3. rozhovor s Dr. Nerudou

Sarah: “Dobré odpoledne, Dr. Nerudo. Jste připraven?”

Dr. Neruda: “Ano, jsem připraven, pokud jste vy.”

Sarah: “Ze všech těchto záležitostí, je mi jedna věc stále těžko pochopitelná. Je to skutečnost, že koncept cestování časem se mi zdá pro vyvinutí jako docela snadná technologie. Chápu, že jsme pod dojmem Star Treku a různých dalších filmů a televizních seriálů, ale to, co popisujete, se mi zdá, že je pro vyvinutí příliš složité a že se to nikdy vyvinout nepodaří. Je to skutečně tak těžké vyvinout?”

Dr. Neruda: “Cestování časem, které je prezentované ve filmech, zjednodušuje složitost této technologie. Interaktivní cestování časem neboli BST jak je definováno Fifteenem, je nejdokonalejší ze všech technologií. Je vrcholem všech technologií, ze kterého všechny ostatní technologie můžou být potenciálně odvozeny. Takže vytvořením BST je vytvořena zkratka či stezka urychleného vývoje pro získání potenciálně všech ostatních technologií. Proto je tak obtížné BST vyvinout.” “Vědeckofantastické podání porušuje mnohé vědecké principy, které se týkají našeho chápání cestování časem. BST je proti tomu mimořádně dokonalá aplikace vědeckých principů, které prostě v žánru vědecké fantazie nejsou zastoupeny a to převážně proto, že lidé mají rádi efekty a vyobrazení různých aspektů cestování časem mnohem více, než mají chuť pochopit vědu, která je za tím. Takže spisovatelé, zvláště ti, kteří píší pro televizi a filmy, zjednodušují stupeň složitosti, který obklopuje tuto vrcholovou technologii.”

Sarah: “Ale vy jste vlastně neodpověděl na mou otázku… uspějeme v jejím vyvinutí?”

Dr. Neruda: “V mé mysli trochu pochybuji o tom, že Labyrint Tým uspěje při vývoji technologie BST. Otázkou totiž je, zdali to z dlouhodobé perspektivy je v nejlepším zájmu lidstva. Těsně před tím, než jsem zběhl, tak do začátku prvních testů z celé škály testů zbývaly pouhé týdny. Na úrovni ředitelů bylo rozšířené očekávání, že do úspěšných zkoušek BST zbývá čtyři až šest měsíců.”

Sarah: “Co je tedy největší překážkou v úspěchu?”

Dr. Neruda: “Jednoduše řečeno to, jestli je Labyrint Tým schopen definovat a zpřístupnit intervenční body jak stanovil Fifteen které by měly nejmenší dopad na související události v horizontálním čase. Je to nejjemnější a zároveň nejdůležitější součást celého toho řetězce technologií.”

Sarah: “Můžete to nějak laicky vysvětlit?”

Dr. Neruda: “Je to velmi obtížná technologie pro vyvinutí definování optimálního intervenčního bodu, jeho zpřístupnění a návrat bez odhalení. Na příčinné úrovni se to týká spojování času s minimálním dopadem. Je to podobná výzva, jako vhodit kámen do rybníka, aniž by se hladina zčeřila.”

Sarah: “Proč tolik péče o minimalizování dopadu? Myslím tím, co se týká záležitosti s Animem, nesnaží se snad úplně zničit lidstvo? Proč bychom se tolik měli starat o to, zda narušíme jejich život?”

Dr. Neruda: “Tak za prvé, Animus nepřichází, aby zničil lidstvo. Přichází proto, aby ovládli genetickou knihovnu známou jako Země. Jejich záměr není úplně pochopen, ale není to vybití zvířat ani lidského druhu. Týká se to mnohem více genetického inženýrství a toho, jak by jejich druh mohl být modifikován tak, aby mohl hostit vědomí ducha. Chtějí mít neomezený přístup do naší DNA, aby s ní mohli experimentovat. Kromě toho chtějí kolonizovat Zemi, ale jaký je jejich konečným záměr, to nevíme.” “Co se týká vaší otázky, snaha o minimalizování dopadů z intervence prostřednictvím BST se týká jak sobeckých, tak nesobeckých zájmů. Jestliže jsou události modifikovány či změněny, můžou mít nezamýšlené a velmi nepředpověditelné důsledky. Například můžeme odklonit Anima z naší galaxie a při tomto procesu ho nezáměrně poslat na jinou planetu. Tento akt bude mít důsledky na naši planetu, které nejsme schopni předpovědět.”

Sarah: “Hovoříte o karmě?”

Dr. Neruda: “Ne. Souvisí to s fyzikou a vnitřní podstatou složitých systémů. Příčinná energie je věčná. Jednoduše přeskakuje od události k události. V některých případech události tvaruje; v jiných případech vytváří události nové. Příčinná energie je nejmocnější síla ve vesmíru a jeli přesměrována v globálním měřítku přeskočí nepředpověditelným a nevypočitatelným způsobem.”

Sarah: “Takže to je nedostatek BST… neznalost důsledků změněných událostí? Říkáte, že můžeme uspět v odvrácení Anima z naší planety a potom se o několik let později stát obětí nějaké jiné formy katastrofy, která naši planetu zničí?”

Dr. Neruda: “Ne, neděje se to přesně tímto způsobem. Energetický systém, který byl přesměrován, se jednoduše odrazí od bodu, ze kterého byl přesměrován. Jak se odrazí, to je tak složité, že je nemožné předpovědět podstatu této reakce. Domnívám se, že to může způsobit i nějakou formu katastrofy, ale není to tak, že by lidstvo bylo potrestáno, jestliže to je tím, co se pokoušíte naznačit.”

Sarah: “Ano, myslím, že to je to, co jsem tím chtěla říci. Ale není pravdou, že karma existuje? A že když pomocí BST přesměrujeme Anima na jinou planetu, vystavíme se tím negativní reakci?”

Dr. Neruda: “Ne. Znamená to, že se tím vystavíme reakci a podstata této reakce může být tak nesouvisející s přesměrováním příčinné energie, že ji nikdo nebude chápat jako reakci. Taková je podstata příčinné energie: přeskakuje svou vlastní silou a inteligencí. Není to jen reakce na nějakou akci.”

Sarah: “Myslím, že karma a dokonce i fyzika tvrdí, že každá akce vyvolá nějakou reakci. Jak je to tedy s tímto principem?”

Dr. Neruda: “Je živý a pravdivý. Jen se nedá použít na příčinné energetické systémy nebo dimenzi vertikálního času.”

Sarah: “Dobře, vyhnu se další diskuzi o fyzice, ve prospěch toho, abych zjistila, proč si myslíte, že BST uspěje s ohledem na naši diskuzi v posledních pár minutách.”

Dr. Neruda: “To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem zběhnul.”

Sarah: “Jak to myslíte?”

Dr. Neruda: “Tato záležitost s nejistotou, týkající se příčinných energetických systémů, byl vždy kritický bod BST přinejmenším teoreticky. Fifteen věří, že ví, jak to zvládnout. Já si nejsem tak jist, že to jde ovládat zvláště po mém spojení s Tvůrci Křídel, kdy jsem obdržel jistý vhled do způsobu jejich řešení záležitostí s Animem.”

Sarah: “Vím, že už jste o tom trochu mluvil, ale připomeňte mi to. Jaké je jejich řešení?”

Dr. Neruda: “Mám jen pár vhledů, takže nejsem schopný o tom s určitostí hovořit.”

Sarah: “A jaká je podstata těchto informací?”

Dr. Neruda: “Tyto vhledy pocházejí z jedné Dálnovidecké seance. Pak jsem se o tom dočetl více v úvodu textu z optického disku…“

Sarah: “To je ten text, který doslova zmizel?”

Dr. Neruda: “Ano, ale já mám celý ten text uložený ve své paměti.”

Sarah: “A ještě něco?”

Dr. Neruda: “Měl jsem přímou komunikaci s někým, koho považuji za přímého zástupce Tvůrců Křídel.”

Sarah: “Cože? Kdy?”

Dr. Neruda: “To je složitý příběh, ale Samantha, Dálnovidec přidělený k našemu projektu, měla stále sílící spojení s Tvůrci Křídel. Bohužel bylo tak silné, že Fifteen neměl jinou možnost, než ji podrobit MRP. Setkal jsem se s ní těsně před touto procedurou a ona se najednou stala kanálem přítomnosti, která ke mně promlouvala. Já věřím, že to byla Centrální Rasa.”

Sarah: “A z těchto tří zdrojů jste získal slušnou představu o tom, jak Tvůrci Křídel chtějí ochránit svou genetickou knihovnu?”

Dr. Neruda: “Správně.”

Sarah: “A co tato entita, hovořící prostřednictvím ‘channelingu’, říkala?”

Dr. Neruda: “Důraz jejího sdělení byl v tom, že naše technologie nás zklame.”

Sarah: “A tou technologií bylo myšleno BST?”

Dr. Neruda: “To je má interpretace.”

Sarah: “Takže v této záležitosti důvěřujete Samanthě?”

Dr. Neruda: “Vůbec o ní nepochybuji. Ona prostě byla naším nejlepším dálnovidcem a dost možná nejlepším přirozeným senzibilem, kterého kdy ACIO mělo.”

Sarah: “Pojďme zpátky k záležitosti, kterou jste před chvilkou naznačil. Pochopila jsem správně, že jste z ACIO zběhl z důvodu vaší neshody s Fifteenem ohledně BST a obranného řešení Tvůrců Křídel?”

Dr. Neruda: “Ano, to byl hlavní důvod.”

Sarah: “Můžete to trochu rozvést?”

Dr. Neruda: “Fifteen věřil, že Samantha naše dálnovidka může ohrozit naši misi kvůli své schopnosti kontaktovat se s Tvůrci Křídel. Ve dvou ze tří Dálnovideckých seancí, které dělala, zjistili její přítomnost a začali ji zkoumat. Jakmile měl Fifteen potvrzení, že tyto bytosti jsou se vší pravděpodobností z Centrální Rasy, začal tím být docela znepokojený a zastavil jakékoliv další Dálnovidecké seance.” “Když jsem se ho ptal proč, zdálo se, že se obává, že budou schopni vnímat, jak pracujeme na BST a měl strach, že by nám to mohli ukončit.”

Sarah: “Proč?”

Dr. Neruda: “Protože to jsou velmi mocné bytosti. Když tisíckrát znásobíte to, co většina lidí považuje za Boha, pouze se přiblížíte k rozsahu schopností a moci, kterou tyto bytosti můžou mít.”

Sarah: “Říkáte, že tyto bytosti jsou dokonce mocnější než Bůh?”

Dr. Neruda: “Potíž s vaší otázkou je v tom, že nevím, o jakém Bohu mluvíte. Jestli je to o konceptu Boha prezentovaném v Bibli či ve většině našich planetárních svatých knih tak ten se v ničem nepodobá obrazu Boha, který mám ve své mysli já.”

Sarah: “Dobře, chtěla jsem se vrátit k tomuto tématu, protože mě skutečně zajímá, ale také bych chtěla dokončit naši diskuzi o vašem zběhnutí. Můžete vysvětlit, jak se to přihodilo?”

Dr. Neruda: “Jednoduše řečeno začal jsem cítit, že obranná zbraň umístěná na této planetě Tvůrci Křídel má lepší šanci uspět než BST. Všechna logika napovídala tomu, že to tak je. Nicméně Fifteen s tím nesouhlasil. Dovolil by další průzkum za účelem nalezení zbývajících lokalit Tvůrců Křídel a jejich zpřístupnění, ale nikdy by nedovolil sdílení těchto technologií nebo čehokoliv dalšího souvisejícího s tímto objevem s širokou veřejností.”

