Filozofie WingMakers

Filozofie Komnaty 1- 4 plus ukázky z nevydaných materiálů

Filozofie Tvůrců Křídel je kosmický pohled na vrstvy reality, ve kterých žijeme a se kterými interagujeme. Přitom pro velkou většinu z nás platí, že si tyto další vrstvy reality neuvědomujeme, stejně jako ani jejich vliv a význam, které mají na naše každodenní životy. Filozofické články Tvůrců Křídel jsou koncepční rámce pro pochopení základních struktur multivesmíru a naší role v něm.

 philo img1  philo img2  philo img3  philo img4  philo img5  

Filozofie na wingmakers.com


Komnata jedna: Životní zásady Svrchovaného Sjednocení

philo img1Model vyjádření entity je vytvořen tak, aby zkoumal nová pole vibrací prostřednictvím biologických nástrojů a aby se prostřednictvím tohoto procesu objevování transformoval do nové úrovně pochopení a vyjádření jako Svrchované Sjednocení. Svrchované Sjednocení je nejplnějším modelem vyjádření entity uvnitř časoprostorových vesmírů a nejpřesněji v nich ilustruje schopnosti Zdrojové Inteligence.

Komnata dvě: Posunující se Modely Existence

philo img2Vědomí Svrchovaného Sjednocení je cíl, jenž vnitřně volá lidský nástroj do reality Prvotního Zdroje. Na všech toulkách lidského vědomí vně Zdrojové Reality mu byly odstraněny mocné vlastnosti Zdrojové Reality prostřednictvím uplatňování logické mysli a vytrvalé víry v jazyk omezení, jež plyne z vnějších zdrojů hierarchie.

Komnata tři: Plán Průzkumu

philo img3Prvotní Zdroj stvořil Plán Průzkumu, aby redefinoval sám sebe a aby zplodil účel multivesmíru a veškeré existence v něm. Účel tohoto systému je zkoumat světy stvoření a rozvíjet schopnost individualizovaných vědomí v získávání a vyjadřování moudrosti. Každé individualizované vědomí je fragmentem překrásné mozaiky, jež vyobrazuje osobnost Prvotního Zdroje.

Komnata čtyři: Víry a jejich energetické systémy

philo img4Všechny víry mají energetické systémy, které fungují jako porodní sály pro manifestaci víry. V těchto energetických systémech jsou proudy, které směřují tvou životní zkušenost. Uvědomuješ si tyto proudy - ať už vědomě či podvědomě - a dovoluješ jim, aby tě unášely do říše zkušeností, jež nejlépe dokládají pravost tvého systému víry.

Úryvky filozofií

philo img5Úryvky filozofií z novely Tvůrců Křídel Projekt Starobylý šíp (The Ancient Arrow Project)

Komnata 2

Posunující se modely existence, z kapitoly osm

Jestliže je entita rozdělená na své součásti, její chápání svobodné vůle je omezeno na to, co bylo definováno Hierarchií.