Hudba WingMakers

Vydáno 2001-2011 Jamesem Mahu

Hudba na wingmakers.com

Jednotlivé skladby, nebo celé alba si můžete zakoupit v e-shopu >


First Source (Prvotní Zdroj)

Music-First-Source 03  Music-First-Source 05

Projekt Ancient Arrow, komnaty 1-9

Prvotní Zdroj je jeden z nejpopulárnějších disků hudební kolekce. Jeho hudba je přitažlivá jak mocnými melodiemi a živými instrumentálkami, tak je plná komplexních a vzletných vokálů a zpěvů. Je to originální hudba, která byla publikována jako první a jsou v ní obsažené také multimediální prvky, které si lze stáhnout do počítače.

Disk obsahuje 60 minut originální hudby z komor 1-9, které lze přehrát na libovolném CD přehrávači; tucty složité a poutavé grafiky a maleb (většina z nich není na webu); tři filozofické články; elektronickou knihu (Projekt Starobylý šíp - kompletní edice); glosář pojmů; nové hudební samply z komor, které dosud nebyly publikované; tři rozhovory s Dr. Nerudou; úplnou galerii maleb ve velmi vysokém rozlišení, které je vhodné pro tisk; knihu poezie; a pořádný kus dalšího obsahu, který je ukrytý v tajných průchodech krytých hesly.

Komnata 10

Music-Chamber-10 03Music-Chamber-10 05
Projekt Ancient Arrow

Hudba komnaty 10 ve své kompozici splétá vzory a zvuky ze všech koutů planety - geograficky i historicky - do univerzální hymny Navigátora Celistvosti. Je to komplexní zaranžování kompozic, které povedou tvé vědomí do říše jednoty, ze které jsme všichni odvozeni a z níž pocházíme.

Komnata 10 je v kontextu lidského genomu analogická ke genetické struktuře lidského chromozomu 10. Tento chromozom ve velké míře reguluje v lidském nástroji pocit dobré pohody a jeho vztah k různým formám stresu - fyzickému, emočnímu a mentálnímu.

V komnatě 10 je 38 hudebních kompozic, které splývají do bezešvého plynutí. Tyto hudební “sloky” vyjadřují plynulý pohyb a multi-fasetové vyjádření Navigátora Celistvosti. Jsou to mosty, přes které můžeš cestovat mezi světy a dimenzemi. Toto není meditační hudba, jejíž účel je relaxovat tvou mysl a tělo.

Hudba komnaty 10 je navržena tak, aby vyvolala tu část tebe, která je zastíněna tvou lidskou osobností a lidskou dimenzí zkušenosti. Je to sluchový datový proud, který způsobuje rezonanci vibrace jednoty, která je skladována ve všech lidech.

Poznámka: Komnata 10 obsahuje netradiční spořič obrazovky, který lze nainstalovat na PC. Obsahuje novou hudební skladbu a poezii a umění od Tvůrců Křídel. Hudba komory 10 má téměř 35 minut.

Komnaty 11 - 17

Music-Chambers-11-17 03  Music-Chambers-11-17 05

Projekt Ancient Arrow

Integrují ambient, pop a soudobý hip-hop beat s mezi-kulturními zpěvy, evokují etnickou směs Indie, domorodých Američanů a dalších. Složité rytmy, perkuse a inspirující melodie vytvářejí vzácnou rovnováhu mezi klasickou formou a ambientní atmosférou. Komory 11-17 je bohatá hudební cesta naplněná pocitem cesty do jiných světů, časů či kultur. Rytmem vedené zvuky jsou hypnotické a těm, kteří jim naslouchají, přinášejí jak pocit klidu, tak energie. Je to duchaplná globální hudba.

V některých písních zní vokál Charlottemarie, který neodbytně interaguje se zpěvy domorodých Američanů.