Sarah: “Takže váš rozdílný pohled na tuto záležitost byl příčinou vašeho zběhnutí?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Tak pojďme zpátky k tématu Boha. Řekněte mi, jaká je vaše definice Boha.”

Dr. Neruda: “Bůh je sjednocující síla, je prvotní a věčná. Tato síla je prvotní silou, která sama ze sebe vyvolala život, aby se stal jak jejím společníkem, tak její cestou. S životem, který byl takto vyvolán, bylo mnohokrát experimentováno, až byl nakonec zformován nosič duše, který byl schopen nést částici této síly do vnějších expandujících vesmírů.”

Sarah: “Předpokládám, že tento nosič duše, o kterém mluvíte, je Centrální Rasa?”

Dr. Neruda: “Správně.”

Sarah: “Je to to samé jako andělé?”

Dr. Neruda: “Ne, Centrální Rasa je více podobná genetickým plánovačům a vesmírným architektům. Nejsou příliš dobře známi a pochopeni dokonce ani v Corteánské kosmologii, která je v tomto ohledu nejjasnější.”

Sarah: “Předpokládám tedy, pokud jsou andělé skuteční, že se jedná ještě o jiná stvoření, než je Centrální Rasa?”

Dr. Neruda: “Správně.”

Sarah: “Potom Bůh, nebo ta síla, kterou jste popsal, ve skutečnosti nevytvoří nic jiného, než Centrální Rasu a potom se vrátí do svého příbytku v centru vesmíru. To zní jako by všechnu práci dělala Centrální Rasa.”

Dr. Neruda: “Centrální Rasa je jednoduše časově posunutá verze lidské rasy.”

Sarah: “Co?”

Dr. Neruda: “Centrální Rasa je genetickým archetypem lidského druhu, nehledě na to, jakou formu na sebe bere; nehledě na to, v jakém žije čase; nehledě na to, v jaké části vesmíru žije. Tento archetyp je jako magnetická síla: přitahuje k sobě méně vyvinuté verze druhů. Všechny verze humanoidních druhů jsou pouze časově posunuté verze Centrální Rasy přinejmenším to tak vnímá Corteum.”

Sarah: “Počkejte chvíli. Říkáte, že jsem vytvořena ze stejné DNA jako Centrální Rasa? Že z genetického hlediska jsem v podstatě stejná jen v jiném čase a prostoru? Jak je to možné?”

Dr. Neruda: “Je to možné, protože Centrální Rasa to tímto způsobem navrhla. DNA není jen něčím, co přenáší fyzické charakteristiky či predispozice. Přenáší také náš koncept času, prostoru, energie a hmoty. Přenáší naše vědomé a nevědomé filtry. Přenáší naší vnímavost k vnitřním impulzům původního myšlení a právě tato vnímavost je tím, co definuje pohyb bytosti.”

Sarah: “Pohyb bytosti?”

Dr. Neruda: “Všechny bytosti jsou v pohybu. Každým okamžikem života se někam pohybují. Když to není fyzický pohyb, tak je to pohyb mysli. Jejich podvědomí je vždy v pohybu, vždy je v interakci s datovým proudem multivesmíru. Pohyb bytosti je prostě termín, který používáme v ACIO, abychom definovali vnitřní kompas.”

Sarah: “A vnitřní kompas je co?”

Dr. Neruda: “Je to radarový systém jedince, který definuje jeho cestu životem jak v úrovni makrokosmu, tak mikrokosmu a všude mezi tím.”

Sarah: “Mám pocit, že toto téma by mohlo pokračovat donekonečna.”

Dr. Neruda: “Není to tak složité, Sarah. Popřemýšlejte o rozhodnutích, která děláte ve svém životě o kterých by šlo říci, že se přihodila vlivem vnějších sil? Která byla vaše vlastní? A která byla kombinací vnějších vlivů a vašich vlastních rozhodnutí?”

Sarah: “Myslíte to procentuálně?”

Dr. Neruda: “Zkuste to odhadnout.”

Sarah: “To záleží na tom, o které fázi mého života budu uvažovat. Když jsem byla malé dítě, všechna rozhodnutí dělali moji rodiče…“

Dr. Neruda: “Ne, odhadněte to pro všechny etapy najednou od narození po smrt. Jen to odhadněte.”

Sarah: “Nevím, možná čtyřicet procent vnějších, třicet procent mých vlastních a třicet procent kombinace.”

Dr. Neruda: “Pak budete překvapena, když vám řeknu, že již před svým zrozením, jste uložila obraz do vaší DNA, který definuje pohyb vaší bytosti. Když je toto uložení provedeno, je pohyb vaší bytosti definován vámi nikoliv někým jiným. Žádná vnější síla nedělá rozhodnutí za vás. Vnější síla může jen informovat a aktivovat rozhodnutí, která již byla učiněna.”

Sarah: “Úplně jste mě zmátl. Říkáte, že všechna rozhodnutí v mém životě již byla učiněna předtím, než jsem se narodila?”

Dr. Neruda: “Ne. Pouze všechna příčinná rozhodnutí.”

Sarah: “A jaký je rozdíl mezi příčinným rozhodnutím a obyčejným rozhodnutím?”

Dr. Neruda: “Kolik myslíte, že děláte rozhodnutí během dne. Určitě budete souhlasit, že jsou to pravděpodobně stovky, neli tisíce rozhodnutí každý den. To jsou jak jste je nazvala obyčejná rozhodnutí. Příčinná rozhodnutí jsou definována tím, jak sjednocená jsou se substrátem vašeho individuálního bytí. Jste vnímavá k novým myšlenkám? Jste schopná sjednocovat protikladné myšlenky? Zpracováváte informace převážně vizuálně nebo numericky? To jsou příčinná rozhodnutí, která definujete před svým zrozením a ta jsou zakódována v DNA, která pak aktivuje vaši rozhodovací matrici. Vnější síly jako jsou rodiče, učitelé a přátelé ty vás jen informují o tom, co jste již definovala jako pohyb své bytosti.”

Sarah: “To je taky podle Cortea?”

Dr. Neruda: “Tuto část učení jsem osobně pochopil z mých vlastních prožitků LERM. Nicméně Corteum to popisuje podobně.”

Sarah: “To mluvíte jiným způsobem o reinkarnaci, ne? Když říkáte, že si ukládáme obraz do naší DNA předtím než se zrodíme kdo vlastně dělá to ukládání?”

Dr. Neruda: “Jen beztvaré vědomí může uložit obraz do vzoru DNA.”

Sarah: “Předpokládám, že mluvíte o duši?”

Dr. Neruda: “To opět záleží na vaší definici duše. Beztvaré vědomí je to, co pozoruje a zakouší prostřednictvím forem a struktur nejen prostřednictvím fyzických vtělení. Například vědomí může být obsaženo uvnitř nějaké struktury či formy, která ale nemusí být fyzické podstaty. Třeba mysl je takovou strukturou. Přestože není fyzická, vědomí jeli fyzicky vtěleno hledí skrze strukturu mysli podobně jako někdo, kdo se dívá skrze okno. Duše je často považována za mysl a naopak.” “Beztvaré vědomí je takovou částicí Boha, jež je zpomalena z frekvence Božského stavu do individuality, kde se může stát samostatnou a zakoušet svobodnou vůli. Uvažuj o tom jako o fotonu či subatomární částici, jež je vržena do sítě vzájemně propojených částic, které mají stejnou povahu. Jinými slovy všechny tyto částice mají podobnou frekvenci či spin a jsou schopny snížit svou frekvenci podle své vůle tak, aby mohly vstoupit do membrán vědomí, do kterých lze vstoupit jen prostřednictvím přijetí formy či tvaru. A tak se beztvaré stává tvarem. Předtím než vědomí vstoupí do těla aktivuje patřičný vzorec DNA podle zkušeností, jež požaduje v membráně reality, kterou si vybralo.”

Sarah: “Co myslíte pojmem membrána?”

Dr. Neruda: “Multivesmír je sbírkou realitních membrán, jež jsou sdruženy dohromady do dimenzionálních matric, které odpovídají myšlenkových okruhům a gravitačním polím našeho beztvarého vědomí. Byli jsme trénováni k tomu skrze evoluční časové rámce abychom přijali tří dimenzionální svět jako naši realitu. Tyto realitní membrány nemají strukturu podobnou paralelním rovinám nebo příčkám žebříku. Spíše jsou podobné síti vzájemně propletených buněk. Jestli chcete, můžu to popsat ještě detailněji, ale myslím, že by to bylo dál už tak abstraktní, že by se vám začaly zavírat oči.”

Sarah: “To se všechno zdá neuvěřitelné. Začínám si myslet, že jste reinkarnací Ježíše či Buddhy.” Dr. Neruda (směje se): “Jsem reinkarnován, to je jediné, co můžu potvrdit.”

Sarah: “Pamatujete si nějaké své předchozí inkarnace?”

Dr. Neruda: “Předchozí to je relativní pojem. Raději o svých inkarnacích neuvažuji tolik jako o funkcích paměti, ale spíše jako o něčem, co je více podobné krvácení skrz simultánní realitní membrány. Oddíly, do kterých je lidská zkušenost rozdělena, nejsou tak nepropustné, aby úplně znemožnily jedné životní formě vstoupit či ovlivnit druhou. A podle mých zkušeností představují tyto oddíly paralelní okamžiky v životě jedince v celé šíři rozsahu času a prostoru.”

Sarah: “Takže vy naznačujete, že vaše minulé, přítomné a budoucí životy jsou všechny prožívány ve stejném čase, přestože se zdá, že se odehrávají na různých místech a v různých časech?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Dobře, tak mi tedy vysvětlete, jak je to možné, protože mně to nedává žádný smysl.”

Dr. Neruda: “Naše beztvaré vědomí je jako koule s mnoha, mnoha paprsky vedoucími ven z jejího středu. Každý z těchto paprsků je prostřednictvím forem propojen do kontinua vertikálního času. Tyto formy lidské či jiné vyživují beztvaré vědomí svými vhledy z jiných realitních membrán, ve kterých se vyskytují. Tímto způsobem přinášejí formy beztvarému své uvědomění z jiných realitních membrán. To je beztvarým dále zpracováváno a předáno skrze jednotící sílu Bohu.”

Sarah: “Bůh přijímá všechny tyto informace či zkušenosti… od každé živé věci… z každého času a místa? Jak?”

Dr. Neruda: “Nemám vůbec tušení.”

Sarah: “Ale je to něco, čemu věříte, a já předpokládám, že byste tomu nevěřil, kdybyste neměl nějaký důkaz, který by vaši víru podpořil.”

Dr. Neruda: “Je to tak, že někdy sledujete stopu důkazu až do bodu, kdy neočekávaně končí, ale vy si dál můžete představit, jak ta cesta pokračuje nehledě na chybějící důkaz, že pokračuje specifickým směrem. Můžete tu cestu vycítit. Nazvěte to představivost nebo prostě domněnka, to je jedno, ale je to přesně to, co jsem v tomto případě udělal. Opravdu nevím, jak by takto rozsáhlá data případně mohla být zpracovávána pro nějaký smysluplný účel, ale věřím tomu.”

Sarah: “Dobře, počkejte chvilku, abych si mohla projít své poznámky… protože se chci vrátit zpět k něčemu, co jste říkal dříve. Tady to je. Řekl jste, že každý definuje na příčinné úrovni pohyb své bytosti. Pokud je to tak a za předpokladu, že duše je inteligentní proč by si nějaká duše vybrala být mentálně, emočně či fyzicky oslabená?”

