych udělal film. Čtvrtý oznamoval, že jsem udělal experimentální uměleckou formu zvanou IMAF. Ostatní byly podobné povahy. V každém případě já jsem tyto emaily nepsal, ani nevím, kdo to udělal nebo z jakého důvodu se za mě vydával. V roce 1998 (a dokonce i dnes) bylo velice snadné napsat email jménem jiné osoby. Když byl web Tvůrců Křídel spuštěn, způsobil smršť aktivit, protože James spustil mocný událostní řetězec, co se týká jeho obsahu. Bylo to jako vhození velkého balvanu do klidného jezera. Obsah byl anonymní. Byl neobvyklým způsobem integrovaný. Měl vhledy do tajných vlád, které mnozí experti potvrdili. Dokonce mnoho jeho předpovědí se potvrdilo. Bylo mnoho důkazů, že složky naší vlády si nepřály, aby jisté aspekty těchto materiálů byly uvolněny… jako třeba rozhovory s Nerudou.

Otázka 12 - Existují nějaké studijní skupiny materiálů Tvůrců Křídel?

Podíváš-li se na web WingMakers Study Group, dozvíš se o existujících studijních skupinách a také tam najdeš materiály, jak začít svou vlastní skupinu. Tento web není spojen s Jamesem a jeho materiály, ale vytvořili ho lidé, kteří se materiály WingMakers zabývají a kteří se rozhodli své zkušenosti sdílet a založit studijní skupiny.

Otázka 13 - Vypadá to, že teď, když James Mahu oznámil své jméno a poskytl rozhovory, nemůže již být považován za “anonymního”. Myslím, že má otázka je následující: Je to skutečná Jamesova identita a je pravda, že tento rozsáhlý obsah dala dohromady pouze jediná osoba?

James zůstává anonymním. On si to tak zvolil. Poskytl sice své jméno, ale nikdo by neměl předpokládat, že to je jeho skutečné jméno. Co se týká tvé druhé otázky, tak ano, James řekl, že všechen obsah WingMakers vytvořil on, ale že on ho “překládá” z jiné dimenze. Což znamená, že se naladí na frekvence, které může slyšet a vidět a potom je přenést do fyzické manifestace za použití soudobých nástrojů, technologií a technik. Není to umělecký projev. Je to poslání. Toto poslání na osobní úrovni znamená vytvoření katalytických nástrojů pro lidi k započetí pozvednutí jejich inteligence chování a přiblížení k dalšímu evolučnímu kroku uvědomění, který James nazývá jako stav vědomí Svrchovaného Sjednocení. Na sociální úrovni to jsou ukazatele a vzory, které vedou lidstvo k Velkému Portálu.

KONEC