Komnaty 18 - 24

Music-Chambers-18-24 03  Music-Chambers-18-24 05

Projekt Ancient Arrow

Komnaty 18-24 z Projektu Starobylý šíp obsahují 62 minut melodicky abstraktní, složitě vrstvené hudební kompozice. Jsou to nejkomplexnější kompozice ze Starobylého šípu, které míchají mocné, pulzující rytmy, mimozemské vzory a instrumenty s mnoha-vrstevnými vokály a zpěvy. Hudba je inspirující pro tělo, mysl a ducha. Toto je určitě vyšší energie než předchozí dvě publikace. Je prostorovější a více zaměřená na vokály a zpěvy, doplněné mnohačetnými kontra melodiemi, což vytváří pocit mystéria a napětí.

Je to celistvý zážitek srdce a mysli, který dosahuje až do těch částí duše, kam umění dříve zřídkakdy dosáhlo.

Hakomi komnaty 1 a 2

Music-Hakomi-Chambers-1-2 03  Music-Hakomi-Chambers-1-2 05

Projekt Hakomi

Hudba komnat 1 a 2 z projektu Hakomi je téměř hodinovou cestou do hudební krajiny, která spojuje rytmické vokály a instrumentálky do magických kompozic. Jedná se o exotické, mimozemské zvuky, jež pocházejí z velmi dokonalé palety zvuků, vzorů a nálad. Skvělé vokály jsou zdobeny hlubokým harmonickým bručením, poutavými melodiemi a fascinující šíří světových perkusí.

Hakomi je slovo z jazyka Hopi, jehož překlad znamená: “Kde se nalézáš ve vztahu k ostatním říším.” Toto CD od Tvůrců Křídel je opravdu pozoruhodné svou plynulou kompozicí, která prezentuje pozoruhodně široký záběr instrumentů a bezeslovných vokálů, které jsou mistrovsky smíchány do vyjádření nevysvětlitelného.

Toto je první publikace materiálů z druhé lokality Tvůrců Křídel, která byla objevena poblíž města Cusco v Peru. Následuje po publikování čtyř CD, která tvoří lokalitu Starobylý šíp, jež byla objevena v Severním Novém Mexiku. Více informací o této nové lokalitě je možno nalézt ve čtvrtém rozhovoru s Nerudou.

Hudba z komor jedna a dvě je obsažena na tomto disku. Každá z nich je rozsáhlou a neodolatelnou kompozicí s ohromným množstvím mocných melodických průchodů připomínajících projekt Starobylý šíp, ale také kompozičně dobývají nová území.

Přítomnost Navigátora Celistvosti je lidskému nástroji neviditelná a z velké části není dostatečně cítěna, aby způsobila chování duše. Vyšší stezky mysli si ji představují, uchvacují ji jako vítr semeno a tyto obrazy pak můžou být přeloženy emocím a tělu prostřednictvím hudby živěji než jakoukoliv jinou uměleckou formou.

-Překlad z Hakomi komnaty 1

Hakomi komnata 3

Music-Hakomi-Chamber-3 03  Music-Hakomi-Chamber-3 05

Projekt Hakomi

Hudba Hakomi komnata 3 je mystickou cestou do hudební krajiny, jež spojuje úžasné množství vokálů a zpěvů s akustickými instrumentálkami a elektronickými zvuky, které jsou jak nadpozemské, tak fascinující. Toto CD je tvořeno jedinou kompozicí, která nepřetržitě plyne celých 75 minut, což ji řadí mezi nejdelší zkomponované skladby.

Po celou svou délku plyne hudba komory 3 snadno jako velká řeka a zve svého posluchače k zážitku hudebního dobrodružství, které rozšiřuje a prohlubuje vědomí, jako by hudba sama byla učitelem. Kompozice je dokonalou směsí stylů, hlasů a instrumentů, které vyzývají, aby jim mysl a srdce naslouchaly.

Hudba komnaty 3 je sluchovým dobrodružstvím, které je velmi stimulující pro mysl a vědomí jako celek. Je komplexní, temnou a mystickou výzvou. Světlo tančí skrz tuto rozsáhlou hudební krajinu.