Dr. Neruda: “Jak to myslíte?”

Sarah: “Řekněme, že duše vstoupí do těla, ale zvolí si, že bude hloupá, s uzavřenou myslí, prostě blbeček. Proč by si inteligentní vědomí toto zvolilo a potom to otisklo do své DNA, takže by se jeho život stal obtížnějším nebo přinejmenším nudnějším?”

Dr. Neruda: “Dovolte, abych se vás na něco zeptal. Proč by toto stejné podmíněné na někoho uvalil Bůh?”

Sarah: “Ach, ale vy začínáte s předpokladem, že Bůh existuje.”

Dr. Neruda: “Tedy to předpokládejte a potom mi odpovězte.”

Sarah: “Vím, co se mi snažíte naznačit, ale proč by Bůh nebo duše udělali toto přinejmenším z mého úhlu pohledu hloupé rozhodnutí?”

Dr. Neruda: “Má to co dělat s komplexními systémy a jejich vnitřními pravidly dynamiky.”

Sarah: “Můžete být trochu konkrétnější?”

Dr. Neruda: “Aby vesmír mohl expandovat a jedinečně podporovat různé životní formy, potřebuje nespočitatelně složitý systém vzájemně propojených principů a pravidel. Čím je systém složitější, tím jsou póly jeho vzájemné interakce dynamičtější. Uvažujte o tom jako o nevybroušeném diamantu. Když na něj v temné místnosti posvítíte zaostřeným paprskem světla, objeví se jen tlumená záře. Když diamant vybrousíte, uděláte ho složitějším, rozšiřuje světlo zářivým vzorcem na všechny zdi místnosti.” “Podobným způsobem pracuje komplexnost s vědomím. Brousí lidskou zkušenost a šíří světlo vědomí na všechny stěny zkušeností včetně nevědomosti, hlouposti, zlotřilosti, krásy, dobra a všech možných dalších stavů lidské zkušenosti. Beztvaré vědomí není hloupé, když si volí zažívat něco, co bychom my mohli považovat za obtížné či nudné. Jednoduše to znamená, že realitní membrána Země to potřebuje.” “Nikdo nemůže žít v této realitní membráně, aniž by byl dotčen dynamikou lidské zkušenosti. Nikdo není osvobozen od těžkostí či bolesti. Znamená to, že všichni děláme hloupá rozhodnutí? Ne, jen to znamená, že žijeme ve složitém světě… to a nic víc.”

Sarah: “Nechci, aby to vyznělo, že se bráním, ale určitě budete souhlasit, že někteří mají lehčí život než druzí…“

Dr. Neruda: “Ano, ale to nesouvisí s inteligencí beztvarého vědomí.”

Sarah: “Dobře, takže to souvisí se stářím beztvarého vědomí?”

Dr. Neruda: “Ptáte se, jestli se beztvaré vědomí při získávání zkušeností zlepšuje při výběru pohybu své bytosti?”

Sarah: “Přesně.”

Dr. Neruda: “Beztvaré vědomí se dívá na těžkost a lehkost asi takovým způsobem, jak vy se díváte na negativní a pozitivní pól baterie. Předpokládám, že s relativní lhostejností.”

Sarah: “Není v tom žádný rozdíl, to chcete říci? Je jedno, jestli jsme Einsteinem nebo Hitlerem? Tomu nevěřím.”

Dr. Neruda: “Volba nespočívá v tom, být zlým nebo špatným, nebo si zvolit takovou životní stezku, která je pro jedince i druhé nesnesitelně obtížná. Ani v případě Einsteina se nejedná o to, že by si zvolil přispět k poznání lidstva takovým způsobem, který umožnil stvoření nukleárních zbraní. V beztvarém vědomí těchto jedinců které je vhledem k jejich inkarnacím primární se nerozhodli škodit či pomáhat lidstvu. Rozhodli se zažívat aspekty této realitní membrány, které přispějí jejich vlastnímu pochopení.”

Sarah: “Takže říkáte, že duše si vybírá pohyb své bytosti podle svých sobeckých tužeb? Neuvažuje vůbec o všeobecném prospěchu?”

Dr. Neruda: “Nepotřebuje uvažovat o všeobecném prospěchu. To dělá jednotící síla.”

Sarah: “To je zajímavá filozofie. Můžeme být tak sobečtí, jak si přejeme a nechat na Bohu, aby z našich sobeckých, netaktních projevů učinil něco, co přispívá k všeobecnému dobru lidstva. To je to, co skutečně říkáte?”

Dr. Neruda: “Ne. Říkám, že Bůh, který pracuje prostřednictvím jednotící síly, řídí mísení života za účelem uskutečnění transformace vesmíru. Bůh je jako kosmický alchymista, který transformuje sobecké zájmy jednoho do transformačních podmínek pro mnohé.”

Sarah: “Tedy říkáte, že Bůh řeší všechny naše lidské slabosti? Můžeme dělat cokoliv a vlastně na tom nezáleží, protože on to spraví. Kdyby tato filozofie byla v našem světě vyučována, byly bychom asi ve smutném stavu.”

Dr. Neruda: “Možná že není oficiálním způsobem vyučována, nicméně lidský druh nevědomě ví, že to je způsob, jak to pracuje.”

Sarah: “V tomto bodě s vámi nemůžu souhlasit. Sobecké zájmy, zlé úmysly, hloupost… to nejsou vlastnosti zodpovědné společnosti a já nevím o nikom, kdo by věřil, že se tímto způsobem můžeme chovat a potom nechat Boha spravovat škody či uklízet po našich ubohých soudech.”

Dr. Neruda: “Nepochopila jste mě. Asi jsem to nevysvětlil dost dobře. Zkusím to znovu.” “Tak zaprvé, sobecké zájmy beztvarého vědomí vybrušují toto vědomí takovým způsobem, že může přijímat a vyzařovat jednotící sílu. Při tom se může vědomě spojit s touto silou a stát se tak vědomě jejím kanálem, který ji rozvádí do širokého spektra realitních membrán. Beztvaré vědomí si vybírá takové realitní membrány, které umožňují vybrušování jeho vědomí. Nic z toho není činěno s postojem univerzálního prospěchu či ušlechtilého přínosu. Nicméně také to není důsledek sobeckého chování, jak o tom uvažujete vy. Je to důsledek jeho přirozenosti… způsob, jakým bylo navrženo.” “Neříkám, že Bůh dělá pořádek po našich lajdáckých chybách. Říkám, že naše lajdácké chyby nejsou lajdáckými chybami. Opakuji, že žijeme v komplexním systému vzájemně propojených realitních membrán. Můžete o těchto membránách uvažovat jako o šupinách na hadovi, kde had představuje kolektivní lidské vědomí. Každá šupina ochraňuje lidskou duši a všechny šupiny dohromady umožňují hadovi pohyb v jeho prostředí v tomto případě v multivesmíru. Lajdácké chyby, které jako jednotlivci i jako společnost děláme, jsou jak zodpovědné za existenci multivesmíru, tak jsou našimi ušlechtilými přínosy.”

Sarah: “Chci se ujistit, že jsem to pochopila dobře. Říkáte, že naše chyby jak jedinců, tak druhu nám umožňují naši existenci, takže vlastně nejsou chybami?”

Dr. Neruda: “Jak jsem již řekl, složité systémy potřebují téměř nekonečný rozsah dynamiky, aby mohly pokračovat ve své existenci. Naše realitní membrána je formou, která je vhodně vytvořena tak, aby zapadla do komplexnosti našeho vesmíru. Tato membrána pak vytvořila na Zemi příslušné prostředí se všemi jeho různorodými životními formami. Ano, naše chyby, naše individuality, jsou ústředními součástmi naší schopnosti jako druhu udržet se a přežít tváří v tvář složité, vzájemně propojené struktuře kvantového světa a vesmíru.” “Sobecké motivace sklízejí takové zkušenosti, které brousí naše vědomí. To je pak dále sklízeno jednotící silou a použito pro transformaci realitních membrán do průchodů, skrze které se druh může navrátit do Božského stavu. V tomto procesu mají stejnou váhu jak chyby, tak nesobecké přínosy. Nic nepřijde nazmar.”

Sarah: “Jestliže toto všechno je pravda, proč bychom si tedy měli dělat starosti s Animem nebo čímkoliv jiným? Prostě necháme Boha, aby se o všechno postaral.”

Dr. Neruda: “Protože Animus není spojen s jednotící silou.”

Sarah: “Jakže? Myslela jsem, že jste říkal, že všechno je s ní spojeno.”

Dr. Neruda: “Beztvaré vědomí si nevybírá takové nosiče duše, které nepoužívají jako svou formující strukturu DNA. Ví, že tyto struktury nejsou schopny se s jednotící silou spojit a proto jim nedůvěřuje.”

Sarah: “A proč jim nedůvěřuje?”

Dr. Neruda: “Protože jednotící síla je tím, co přináší soudržnost do nesoudržného, účel do chaosu. Bez ní fyzické struktury inklinují k úpadku a stagnaci, což jinými slovy znamená, že se netransformují.”

Sarah: “Jak se to přihodilo?”

Dr. Neruda: “Co?”

Sarah: “Že se Animus stal samostatnou rasou, která není spojena s Bohem?”

Dr. Neruda: “Slyšela jste někdy příběh o padlých andělech?”

Sarah: “Mluvíte o vzpouře Lucifera?”

Dr. Neruda: “Ano. Tento příběh je v Biblických textech podán zkresleně kvůli tomu, že autoři těchto textů neměli dostatečné pochopení, díky němuž by mohli definovat kosmologii či fyziku.” “Centrální Rasa navrhla vyšší životní formy, v to počítaje široké spektrum bytostí, které pracují v kvantovém světě a tamních membránách. Mezi těmito bytostmi jsou i ty, které obvykle nazýváme andělé a jež jsou prostředníky mezi humanoidními nosiči duše a Centrální Rasou.” “V andělské říši byli tací, kteří věřili, že Centrální Rasa příliš kontroluje strukturu nosičů duše. Cítili, že by měla být vytvořena taková struktura, která by umožnila andělům inkarnovat se do realitní membrány Země a dalších planet nesoucích život. Trvali na tom, že to těmto planetám pomůže stejně jako fyzickým strukturám celého vesmíru. Nicméně Centrální Rasa odmítla tento návrh a skupinu odpadlíků nechala vytvořit nosič duše nezávislý na Centrální Rase.”

Sarah: “Počkejte chvilku. Říkáte, že Lucifer vedl toto povstání proto, aby vytvořil nosič duše, který by mohl hostit ducha andělů, a že výsledkem je Animus?”

Dr. Neruda: “Je to mnohem komplikovanější. Lucifer, nebo prostě ten, komu říkáme Lucifer, byl velmi oddaný služebník Centrální Rasy. Byl jedním z předchůdců andělského druhu. Měl mocné schopnosti, které byly Centrální Rasou v dalších prototypech zmenšeny.”

Sarah: “Říkáte, že andělé jsou vytvořeni… že se nemůžou reprodukovat tak, jako lidé?”

Dr. Neruda: “Správně.” “Lucifer jako osobnost má v sobě obsažený silný smysl pro nezávislost na svých tvůrcích a dokonce ještě silnější pocit, že jeho tvůrci se mýlí. To z důvodu jejich tvrzení, že humanoidní nosič duše může hostit výhradně beztvaré vědomí a nikoliv andělskou formu. Luciferovi se to zdálo nemyslitelné, protože andělská forma měla lepší schopnosti a mohla by být nápomocná všem fyzickým životním formám na zemi a na ostatních planetách nesoucích život.” “Z Luciferovy perspektivy se lidé a druhy vyššího řádu nebudou schopni transformovat z důvodu silných omezení svých nosičů duše či fyzických forem. Lucifer si byl jist, že bez spolupráce s anděly se humanoidé po celém vesmíru stanou postupně čím dál více oddělenými od svého účelu coby duchovních bytostí a uvrhnou vesmír do zmatku. To by mohlo vést k jeho destrukci a zničení všeho života samozřejmě v to počítaje anděly.”

