Obrazy WingMakers

Ancient Arrow (Starobylý šíp), Komnaty 1 - 24

Obrazy na wingmakers.com

 


Úvod ke komnatovým malbám

Originální umění WingMakers

Malby z lokality Ancient Arrow (Starobylý šíp)

Těchto 24 komorovým maleb zobrazuje vizuální umění z Projektu Starobylý šíp. Jak to James popsal, jedná se o “momentky” jejich ekvivalentů v pohybu. James říká o originále těchto maleb, že se jedná o “dynamické, animované zvukové vlny (hudbu)”. On, jako umělec, udělal tyto momentky a vytvořil tak stabilní rámec každé malby.

V lokalitě Starobylý šíp je celkem dvacet čtyři komorových maleb. Všechny záhadně souvisí s páry lidských chromozomů. Ačkoliv věda našla v lidském těle jen 23 párů chromozómů, James naznačuje - prostřednictvím lokality Starobylý šíp - že lidský druh se vyvine ke 24 párům chromozómů.

James vytvořil unikátní metodu vývoje těchto maleb za použití mnohavrstvého autorského procesu. Tento unikátní proces umožňuje dosažení zářivých barevných tónů. Díky tomu, že nanáší závěrečnou vrstvu barevnou tužkou, mají jeho malby složité detaily, takže celé dílo je dokončeno jako kresba. Každé dílo vyžaduje kolem 100 až 120 hodin práce.

e-shop s obrazy >

Paintings intro1

Série komnatových maleb Hakomi

V souvislosti s publikováním Hakomi série CD začátkem r. 2007 publikoval James také šest novějších maleb. Některé z nich byly použity jako malby na obálkách publikací Chrámů Událostí (Event Temples), jako např. Chrám Událostí 3: Duchovní aktivismus. Hakomi série má rozhodně více ženskou kvalitu s mnoha stejnými vyobrazeními portálů a glyfů. Nicméně mnohé z glyfů jsou dost odlišné, jako by pocházely z úplně jiné ruky… nebo jazyka.

Digitální umění

Od roku 2002 publikoval James tucty digitálních maleb “směsic”, založených na jeho malbách.

Paintings intro2

Glyfy WingMakers

Ve většině maleb, ať už z lokality Starobylý šíp nebo Hakomi, jsou přítomny glyfy. V Sebraných Spisech Tvůrců Křídel napsal John Berges o použití glyfů v komorových malbách následující:

“Kromě toho, co zde bylo naznačeno, je také dost dobře možné, že existuje skutečný Jazyk Jednoty, tvořený slovy, gramatikou a syntaxí, který existuje ve vyšších dimenzionálních říších. Tento pisatel se ptal Jamese, jestli vyobrazení glyfů v jeho malbách je ukázkou tajného jazyka zasvěcenců známého jako Senzar, který zmínila H.P. Blavatská ve své knize Tajná doktrína. James odpověděl na tuto otázku následujícím komentářem:”

“Senzar, kromě toho, že je sám o sobě abecedou, může být vyjádřen kódovanými znaky, které korespondují spíše s podstatou ideogramů než slabik. Senzar, jako jazyk, byl na zemi přinesen Centrální rasou. Důvod je docela jednoduchý. Jazyk ideogramů může tlumočit nesmírně složitý koncept v jednoduchém symbolu…”

“Senzar je jazyk, který se pohybuje mezi znaky písmen, matematickými symboly a hudebními notami. Je to integrovaný jazyk někdy nazývaný Univerzální Jazyk Světla či Insignie (Symbolika) Prvotního Zdroje.”

Paintings intro3

Aktivační umění

Od samého začátku v r. 1998, kdy byly tyto malby poprvé publikovány na webu, byli lidé osloveni tím, jak malby aktivují novou perspektivu v jejich systémech víry. James hovoří o malbách jako o “aktivačních malbách”, což je přívlastek, který dává celému dílu Tvůrců Křídel. Malby Tvůrců Křídel aktivují pocit jemno-zrných dimenzí alternativních realit. V každé malbě je obsažen příběh… který je malbou vyprávěn a který se týká naší duchovní podstaty. V Jamesových malbách je přítomen silný pocit kosmického dramatu, spojení starobylé minulosti s budoucími tužbami lidského druhu.

Paintings intro4

Články o komnatových malbách od Chrise Locka

V roce 2004 kontaktoval Tvůrce Křídel pan Chris Lock, Ph.D., F.S.A.I., který požádal, zda by mohl prozkoumat malby a napsat výzkumný článek o malbě č. 6 z lokality Starobylý šíp. Jistou dobu malbu studoval a měl různé nápady, týkající se jejich významu, symbolického účelu a spojení s historickými mýty.

Článek byl distribuován elektronicky a měl dobrý ohlas. Pan Lock poté vypracoval v r. 2007 také komnatu 17 a v roce 2009 dokončil komnatu 1. Tyto pečlivě vypracované články poskytují skvělý vhled do úrovně detailnosti a do příběhu, který je za vývojem těchto maleb.

Tyto články s detailními ilustracemi dobře odhalují, jak komorové malby lokality Starobylý šíp používají neobyčejně bohatou obraznost, která vyobrazuje kosmologii Tvůrců Křídel v celé její komplexnosti, dokonalosti, kráse a kouzlu. Odhalením “kódovacího klíče” či významů, které můžou být aplikovány na ostatní komorové malby Tvůrců Křídel, vytvářejí tyto články nepostradatelnou pomůcku pro dekódování jemného, mnoha-vrstvého vyjádření těchto tajemných maleb.

Články také sdělují zkušenost p. Locka se zážitkem Hromového Ticha v Zenu, který měl, když dokončoval dekódování maleb, což je demonstrace toho, že bližší studium umění Tvůrců Křídel může způsobit posun ve vědomí.

(Zatím není přeloženo do češtiny)

Paintings intro5  Paintings intro6  Paintings intro7