Ve štědrosti hvězd žijeme. Ze své svobodné vůle milujeme. Z okouzlení neobjeveným se učíme.

-Překlad Hakomi komnata 3

Hakomi komnaty 4 - 6

Music-Hakomi-Chambers-4-6 06  Music-Hakomi-Chambers-4-6 08

Projekt Hakomi

Hakomi komnaty 4 - 6 je 80 minutová cesta do jemných oblastí lidského ducha. Míchá složitou tapisérii akustických a elektronických instrumentů prokládaných vzletným a inspirujícím vokálním zpěvem Charlottemarie, Gregoriánských mnichů a téměř tuctu dalších vokalistů.

Toto CD je smysluplným spojením lidského hlasu, jemných melodií, hloubky prostoru a duchovního obsahu, které je formováno a dirigováno mantrami a posvátnými zpěvy, jež jsou součástí každé písně. Kompozičně zpracovává exotické rytmy, bohaté linie melodií a fascinující množství instrumentů, které směšují západní a východní tradice - jak starobylé, tak moderní.

Hudba komnat 4 - 6 je velmi stimulující pro mysl a vědomí jako celek. Je komplexní výzvou, temná a mystická, s působivými melodiemi a nádhernými vokály, které zpívají posvátné mantry a zpěvy, jež rezonují s našimi nejhlubšími tužbami po pocitu spojení s Prvotním Zdrojem.

To, co je uvnitř, nemá sobě rovné,
povstává z nejmenšího prostoru,
kde Prvotní Vibrace Nemanifestovaného
pramení do nádhery Jediné Elegance Světa.

-Překlad Hakomi komnata 4

Hakomi komnaty 7 - 12

Music-Hakomi-Chambers-7-12 06  Music-Hakomi-Chambers-7-12 09

Approaching the Divine

Hakomi Projekt: komnaty 7 - 12 obsahuje energetiku vyšších dimenzí díky použití exotických rytmů, složitých melodií, meditačních průchodů, vrstvených harmonií, mluvené poezie a starobylých manter v jejich původních jazycích. Tato zvuková krajina inspiruje a rezonuje s naší tužbou po přiblížení k božskému v nás.

Jedná se o hluboce dojemné kompozice s jemnými, mnoha-fasetovými vzory a zářivými melodiemi, které plynou beze švů jako jediná kompozice (CD má přes 76 minut). Vedou zde vokály Charlottemarie, které jsou vzletné, emotivní a prezentují složité posvátné zpěvy a harmonie, které pocházejí z tisíce let starých dávných kultur. Vokálně je toto CD složitější než jakékoliv jiné CD z kolekce WingMakers a tyto vzletné vokály hrají dobrý kontrast ke složitým rytmům, vrstveným perkusím a fluidnímu, dovednému kytarovému projevu, které činí toto CD velmi neodolatelným.

Grand Portal (Velký Portál)

Music-Grand-Portal 03  Music-Grand-Portal 05

Lyricus

Velký Portál je poutavá cesta do Srdce Všech Věcí. Je to inspirující směs orchestrálních proudů a vokálních zpěvů, podporovaných rozmanitými a bohatými vzory mistrovských perkusí, hypnotických basových linií a jemných, mystických kontra melodií. Bujarý pocit dobrodružství, který doprovází plynutí této kompoziční struktury je jak nepopiratelný, tak inspirující.

Toto CD obsahuje sice jen dvě hudební kompozice, Solotonic Transformation 1 (24:20) a Solotionic Transformations 2 (32:20), ale jedná se o dlouhé skladby. Celé CD má přes 56 minut a jak je pro Jamesovy kompozice typické, jedná se o hudební dobrodružství nebo to, čemu James říká: “Hudba pro Objev.”

Co se týká melodičnosti, má toto CD velký potenciál, s rozsáhlými, idylickými orchestrálními proudy, které vnitřně přitáhnou vaši pozornost - do oblasti nejvnitřnějšího srdce. Zdá se, jako by kompozice byly pohyby ducha určené ke stržení srdce do nové úrovně vyjádření a rozletu.