Sarah: “Takže vy říkáte, že Luciferova vzpoura byla prostě pouhou neshodou v této záležitosti?”

Dr. Neruda: “Lucifer se chtěl inkarnovat do této realitní membrány stejným způsobem, jako to dělají lidé. Chtěl se stát spolupracovníkem lidstva, aby zajistil jeho vzestup. Centrální Rasa sice vnímala jeho záměry jako šlechet né, ale obávali se, že andělské inkarnace by byly svými lidskými protějšky považovány za Božské a tím by nezáměrně lidi více zmýlily, než že by jim pomohly spoluvytvořit žebřík do Božského stavu.” “O této záležitosti se dlouho diskutovalo a způsobilo to oddělení andělské říše od Centrální Rasy. Přívrženci Centrální Rasy zastávali názor, že by Lucifer a jeho stoupenci měli být za své radikální názory vyhnáni, protože tyto názory by případně mohli vytvořit trvalé rozdělení jejich realitní membrány a způsobit tak obrovský zmatek. Lucifer v rozsáhlé debatě s Centrální Rasou vyjednal kompromis, který mu umožnil vzít skupinu svých stoupenců a na jedné planetě dokázat hodnotu svého plánu.”

Sarah: “Říkáte, že Luciferovi bylo dovoleno experimentovat na jedné planetě?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Dobře, než budeme dál pokračovat, hovoříte o tom v kontextu mýtu, nebo prezentujete názor Cortea?”

Dr. Neruda: “ACIO vlastní tři starobylé spisy, které alegorickou formou popisují tento příběh, ale názor Cortea když jste ho zmínila je mnohem více popisnější a rozhodnější, co se týká záznamu této kosmické události.”

Sarah: “Takže Lucifer vedl tento… experiment. Kde a jaký byl výsledek?”

Dr. Neruda: “Ta planeta je v galaxii známé vašim vědcům jako M51.”

Sarah: “To je ta stejná galaxie Anima?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Takže vy vlastně tvrdíte, že Lucifer a jeho skupina stoupenců vytvořili Anima, aby byl nosičem duše andělů?”

Dr. Neruda: “Je to mnohem komplikovanější.”

Sarah: “To doufám, protože tento příběh je příliš podivný na to, abych mu věřila.”

Dr. Neruda: “Buďte trpělivá. Vstupujeme do oblasti, která je pro většinu lidí nepříjemná. Takže se zhluboka nadechněte a zkuste sledovat mé vysvětlení.” “Lucifer vytvořil umělou fyzickou strukturu, která dokázala uspokojit kvantové požadavky andělů. Byla to velmi efektivní struktura, ale vytvářela v druhu silný komplex přežití, který nakonec převládl nad andělskými tendencemi k nesobeckosti a spolupráci.”

Sarah: “Proč? Co se stalo?”

Dr. Neruda: “Když beztvaré vědomí vstoupí do realitní membrány prostřednictvím struktury, jako je nosič duše, okamžitě se začne cítit oddělené od všech ostatních sil, kromě svých vlastních. Doslova je vrženo do oddělenosti. V lidech je toto méně či více kontrolováno prostřednictvím jemného pochopení, že zůstávají spojeni skrze jednotící sílu. To je z důvodu, že DNA je navržena tak, aby vyzařovala tento pocit spojení podvědomě.” “Avšak v případě nosiče duše, který navrhnul Lucifer a jeho následovníci, bylo toto spojení přerušeno jak vědomě, tak podvědomě, protože struktura nebyla založena na DNA, která je pevně ovládána Centrální Rasou. To následně vedlo tento pokusný druh k velmi silnému komplexu přežití, protože se velmi hluboce obával svého vyhynutí, v důsledku naprostého pocitu oddělení od jednotící síly. Komplex přežití tak vytvořil druh, který kompenzoval svůj strach z vyhynutí prostřednictvím vyvinutí velmi silné skupinové mysli.” “Skupinová mysl kompenzovala ztrátu spojení s jednotící silou a vytvořila své fyzické a mentální důsledky. To vedlo ve fyzické realitní membráně jejich planetárního systému ke sjednocení druhu do celku. Takže andělé, kteří vstoupili do tohoto systému, ztráceli paměť týkající se své andělské podstaty a více se zajímali o to, jak fungovat jako jediný kolektiv, než jako jednotlivci.” “To začalo Centrální Rasu znepokojovat a Lucifer byl požádán, aby svůj experiment ukončil. Avšak Lucifer se stal příliš spojený s druhem, který pomáhal vytvořit. Tyto andělské bytosti vyvinuly během mnoha generací soubor mnoha dokonalých technologií, kultury a sociálního řádu. Pro Lucifera to bylo v mnoha ohledech jako jeho širší rodina. Vyjednal tedy modifikaci svého stvoření tak, že nebude nadále hostit andělské frekvence či kvantovou strukturu, ale že se stane sebeoživující.”

Sarah: “Jak to myslíte sebeoživující?”

Dr. Neruda: “Že se stanou bezduchými androidy.”

Sarah: “A tak se to stalo a tím se zrodil Animus?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “To mi vůbec nedává smysl. Proč by Bůh nebo Centrální Rasa když se jí to tak týká dovolili Luciferovi vytvořit rasu androidů? Copak nevěděli, že se tyto bytosti stanou pohromou našeho vesmíru?”

Dr. Neruda: “Ano, samozřejmě že to věděli. Nicméně Bůh nenavrhuje tak komplexní věci, jako je multivesmír, aby potom kontroloval, jak všechno funguje.”

Sarah: “Ale předtím jste říkal, že Bůh řídí, co se stane, prostřednictvím jednotící síly.”

Dr. Neruda: “Bůh řídí to, jak se aktivita multivesmíru sjednotí do formy soudržného, srozumitelného datového proudu, který potom informuje o další evoluci multivesmíru. Většina lidí si myslí, že všemohoucí Bůh vyžene druhy jako je Animus. Tímto způsobem to však nefunguje, protože temná stránka predátorství jako v případě Anima zažehává v jeho zamýšlené kořisti vynalézavost a novátorství.”

Sarah: “A tou kořistí jsme my.”

Dr. Neruda: “Nejen my, ale humanoidní druhy jako celek.”

Sarah: “Zlo plodí dobro. To je to co popravdě říkáte, že?”

Dr. Neruda: “Opět připomínám, že to není zlo proti dobru. Animus o sobě neuvažuje jako o zločinci, když napadá planety. Z jejich perspektivy oni prostě vykonávají svůj plán znovuspojení se svým smyslem pro individualitu a chtějí se stát ať to zní jakkoliv divně duchovnějšími.”

Sarah: “Ale když jsem se vás předtím ptala, jestli víte, jaké záměry s planetou mají, říkal jste, že nevíte.”

Dr. Neruda: “Také to nevím. Nicméně vím něco o jejich záměrech přetvoření svých nosičů duše tak, aby se staly slučitelnější s DNA. Chtějí zavést do svých nosičů duše DNA, aby mohli svůj druh transformovat. To by v podstatě udělala v jejich situaci každá rasa. Ve skutečnosti byste to vlastně mohla nazvat ušlechtilost.”

Sarah: “Ušlechtilostí? Nevidím nic ušlechtilého v pokusu ovládnout naši planetu a vystavit její obyvatelstvo genetickým experimentům a tyranii.”

Dr. Neruda: “Pro nás ne, ale z úplně objektivního úhlu pohledu bychom mohli ocenit, že se Animus pokouší transformovat svůj druh k lepšímu. Nemají jinou možnost, protože bez DNA prostě nejsou schopni se spojit s jednotící silou.”

Sarah: “Proč se nekontaktují s Centrální Rasou a nepožádají ji o pomoc?”

Dr. Neruda: “Centrální Rasa o Animovi velmi dobře ví a považuje je za svého nejmocnějšího nepřítele. Asi je považuje za nenapravitelné. Nebo snad Centrální Rasu láká drama mít starobylého nepřítele, který je nutí ochraňovat jejich nejhodnotnější aktiva. Nepředstírám, že to vím. Ale ať už to má jakýkoliv důvod, Centrální Rasa není schopná nebo ochotná pomoci Animovi v tom, aby se znovuspojil s jednotící silou.”

Sarah: “Takže co se stalo s Luciferem a jeho plánem?”

Dr. Neruda: “Podle Cortea je naživu, daří se mu dobře a je naprosto začleněn do svého druhu jako jeho člen s vysokým postavením.”

Sarah: “Jen abych si to ujasnila, mluvíme o Satanovi, že?”

Dr. Neruda: “Teologové mají k dispozici útržkovitou koláž mýtů a legend, ze které časem vytvořili své vlastní interpretace. To, co máme k dispozici, je pouhou fantazií tisíců hlasů, ale nějak se přihodilo, že se to stalo uznávaným faktem.” “Satan, tak jak o něm uvažujeme, nikdy neexistoval. K Bohu neexistuje žádná protiváha. Bůh v sobě obsahuje veškerou dynamiku. Nemá k sobě žádnou polaritu, která by byla mimo jeho dosah, nebo která by byla zosobněná vně jeho samého. Příběh Lucifera na velmi vysoké úrovni jsem vám právě popsal. Předpokládám, že zde můžete vidět nějaké podobnosti s Luciferovou vzpourou, jak je popsaná v Bibli, ale jsem si jist, že připustíte, že podobnost je v nejlepším případě slabá.”

Sarah: “Ale když neexistuje žádný zdroj zla, proč je vlastně zla tolik? A než odpovíte vím, že nebudete souhlasit s mým předpokladem, že zlo existuje ale jak můžete považovat terorismus či jakoukoliv jinou predátorskou sílu v lidském druhu za cokoliv, jen ne za zlo? Dokonce, i když tvrdíte, že Satan nikdy neexistoval?”

Dr. Neruda: “Jestli se díváte na filmy jako Hvězdné Války či Star Trek, tak je tam naznačeno, že mimozemšťané obývají každý planetární systém v galaxii i mimo ni. To však není pravda. Naše planeta je svou směsí zvířat a organismů velmi vzácná. Vesmír, který v sobě zahrnuje membránu naší fyzické reality, je ve skutečnosti životu nepřátelský a to krajní měrou. Nějak se však přihodilo, že se na naší planetě objevil život v temných hlubinách našich oceánů…“

Sarah: “Co to má společného s mojí otázkou?”

Dr. Neruda: “Buďte trpělivá, dostanu se k tomu. Slibuji.”

Sarah: “Dobře.”

Dr. Neruda: “Obyvatelné zóny v našem vesmíru by se daly přirovnat ke kapce vody z každé krychlové míle Pacifického Oceánu, kde každá tato kapka definuje jedinou část oceánu, která v sobě obsahuje všechny potřebné podmínky pro mikrobiální život. Poté vyjmutí jediné molekuly z každé této kapky vody a její definování jako jediné části kapky, která je schopná udržet mnohabuněčný život. A z každé této molekuly vyjmutí jediné kvantové částice a její definování jako jediné části molekuly, která je schopna udržet komplexní vnímající životní formy jakými jsou lidé.” “Genetická knihovna, která vzkvétá na zemi, je forma měny, kterou vůbec nelze docenit. Vše, co o ní můžu říci, je, že její hodnota přesahuje cokoliv, co si lidská mysl dokáže představit. Díky této nepředstavitelné hodnotě naše planeta přitahuje zájem širokého okruhu mimozemských ras. To je pravda dnes, stejně jako tomu tak bylo před tisíci lety či před sta tisíci lety.” “Objekty nedocenitelné hodnoty a vzácnosti, jako je Země, přitahují mimozemské bytosti, které touží po jejich kontrole. To činí Zemi nevšedním objektem zájmu. Je to právě tento obrovský zájem, který do lidské psychiky vnesl koncept zla.”

Sarah: “Sledovala jsem vás až k poslední větě a pak jsem se ztratila. Jak tento zájem vnesl zlo do našeho vědomí?”

Dr. Neruda: “Přibližně před jedenácti tisíci lety navštívili naši planetu agresivní mimozemšťané, kteří chtěli Zemi doslova vlastnit. Tito mimozemšťané vnesli svou genetiku do naší přirozené DNA a tím modifikovali naši lidskou DNA tak, že u našich osobností byly posíleny agresivní, panovačné sklony. Tato náchylnost rozdělila lidský druh na dobyvatele a dobývané.”

Sarah: “Nechápu to. Říkáte, že ti mimozemšťané oplodnili tisíce jedinců naší domorodé populace agresivním genem, který do našeho vědomí přinesl zlo?”

Dr. Neruda: “Tito mimozemšťané neměli fyzickou formu příliš odlišnou od domorodých lidí. Bylo s nimi zacházeno jako s Bohy, protože měli vyspělejší technologie a schopnosti. Bylo považováno za velkou čest mít s těmito bytostmi soulož. Byli k tomu ale vybráni jen někteří.”

Sarah: “Jak se tedy jejich DNA stala tak vlivná, že do našich životů doslova vnesla zlo?”

Dr. Neruda: “Jednou z ještě neobjevených vlastností DNA je, že může přenášet rysy zvláště agresivní rysy bez fyzické interakce.”

Sarah: “Vysvětlete to, prosím.”

Dr. Neruda: “V DNA jsou provozní okruhy, které přenášejí rysy a dokonce formy inteligence skrz realitní membránu, která je subkvantová. To je přítoková součást jednotící síly, která rozšiřuje nové rysy a pochopení od něko lika k mnohým. To umožňuje přenos nových vhledů či mocných rysů v celém spektru druhu k těm, kteří rezonují s daným vhledem či rysem. A děje se tak bez fyzické interakce.”

Sarah: “Říkáte, že jediný člověk může mít nápad nebo rys, který je uložen v jeho DNA a že DNA potom přenese tento rys jako vysílací věž a každý na planetě, komu se to líbí, je tím ovlivněn?”

Dr. Neruda: “Dovolte, abych vyjasnil některé věci, které jste řekla.” “Zaprvé, není to jedna osoba. Vyžaduje to kritické množství několika stovek jedinců, aby byl přenesen osobní rys. A jen asi deset či dvacet osob, aby byl přenesen nový koncept či vhled. V každém případě jedna osoba nestačí. Ještě to není úplně vědecky dokázáno, ani v ACIO.” “Zadruhé, není to přenášeno jako z vysílací věže. Je to přenášeno selektivně k rezonující DNA a účinek není závislý na tom, zda má příjemce rád dárce, nebo je mu podobný. Je to závislé na vnímavosti jeho DNA. Někteří lidé mají svou DNA otevřenou inovacím, jiní ne. To je rozhodující faktor, zda nový rys či idea bude úspěšně přenesena.”

Sarah: “Dobře, mimozemšťané s agresivními osobnostmi oplodnili lidi a to do naší rasy přineslo náchylnost ke zlu. Proč Centrální Rasa dovolila, aby se to stalo?”

Dr. Neruda: “To nevíme.”

Sarah: “Ale předtím jste říkal, že ochraňují naši planetu svými nejlepšími technologiemi. Proč ji neochránili i tehdy před jedenácti tisíci lety?”

Dr. Neruda: “To je záhada. Nevíme.”

Sarah: “Tuším, že toto je další důvod, proč se Fifteen nechce spolehnout s naší ochranou na Tvůrce Křídel.”

Dr. Neruda: “Nemluvil o tom, ale souhlasím s vámi.”

Sarah: “Chtěla bych se vrátit k tématu Boha… a ohledně nahrávání poznamenávám, že si velmi dobře uvědomuji, že jsem opustila téma Tvůrců Křídel. Nemůžu ale odolat diskuzi o této věci. Dobře?”

Dr. Neruda: “Souhlasím. Můžu mluvit o jakémkoliv tématu, které zvolíte.”

Sarah: “Již dříve jste vysvětlil, že Bůh je pro vás síla, ale je to skutečně síla?”

Dr. Neruda: “Co myslíte, je Bůh jednotný nebo pomnožný?”

Sarah: “Hm.”

Dr. Neruda: “Bůh je obojím.”

Sarah: “Obojím?”

Dr. Neruda: “Bůh se nalézá všude, protože to je jednotící síla. Avšak paradoxně tím, že je jednotící silou, je také jedinečný či jediný. Fyzikové by vám vysvětlili, že ve vesmíru existují čtyři základní síly: silná jaderná, slabá jaderná, gravitační a elektromagnetická. Tyto síly jsou vlastně aspekty jediné síly, která je prvotní a naprosto příčinná.” “Einstein pracoval téměř třicet let a pokoušel se toto dokázat pomocí sjednocující teorie, ale nikdy neuspěl. Pravděpodobně nikdo nikdy neuspěl. Já můžu jen podat svědectví, že Labyrint Tým za použití své technologie LERM tuto sílu objevil. A tato síla je nepochybně vědomá. Je to tak, že není ani chaosem, ani řádem. Je obojím a plyne mezi světy chaosu a řádu podobně jako plyne sinusová vlna mezi pozitivní a negativní amplitudou.”

Sarah: “A můžou to naši fyzikové dokázat či vyvrátit?”

Dr. Neruda: “Ne, naši fyzikové nemůžou dokázat ani vyvrátit to, co říkám. Jsou příliš svázáni speciálními teoriemi, které jsou v krizi.”

Sarah: “Jakými teoriemi?”

Dr. Neruda: “Jako je kvantová mechanika, abych jmenoval alespoň jeden příklad.” “Téměř všichni fyzikové, nehledě na jejich specializaci, by se před vás postavili a s upřímnou tváří by vám tvrdili, že kvantová mechanika je správná a úplná teorie, která je základem našeho chápání vesmíru. Ona však nebere v potaz vědomí částice a nemá způsob, jak by zjistila nekonečně malá magnetická pole, ve kterých se tyto částice nalézají.”

Sarah: “Proč?”

Dr. Neruda: “To není téma pro laiky, Sarah. Nevím, jak bych to měl vysvětlit slovy, kterým byste rozuměla. Má to co dělat s faktem, že naši fyzikové na univerzitách postrádají dokonalejší technologii zesilování sil, která by pomohla zjistit nebývale jemná magnetická pole, ve kterých subatomární částice hnízdí, a která také vytvářejí vzájemně propojenou síť mentálních okruhů. Tyto mentální okruhy vzato dohromady prezentují vnější strukturu jednotící síly a prostupují celým multivesmírem. Magnetická pole prezentují vnitřek jednotící síly a právě ta prostupují formami beztvarých vědomí.”

Sarah: “Dobře, v tom, že to není téma pro laiky, jste zabodoval. V abstraktní podstatě této diskuze jsem se naprosto ztratila. Myslela jsem, že mluvíme o Bohu a teď si nejsem jistá, o čem to vlastně mluvíme.”

Dr. Neruda: “Pojďme se soustředit na prvotní sílu. Bůh zpomalil sám sebe, aby ukázal své fyzické vtělení ve čtyřech známých silách o kterých jsem hovořil před chvílí.”

Sarah: “Takže takto vesmír funguje, můžu to tak brát?”

Dr. Neruda: “Ne, ne, ne. Nechci vás nechat s dojmem, že to, co jsem řekl, je způsob, jakým multivesmír funguje. Pokud je nějaká pravda, za kterou bych se jednoznačně mohl postavit, pak je to ta, že mé vlastní chápání multivesmíru je omezeno nástroji částicové fyziky, kosmologie a matematiky a jako takové je v nejlepším případě pouze částečné, v horším případě naprosto nepřesné.”

Sarah: “Dobře, s tím se ale nikam nedostaneme, že? Pokud je to, co jste dnes večer řekl, jen částečné pochopení nebo naprostý omyl, kde potom jsou naši nejlepší vědci a teologové? Vy máte všechny výhody pokročilých technologií a mimozemské kosmologie a přitom stále nejste věrohodně schopen vysvětlit vesmír. Přestože máte důkaz Boha, tvrdíte, že v podstatě nevíte nic, co by bylo absolutní pravdou. Jak je to možné?”

Dr. Neruda: “Nikdo, kdo působí v astronomii, kosmologii či fyzice, nechce slyšet o tom, že jeho disciplína je díky mylným nebo neúplným předpokladům zavádějící. A přitom tomu tak je. A má to dobrý důvod.”

Sarah: “Co je tím důvodem?”

Dr. Neruda: “Představte si, že pozorovatelný vesmír je jednou z příček na žebříku neznámé délky. Každá z příček nad a pod naším viditelným vesmírem prezentuje měřítko zvětšení, které je za dosahem našich smyslů. Řekněme například, že příčka nad tou, která prezentuje náš pozorovatelný vesmír, je vnější prostor naší galaxie Mléčné Dráhy. S použitím dalekohledu tedy můžeme vidět další příčku nad námi, ale zbytek žebříku se ztrácí v husté mlze.” “Když se podíváme dolů na mikroskopickou úroveň pomocí elektronového mikroskopu, můžeme přidat další příčku pod naším pozorovatelným vesmírem. A s urychlovačem částic můžeme dokonce teoretizovat o tom, jaká by mohla být ještě další příčka pod ní. Avšak zbytek žebříku vede dolů do husté mlhy, která se neliší od té, kterou jsme viděli nahoře.” “Se vší naší technologií a teorií stále nemáme vůbec představu o tom, jak je žebřík dlouhý, ani zda je rovný nebo se stáčí do dvojité šroubovice. Nevíme, zda se třeba vršek žebříku neohýbá natolik, že se vlastně spojuje se spodkem žebříku. A už vůbec nevíme, jestli existují také nějaké další žebříky.”

Sarah: “Dobře, vím, kam tím míříte, ale proč se tedy vlastně vždycky zdá, že věda toho ví více, než vlastně ve skutečnosti ví?”

Dr. Neruda: “Největší množství populace planety snad 99 procent nemá žádnou zkušenost sahající za prostřední příčku žebříku. A ti, kteří mají to privilegium pozorovat pomocí technologií další příčku nad či pod tou naší, mylně předpokládají, nebo snad doufají, že žebřík má stále stejnou formu a dodržuje stejné principy.” “ACIO pozorovalo další příčku tohoto žebříku za univerzitními technologiemi. Nic víc. Nicméně byli jsme přitom pouze zahanbeni hloubkou a šířkou naší nevědomosti. Pochopili jsme, že žebřík se mění. Začíná měnit svou formu a my teoretizujeme, že jeho tvar je dále nepředpověditelný či dokonce nestabilní.”

Sarah: “Znamená to tedy, že naše fyzika se mýlí?”

Dr. Neruda: “Líbí se mi způsob, jakým to vyjádřil málo známý spisovatel Gustave Naquet, který napsal: ‘Kdykoliv poznání udělá krok vpřed, Bůh ustoupí o krok zpět’.” “Každá příčka žebříku může vyžadovat odlišnou fyziku či soubor zákonů a nástrojů. Je Neandrtálec špatný tváří v tvář modernímu člověku? On byl pouze předchůdcem či raným prototypem. A stejné je to s fyzikou či kosmologií. Musí být pochopena jako platný prototyp, který má smysl ve svém čase, ale nakonec bude nahrazen novým modelem, který obsáhne větší počet příček žebříku.”

Sarah: “Stále je těžké si představit, že se vší tou technologickou výhodou, kterou ACIO má, bylo schopné jen zjistit, jak málo toho o vesmíru víme. To nám nedává moc naděje.”

Dr. Neruda: “Jak to myslíte?”

Sarah: “No, zdá se mi, že když ani nevíme, co všechno nevíme, jsme odsouzeni k domněnkám, které jsou brány za fakta, zatímco ve skutečnosti jsou to pouze názory. V tomto ohledu na tom věda není lépe než náboženství. Je to tak?”

Dr. Neruda: “Zajímavá věc na vědě je ta, že počátky odhalují to, jak věci fungují. Sledujeteli částice k jejich počátku, pochopíte, jak funguje vnitřní vesmír. Sledujeteli kosmické částice galaxie, kvasary a černé díry k jejich počátku, pochopíte, jak funguje vnější vesmír. Když dáte tyto dvě poloviny dohromady s prostorem mezi nimi či pozorovatelným vesmírem, pochopíte, jak funguje celý multivesmír.” “Problém je v tom, že nikdo nemá patřičné čočky či technologii, kterou by mohl pozorovat počátky. A tak tady převládne teorie. Rozdíl mezi vědou a náboženstvím je ten, že věda uplatňuje teorii, zatímco náboženství uplatňuje víru. Jak teorie, tak víra, jsou však krátké na odhalení počátků. V tomto ohledu jsou si podobné.”

Sarah: “Jestli však to, co říkáte, je pravda, pak žijeme ve světě, kterému vlastně vůbec nerozumíme.”

Dr. Neruda: “Přesně tak.”

Sarah: “Jestliže nerozumíme našemu světu, a věda a náboženství jsou nedostačující, kam se potom máme obrátit? Tím myslím jak si máme poradit s naší nevědomostí?”

Dr. Neruda: “Nebezpečí nevědomosti spočívá pouze ve víře, že nejsme nevědomí. Pokud víte, že vám schází vhled do vnitřní dimenze toho, jak věci fungují, pak víte, že máte slepé skvrny. Můžete pozorně sledovat jakoukoliv možnost, která umožní hlubší vhled či pronikavější pocit pochopení. Musíte se naučit žít s neúplností a používat ji spíše jako motivační sílu, než jako důvod k zoufalství či lhostejnosti.” “Co se týká otázky kam se máme obrátit? To je těžké zodpovědět. To je důvod, proč jsou všechna ta dramata sebrána a prodávána médii. Média jsou tím, kam se většina lidí obrací. Zapnou svoje televize, rádia, počítače, noviny, časopisy a snad i knihy a ty doručí soubory informací, jež média svázala do jednoho rance. Média velmi dobře vědí, že lidé jsou nevědomí dostatečně na to, aby postrádali schopnost rozeznat neúplnost informačních souborů, které média předkládají svým zákazníkům. Informace jsou neúplné a to utápí naši populaci v nevědomosti, která umožňuje manipulaci.”

Sarah: “Kým?”

Dr. Neruda: “Sarah, neexistuje entita, která by byla vedoucím manipulátorem, pokud se ptáte na toto. Je to spíše tak, že každý, kdo pracuje v médiích, manipuluje informacemi a jejich odhalováním. To všechno je součástí dramatu, které způsobuje, že lidé se pro odpovědi obracejí na média. Za tento stav věcí jsou zodpovědní občané, protože nepožadují, aby jejich vzdělávací centra zajistila jasné a plné odhalení informací a jejich distribuci k veřejnosti.”

Sarah: “Říkáte, že informace by měly spravovat naše školy a univerzity? Nikoliv média?”

Dr. Neruda: “V ideálním světě ano. Corteánci takto navrhli své informační struktury. Vzdělávací centra ovládají distribuci informací prostřednictvím kolektivního a dobře promyšleného žurnalistického systému. Žurnalisté jsou specialisté v oboru teologie, umění a věd, vlády, obchodu a technologií. Tito žurnalisté dokumentují nejlepší postupy ze všech oborů a tyto informace sdílí úplným publikováním. Nic není vynecháno. Výzkum je přesný a naprosto nedotčený politickým spektrem zvláštních zájmů.”

Sarah: “Dobře, vzhledem k tomu, že jsem žurnalista, tak jsme se konečně dotkli tématu, o kterém něco vím. Když jsem byla zvláštním zpravodajem, nikdy jsem nad sebou necítila ruku politiků, kteří by ovlivňovali, jak a o čem budu podávat zpravodajství. Vím, že na národní úrovni zvláště při reportážích z hlavního města se to toho nemusí vůbec týkat, ale příběhy, o kterých jsme hovořili posledních pár večerů, jsem tehdy vůbec neznala. V tom je skutečně problém. Tyto příběhy jsou naprosto utajeny. A vzhledem k tomu, že naši politikové dokonce ani nevědí o existenci ACIO a všeho, co s ním souvisí, jak z toho potom můžete vinit politiky nebo média?”

Dr. Neruda: “Skutečně jsem nechtěl nikoho vinit. Vadný je systém. Kdokoliv, kdo je součástí tohoto systému, ví, že ten systém přesahuje jeden život, a že nemůže být změněn jednou osobou ani jednou skupinou osob. Média znají svá omezení a znají svůj trh. Lidé chtějí vědět pravdu o věcech, kterými jsou dotčeni z knih. Oblasti kosmologie, mimozemšťanů, ACIO a tajné záležitosti jsou pro masy považovány za velmi čtivé a jsou určeny pro zábavu, nikoliv pro vážné zpravodajství.”

Sarah: “To jsou jen čtivé zprávy a vy to víte. Proč jste tak cynický?”

Dr. Neruda: “Jsem cynický, co se týká médií. Netýká se to vás osobně. Jsem toho názoru, že média se významně nezmění, dokud se významně nezmění vzdělávací systém a nezačne produkovat studenty, kteří budou požadovat více než nová dramata, sporty a počasí.”

Sarah: “Takže naše školy by měly nejenom produkovat studenty se zájmem o kosmologii, ale také by měly produkovat novinky. To je docela vysoký požadavek na školy, nemyslíte?”

Dr. Neruda: “Snad, ale je to přesně to, co je potřeba předtím, než ACIO nebo jakákoliv podobná organizace bude moci sdílet své poznání s masami.”

Sarah: “Proč tomu tak je?”

Dr. Neruda: “Univerzity by byly vzhůru nohama, kdyby ACIO veřejně vystoupilo a poskytlo své výzkumné objevy, technologie a důkazy o kontaktu s mimozemšťany. Bylo by napadeno. A byl by to zlomyslný útok. Alespoň Fifteen je neústupně toho názoru. A tak ACIO nemá jinou možnost, jak sdělit své objevy veřejnosti, než skrze soukromý sektor a spojenectví, které má s Laboratoří Zvláštních Projektů NSA.”

Sarah: “Dejte mi příklad něčeho technologie či objevu který nejdřív učinilo ACIO a potom ho exportovalo do soukromého sektoru.”

Dr. Neruda: “Třeba tranzistor je dobrým příkladem…“

Sarah: “Chcete tvrdit, že tranzistor vynalezlo ACIO?”

Dr. Neruda: “Ne, tranzistor vynalezli Bell Labs, ale ACIO spolupracovalo s Bell Labs, nebo přesněji Mervin Kelly, který provozoval své aktivity kolem roku 1950. Pan Kelly přibral do projektu brilantního fyzika jménem Bill Shockley, který byl ve styku s ACIO.”

Sarah: “Jak se to přihodilo?”

Dr. Neruda: “To je málo známá skutečnost: Pan Shockley ve spolupráci se svým přítelem vynalezli první jaderný reaktor na světě. Ministerstvo obrany se o tom od pana Kellyho doslechlo a hodně ho chtělo. To bylo předtím, než byl spuštěn Projekt Manhattan. Pan Kelly chtěl na ten objev patent, ale vláda to všemi možnými způsoby blokovala. Drželi celý tento objev pod naprostým utajením a vyjednávali, aby jeden z našich vědců s panem Shockley pracoval v utajení.”

Sarah: “Kdy to bylo?”

Dr. Neruda: “Dělo se to v roce 1944 a 1945.”

Sarah: “Proč se naše vláda dohadovala o patentu?”

Dr. Neruda: “Věděli, že by pan Shockley mohl sehrát nějakou roli ve válce a chtěli to mít jako páku, jak si zajistit jeho slib pomoci. Bylo mi řečeno, že to byl člověk, se kterým se těžko spolupracovalo. Nikdy se dobrovolně nenabídl k něčemu, pokud nevěděl, že z toho bude mít osobní prospěch. A tak naše vláda zadržovala patenty, dokud nebude spolupracovat.”

Sarah: “A spolupracoval?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “A jaký z toho měl prospěch?”

Dr. Neruda: “V naší vládě se nově zformovala výzvědná služba byla to předchůdce NSA. Byla známa jako General Services Special Projects Laboratory a do dnešního dne se toho o ní ví velmi málo. SPL bylo později v roce 1953 přičleněno k NSA jako jeho tajné oddělení a nakonec bylo ACIO přičleněno k SPL jako tajná výzkumná laboratoř. Takže ACIO bylo o dvě úrovně hlouběji tedy tzv. Černým Kořenem.”

Sarah: “Jaký byl důvod pro všechno to utajení? Válka?”

Dr. Neruda: “Možná vás to překvapí, ale ty síly, se kterými ACIO pracovalo, válka příliš nezajímala. Zajímali je mimozemšťané a to, kdo bude první schopen uplatnit jejich technologie ve vojenských aplikacích. V raných čtyřicátých letech bylo pozorování UFO docela běžné běžnější než dnes. A naše vláda byla přesvědčena, že toto pozorování je skutečné a že jde opravdu o mimo planetární síly. Chtěli dvě věci: ukradnout technologii ze sestřelené lodi, nebo navázat spojenectví. Neměli příliš přesné představy o tom, jak to udělat.”

Sarah: “Ale jak se toto všechno týká Shockleyho?”

Dr. Neruda: “Trochu jsem odbočil. Pan Shockley byl přiveden do SPL a účastnil se mnoha jejích tajných iniciativ. Kdyby nebylo jeho osobních rysů, byl by pro svou genialitu do SPL přijat. Byl mu poskytnut přístup do výzkumu v oblasti polem řízených tranzistorů, kterému se SPL věnovalo. To bylo dříve, než Bell Labs objevily spojený tranzistor, který byl vyvinut kolegou pana Shockleyho.” “Panu Shockleymu bylo umožněno použít některé výsledky z výzkumu SPL, aby mohl vytvořit svou vlastní verzi polem řízených tranzistorů a stát se všeobecně známý jako jeho vynálezce. To bylo učiněno výměnou za jeho spolupráci při pomoci Armádě a Námořnictvu ve strategických operacích během války. Věděl o SPL a části jejího programu. Bylo mi řečeno, že po válce se chtěl připojit k SPL kvůli jejím dokonalejším laboratořím, ale jeho osobní rysy opět znemožnily jeho přijetí.”

Sarah: “Takže patent na tranzistor obdržely Bell Labs výměnou za Shockleyho pomoc ve válce. Co přesně udělal, že to bylo tak důležité?”

Dr. Neruda: “Nevím to jistě, ale všeobecně bylo jeho úlohou optimalizovat rozmístění zbraní.”

Sarah: “Jakou roli v tom všem hrála NSA?”

Dr. Neruda: “NSA neexistovala až do listopadu 1952. Během této doby byly SPL a ACIO nejdokonalejšími existujícími tajnými laboratořemi. A obě měly v soukromém sektoru jedinou laboratoř, se kterou spolupracovaly: Bell Labs. A to z důvodu, že pan Kelly byl přítelem výkonného ředitele SPL.”

Sarah: “Jaký byl tedy vztah mezi SPL a ACIO?”

Dr. Neruda: “Myslíte ve čtyřicátých letech?”

Sarah: “Nejdřív mi řekněte, od kdy to trvalo?”

Dr. Neruda: “SPL bylo založeno v roce 1938. V té době se odehrával prudký vývoj v oblasti štěpné energie zvláště v Evropě. SPL bylo původně zamýšleno pro průzkum štěpení jako alternativního zdroje energie a také jeho případných vojenských aplikací.”

Sarah: “Proč to bylo udržováno v takové tajnosti?”

Dr. Neruda: “Koncem třicátých let byl v Evropě závažný politický neklid a Spojené Státy si nebyly jisty, komu mají důvěřovat. Měly představu, že štěpení bude odpovědí a poskytne jim nadřazenou vojenskou technologii. Bezděčně ji nechtěly sdílet. Také byly znepokojeny některými náhlými pokroky, které se odehrály v Evropské komunitě fyziků a cítily, že potřebují soustředit některé své nejlepší zdroje, aby vybavily laboratoř na světové úrovni a osadily ji personálem s nejlepšími myslemi na planetě.”

Sarah: “Jak by mohly nejlepší mysli na planetě být najednou získány vládou Spojených Států, aniž by si toho vědecká komunita všimla? Mám na mysli jak by se to udrželo v tajnosti?”

Dr. Neruda: “Nevzaly si známé vůdce na poli fyziky. Hledaly mladé vyrůstající génie, kteří byli stále poměrně neznámí, ale pod správným vedením a s nejlepšími dostupnými technologiemi by mohli vyprodukovat něco výjimečného.”

Sarah: “Jako tranzistor?”

Dr. Neruda: “Jako tranzistor.”

Sarah: “Jestli tedy SPL bylo založeno v roce 1938, kdy vzniklo ACIO?”

Dr. Neruda: “Bylo založeno v roce 1940 krátce poté, co bylo zřízeno SPL.”

Sarah: “Proč?”

Dr. Neruda: “Zaprvé bylo to částečně proto, že management SPL se obával, že bude odhalen Kongresem. Tak se rozhodli vytvořit Černý Kořen, což bylo kódované označení pro ACIO. Chtěli založit laboratoř, která by byla nedotknutelná politickými silami či médii. Zadruhé nechtěli, aby výzkumný program SPL byl v konfliktu se záležitostmi s mimozemšťany. Když se toto všechno na začátku odehrávalo, mimozemšťané a UFO byly v SPL stále předmětem velkého zájmu. Většina vedoucích SPL v ně nevěřila. Nebyl žádný pádný důkaz.” “Ale když byla poprvé nalezena nepoškozená kosmická loď, změnilo to názor každého v SPL a bylo rozhodnuto, že musí být vytvořen zvláštní oddělený program a že ten program bude tím nejnutnějším a nejtajnějším z obou laboratoří. Takže Černý Kořen neboli ACIO, jak bylo pojmenováno později, bylo založeno za úrovní SPL v hlubší rovině utajení. Bylo utajeno o dvě úrovně hlouběji.”

Sarah: “Když hovoříte o zachovalé kosmické lodi… myslíte tím případ Roswell?”

Dr. Neruda: “Ne. Toto byla opuštěná kosmická loď, která byla nalezena v pobřežních vodách Floridy v roce 1940.”

Sarah: “Byla prostě opuštěná? Kdo ji našel?”

Dr. Neruda: “Jak příběh vypráví, našel ji ve vodě asi šedesát stop hluboko rekreační potápěč. Byla naprosto zachovalá.”

Sarah: “Co se stalo s tím potápěčem?”

Dr. Neruda: “Byl to anonymní tip Námořnictvu. Osoba, která ji objevila, se nikdy nenašla. Nicméně později jsme se dozvěděli, že objev byl zinscenovanou událostí.”

Sarah: “Zinscenovanou událostí?”

Dr. Neruda: “To znamená, že objev byl řízen Corteem.”

Sarah: “Takže se jednalo o Corteánskou loď, která zde byla zanechána, aby ji Námořnictvo objevilo?”

Dr. Neruda: “Takto si zvolili udělat první kontakt.”

Sarah: “Nechali jednu ze svých lodí v oceánu a potom zavolali Námořnictvo a řekli jim, kde ji najdou? Zatraceně, to je ale zvláštní!”

Dr. Neruda: “Ano, ale museli volat třikrát, než sehnali někoho, kdo by na základě toho zahájil průzkum.”

Sarah: “Dobře, tak tedy vzniklo ACIO. Kdy jste se k němu přidal?”

Dr. Neruda: “V roce 1956 můj otec objevil během lovu v Bolívijské džungli poškozenou kosmickou loď. Byla to trojúhelníková loď, která měřila asi sedmdesát metrů a byla téměř rovnostranná. Bylo tam dvacet šest členů posádky. Všichni mrtví.”

Sarah: “Corteánci?”

Dr. Neruda: “Ne, tato loď byla později určena jako loď mimozemšťanů Zeta. Byla na loveckém výletě, podobně jako můj otec lovila zvěř. Naneštěstí se porouchala při elektrické bouři během letu. Můj otec byl obchodník s elektronikou převážně pro Bolívijskou armádu.”

Sarah: “To vím, to už jste mi říkal, ale zopakujte to prosím pro účely nahrávky.”

Dr. Neruda: “Můj otec vyprostil z lodi jistou technologii a potom kontaktoval armádního úředníka v Bolívijské vládě, který byl jeho dobrým přítelem. Zpočátku můj otec chtěl prodat loď Bolívijské armádě, ale rychle se o to začala zajímat Americká armáda zvláště SPL. Ředitel SPL se setkal s mým otcem, zjistil umístění lodi a během třech dní zajistil její úplné vyproštění.” “To se stalo výměnou za americké občanství a práci v SPL pro mého otce.”

Sarah: “Proč to váš otec vyjednal takto namísto peněz?”

Dr. Neruda: “Věděl, že to je jediný způsob, jak zachránit život sobě a mně. Ponechal si navigační technologii, která byla na palubě lodi, a všechno ostatní předal SPL.”

Sarah: “A co Bolívijská vláda?”

Dr. Neruda: “Bylo jim dobře zaplaceno.”

Sarah: “To je vše?”

Dr. Neruda: “V průběhu sedmi let mezi 1952 a 1959 bylo nalezeno dalších šest kosmických lodí za podobných okolností jako v případě mého otce. Jen jedna z nich byla na území Spojených Států. Dalších pět bylo ochotně naší armádě předáno za úplatek.”

Sarah: “Předpokládám, že příslušné země se nechtěly zabývat politickými důsledky?”

Dr. Neruda: “Ano, ale také chtěly ty peníze a mít přátelské vztahy s Americkou armádou. Viděli z toho budoucí prospěch ve formě sdílení technologií, vojenské ochrany, půjček a mnoha dalších nepostižitelných výhod. Byla to zkrátka chytrá politika. Kromě toho žádná země, kromě Sovětského Svazu, neměla laboratoře jako ACIO. Co by s těmi loděmi dělali?”

Sarah: “Takže váš otec a vy jste přišli do Spojených Států… co kvalifikovalo vašeho otce k přijetí do SPL a co tam dělal?”

Dr. Neruda: “Můj otec nebyl pouhý obchodník s Bolívijskou armádou, byl odborníkem v elektronice rovnajícím se titulu pokročilého elektroinženýra. Měl na svém kontě několik patentů, ale byl považován za snílka či ztracenou duši.”

Sarah: “Je stále naživu?”

Dr. Neruda: “Ne.”

Sarah: “Omlouvám se. Co zbytek vaší rodiny? Do Ameriky s vámi přišel jen váš otec?”

Dr. Neruda: “Byl jsem ještě dítě. Má matka zemřela krátce po mém porodu. Když jsme přišli do Států, byly mi jen čtyři roky. Skutečně si příliš nepamatuji na svůj domov v Soratě.”

Sarah: “Kde je Sorata?”

Dr. Neruda: “Severně od La Paz, na východním konci jezera Titicaca.”

Sarah: “Možná jsem viděla příliš mnoho dílů AktaX, ale zdá se mi těžko k uvěření, že vašemu otci se podařilo vyjednat se SPL práci a americké občanství. Můžete vysvětlit, jak se to stalo?”

Dr. Neruda: “Prostě to požadoval. Nebylo to tak obtížné. Byl člověkem, který mluvil perfektně anglicky, měl znalosti elektroniky a nějaký politický vliv. Co víc, přivedl SPL k velmi důležitému objevu, který měl hodnotu mnoha miliard dolarů v oblasti výzkumu a vývoje. Můj otec byl dost chytrý na to, aby si loď vyfotografoval a zajistil z ní elektronické součástky týkající se navigace. Bezpečně to schoval s instrukcemi pro zveřejnění těchto věcí v případě, že by se stalo něco jemu nebo mně.”

Sarah: “Neberte to špatně, ale neříkal jste, že do ACIO byly přijímáni jen mladí géniové? Předpokládám, že váš otec tomu nevyhovoval.”

Dr. Neruda: “Ne nebyl génius. Ale byl dost chytrý na to, aby byl přínosem pro některé experimenty se zpětným inženýrstvím, které v ACIO probíhaly zvláště ty, které se týkaly polovodičů.”

Sarah: “A to všechno se přihodilo vprostřed padesátých let?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Byl tam v té době už Fifteen?”

Dr. Neruda: “Ne. Ten do ACIO přišel až na jaře 1958.”

Sarah: “Takže se s vaším otcem znali?”

Dr. Neruda: “Věřte mi nebo ne, můj otec se později stal v ACIO ředitelem vysoké úrovně převážně díky Fifteenovi, který si mého otce ihned oblíbil. Vzpomeňte, že Fifteen je Španěl. Můj otec znal Fifteena stejně dobře jako kohokoliv jiného a měl k němu velkou úctu.”

Sarah: “Byl váš otec součástí Labyrint Týmu?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Kdy jste se dozvěděl o Labyrint Týmu a jeho cílech?”

Dr. Neruda: “Fifteen mě do něj uvedl při setkání, na které nikdy nezapomenu.”

Sarah: “Kdy to bylo?”

Dr. Neruda: “To bylo 18. září 1989.”

Sarah: “Co se stalo?”

Dr. Neruda: “Fifteen mi ukázal soubor technologií, které byly součástí TTP (Technology Transfer Program) s Corteem. Vysvětlil mi, že aktivují jisté části mozku, které spojují nevědomý datový proud s vědomým. Umožňovaly, aby byl vědomou myslí zachycen mnohem mocnější tok dat.”

Sarah: “Můžete vysvětlit, jak to funguje?”

Dr. Neruda: “Udělám, co je v mých silách, ale je to technické vysvětlení. Neznám jiný způsob, jak to vysvětlit.”

Sarah: “Zkuste to. Ozvu se, když se v tom ztratím.”

Dr. Neruda: “Existuje část mozku, které se říká thalamocortikální systém. Technologie Cortea aktivuje tuto specifickou část mozku a přiměje malý funkční shluk v tomto systému, aby expandoval k vyššímu vědomí. To jsou neuronové souřadnice vědomí, které se týkají vyšších rozumových schopností, které jsou velmi potřebné pro vědecké bádání, matematiku a všeobecné řešení problémů.” “Chápete?”

Sarah: “Vůbec tomu nerozumím. Ale jaký význam má tato technologie pro Labyrint Tým?”

Dr. Neruda: “Když byl Fifteen poprvé seznámen s Corteánským programem TTP, byl prvním, kdo měl tuto technologii použít na svůj vlastní mozek…“

Sarah: “Ano, už si vzpomínám. Krátce poté dostal vizi BST. Je to tak?”

Dr. Neruda: “Správně.”

Sarah: “A to byl důvod, proč založil Labyrint Tým aby usiloval o vývoj BST. Je to tak?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Takže každý, koho Fifteen vybral, použil tuto Corteánskou technologii a v důsledku toho se stal chytřejším. A to nikdo vně Labyrint Týmu neměl tušení, že Labyrint Tým existuje?”

Dr. Neruda: “Podle toho, co vím, tak nikdo.”

Sarah: “Dobře, pojďme tedy zpátky k příběhu s Fifteenem. Co se stalo dál?”

Dr. Neruda: “Každý, kdo znal Fifteena, věděl, že se intenzivně zajímá o cestování časem. Ale já jsem až do toho dne nevěděl, jak moc intenzivní tento jeho zájem je. Vysvětlil mi fyziku, která byla za jeho plánem s BST a to, jak mocnou úlohu hraje Corteum v jeho vývoji. Chtěl mě přiřadit k novému projektu, který se týkal vývoje BST a když mi vysvětloval podstatu toho projektu, nevěřícně jsem zakroutil hlavou na to, že věří, že tu práci zvládnu.”

Sarah: “Co to bylo?”

Dr. Neruda: “Byl to projekt, jehož součástí bylo navržení a vyvinutí pokročilé neuronové selekční technologie pro lidský mozek; bylo to téma, o kterém jsem toho věděl jen velmi málo. Podal jsem tuto námitku, ale Fifteen mi vysvětlil, že ani nikdo jiný, o tom nic neví, takže výzkum můžu dělat klidně já. A pak mi vysvětlil Corteánskou technologii rozšíření mozku. Také mi tehdy řekl, že všichni zaměstnanci s bezpečnostní úrovní dvanáct byli požádáni, aby tímto procesem prošli.”

Sarah: “Předpokládám, že pozvání všichni přijali.”

Dr. Neruda: “To je správný předpoklad, ačkoliv jsou i nějaké zápory té technologie.”

Sarah: “Jaké?”

Dr. Neruda: “Informační kapacita vědomé mysli je velmi omezená. Když zesílíte spojení mezi vědomím a nevědomím, vědomá mysl odmítá šířku datového toku informací a tíhne k tomu stát se pozorovatelem alternativních stavů vědomí. Jinými slovy proces rozšíření mozku spouští rychlý a plynulý pohyb mezi různými stavy vědomí, který není nepodobný promítání snímků rychle za sebou, kde každý snímek představuje jiný stav vědomí.”

Sarah: “Myslím, že vám rozumím, ale nebylo by dobré mít tento vedlejší efekt pod kontrolou?”

Dr. Neruda: “To jsem si také myslel, stejně jako všichni ostatní. Někteří tím byli zasaženi více než jiní a obvykle to trvalo několik týdnů, než vyšší mysl toto začala integrovat do svého dynamického jádra.”

Sarah: “Dobře, dost o mozku, ráda bych se vrátila k tématu Labyrint Týmu. V prvním rozhovoru jste se zmínil, že to je nejtajnější ze všech organizací na planetě a zároveň je jednou z nejvlivnějších. Jak může pracovat v utajení a zároveň být vlivná?”

Dr. Neruda: “Labyrint Tým je podmnožinou ACIO, která je naprosto utajená. Její hlavní účel byl vytvoření podpůrné organizace pro technologie ryzího stavu, které byly součástí programu TTP, jenž Fifteen vyjednal s mimozemšťany Zeta a s Corteem. Fifteen nechtěl, aby tyto technologie zůstaly v ACIO, kde byly v dosahu SPL a potenciálně i NSA. Chtěl být schopen tyto technologie revidovat, analyzovat a slučovat předtím, než bude muset uvažovat, jak je zředit do méně mocných technologiích, které by mohly být exportovány do SPL či soukromých organizací, se kterými spolupracoval.” “Máme nejlepší bezpečnostní technologie, které existují. Tím myslím, že jsme schopni ochránit naše technologie před jakoukoliv nepřátelskou silou. To umožňuje zaměstnancům Labyrint Týmu soustředit se na využití těchto technologií ryzího stavu pro postup v našem programu BST.” “Náš vliv není nikým pochopen, protože to děláme tak, že uvolňujeme tyto zředěné technologie do skrytých technologií, které jsou pak používány vaší armádou, NSA, DARPA a soukromými organizacemi, které si zvolíme.”

Sarah: “Myslím, že jste říkal, že dokonce spolupracujete se soukromým průmyslem?”

Dr. Neruda: “Labyrint Tým nepracuje se soukromým sektorem přímo. Ale některé z našich technologií do soukromého sektoru prosákly.”

Sarah: “Jako tranzistor?”

Dr. Neruda: “Ne, polem řízený tranzistor byl vlastně vyvíjen více SPL.”

Sarah: “Tak mi dejte příklad něčeho z poslední doby, co se týká Labyrint Týmu a soukromého sektoru. Něco, co bych mohla znát.”

Dr. Neruda: “Nenapadá mě nic, o čem byste v této době věděla. Naše technologie se neobjevují na titulních stránkách novin Newsweek ani Time.”

Sarah: “Jen jsem chtěla získat nějaké informace, které bych mohla později ověřit. Příběh s tranzistorem je sice zajímavý, ale neposkytuje mi nic, co bych mohla sledovat. Pochybuji, že Shockley je ještě naživu. Žije?”

Dr. Neruda: “Zaprvé, pokud by byl naživu, nikdy by neprozradil vliv SPL na svůj výzkum. Zadruhé, zemřel asi před osmi lety.”

Sarah: “Tak co mi můžete sdělit, co mi může potvrdit alespoň trošičku že Labyrint Tým existuje?”

Dr. Neruda: “Nic. Není nic, co byste mohla udělat za účelem vystopování věcí zpět k Labyrint Týmu. Už nevím, jak to mám zdůraznit. Náš způsob průniku technologií do soukromého sektoru je velmi jemný.”

Sarah: “Tak dobře. Dejte mi tedy jen příklad.”

Dr. Neruda: “Labyrint Tým vyvinul počítačový systém, který nazýváme ZEMI. Jedna z jedinečných vlastností ZEMI je ta, že jeho informační struktura je založena na nové formě matematiky týkající se ukládání informací, rekombinačního šifrování a datové komprese. Jde o matematiku, které ve všech těchto oblastech poskytuje kvantová zdokonalení. Tuto matematiku jsme sdíleli s vědci zainteresovanými na vývoji MiG29.”

Sarah: “Rusko? Tvrdíte, že Labyrint Tým spolupracuje s Ruskou vládou?”

Dr. Neruda: “Ne, my nikdy nespolupracujeme přímo s vládami. V tomto případě jsme spolupracovali s Výzkumnou a Výrobní Společností Fazotron v Moskvě. Dodali jsme jim kolekci algoritmů, kterou si přizpůsobili pro použití v jejich informačním a palebném radarovém systému na palubě MiG29. Tyto stejné algoritmy byly poté objeveny Americkými zájmy a jsou přizpůsobovány pro široké použití v doručovacích systémech globálního trhu.”

Sarah: “Kdo je za tím Americkým zájmem? Můžete mi říci jména?”

Dr. Neruda: “Není to příliš známá firma, ale vystupuje pod jménem Omnigon, se sídlem v San Diegu.”

Sarah: A Omnigon má tuto technologii, která byla původně vyvinuta Labyrint Týmem pro počítačovou paměť a nyní ji používají k vybudování rozsáhlého doručovacího systému? Můžete mi laickými termíny vysvětlit, co tato síť zajišťuje?”

Dr. Neruda: “Za předpokladu, že tuto technologii vhodně použijí, umožní Omnigonu významně zvýšit funkčnost switchů sítí ATM, aniž by se spoléhali na řešení na straně serverů. To zvýší rychlost a uživatelskou funkčnost této sítě.”

Sarah: “To podle mé definice nebyly laické pojmy. Ale to nevadí.” “Labyrint Tým tuto technologii vytvořil, nebo ji zpětně vyprojektoval z mimozemských zdrojů?”

Dr. Neruda: “Vlastně tak trochu obojí. Byla vytvořena Labyrint Týmem, ale některé prvotní nápady přišly od mimozemšťanů Zeta jako důsledek zpětného inženýrství z jedné z jejich lodí.”

Sarah: “Jak ta Ruská organizace získala od Labyrint Týmu tuto technologii?”

Dr. Neruda: “Fifteen znal jednoho z vedoucích vědců ve Fazotronu a předložil mu tu ideu. Bylo to přátelské gesto, o kterém věřil, že mu později bude užitečné pro získání tohoto vědce. Tento způsob sdílení vytváří loajalitu a může být učiněn tak dovedně, že příjemce dané ideji může věřit, že to byla jeho vlastní idea a nikoliv vnuknutá.”

Sarah: “Ale vy musíte sledovat ty technologie. Jak jinak byste věděli, že skončila v rukách Omnigonu?”

Dr. Neruda: “Máme ve špionážních službách pracovníky, kteří nám dodávají informace. Jsou to vlastně špióni, kteří jsou v hlavních vládních výzkumných laboratořích a vojenském průmyslovém komplexu. V tomto případě nás na to upozornil jeden náš pracovník v General Dynamics. Dokonce používáme i naši technologii Dálnovidění, abychom vystopovali některé z našich pokročilejších technologií, které jsme umístili ve významných společnostech.”

Sarah: “Možná bychom to zde měli ukončit. Ačkoliv mě velmi láká nořit se do tématu těchto společností hlouběji, vím, že jste radši, když jsou naše sezení kratší.” “Je něco, co byste chtěl dodat, než si dáme dobrou noc?”

Dr. Neruda: “Ne, nic. Myslím, že jsme dnes probrali široké množství informací z mé osobní filozofie a chtěl bych zdůraznit, že to je pouze má osobní filozofie. Nechci ji nikomu nutit. Nechci kázat nějaké zvláštní poselství či životní styl. Doufám, že při našem dalším sezení se budeme s vaší pomocí soustředit na Tvůrce Křídel a pokusíme se minimalizovat mé osobní vhledy týkající se kosmologie a tak podobně.”

Sarah: “Pokusím se, ale nemůžu to slíbit. Mám tu dlouhý seznam otázek, které jsem se vás dnes chtěla zeptat ohledně Tvůrců Křídel, ale nějak se přihodilo, že se mi zdálo zajímavější pochopit vaše smýšlení. Zítra se ze všech sil pokusím držet tématu Tvůrců Křídel. Máte nějaké doporučení?”

Dr. Neruda: “Myslím, že velmi zajímavé jsou artefakty. Doporučil bych tedy, že bychom se mohli soustředit na toto téma.”

Sarah: “Pokusím se tedy o to. Děkuji.”

Dr. Neruda: “To je od vás milé, Sarah. Velmi vám děkuji.”

Konec třetího sezení.