4. rozhovor s Dr. Nerudou

Sarah: “Jak jsem slíbila, jedna z věcí, na kterou bych se chtěla v tomto rozhovoru soustředit, je lokalita Starobylý Šíp. Z toho, co jste minulé dny říkal, vyplývá, že lokalita Starobylý Šíp byla v podstatě zbavena svých artefaktů. Kde se teď nalézají a co si myslíte, že s nimi ACIO zamýšlí udělat?”

Dr. Neruda: “Co se týká doby před mým zběhnutím, bylo dvacet tři podkomnat a předkomnata lokality pečlivě změřeny, analyzovány a každý z artefaktů byl katalogizován. Všechny artefakty, které mohly být z dvaceti tří komor odneseny, byly přemístěny do laboratoří ACIO pro pečlivé otestování. Původní domněnka byla ta, že obsahují přístupné technologie, které nějak můžou urychlit rozmísťovací plán BST. Nicméně myslím, že toto očekávání se změnilo po objevu dvacáté čtvrté komnaty.”

Sarah: “Vlastně jste nikdy předtím o komnatách podrobně nemluvil. Co bylo tak zvláštního na Komnatě dvacet čtyři?”

Dr. Neruda: “To, co bylo na komnatách zajímavé kromě artefaktů, které obsahovaly bylo to, že lokalita byla sterilní jako operační sál s výjimkou dvacáté třetí komnaty. Vzpomeňte, že tyto komnaty vystupovaly ven ze středové chodby, která se spirálovitě vinula vzhůru masivní skálou. Ze shora z dvacáté třetí komnaty až dolů k předkomnatě to bylo přibližně padesát metrů. Věděli jsme, že na optickém disku je dvacet čtyři kapitol či sekcí, ale předpokládali jsme, že se do toho počítá předkomnata přestože v ní nebyly žádné artefakty. Tak jsme mylně předpokládali, že důvod, proč je dvacet čtyři komnat, byl objasněn.”

Sarah: “A nebylo tomu tak?”

Dr. Neruda: “Ne. Byla tam další komnata, která byla skrytá.”

Sarah: “Cože?”

Dr. Neruda: “Ve dvacáté třetí komnatě bylo na podlaze dost velké množství kamenných úlomků. Měla všechny znaky toho, že je nedokončená, jako by její tvůrci museli náhle odejít, nebo jim prostě došla trpělivost dříve, než dokončili své poslání. Strávili jsme dost velké množství času analyzováním a studováním stěn a úlomků ve dvacáté třetí komnatě a doufali jsme, že odhalíme metodu její výstavby, ale nikdy jsme nepředpokládali, že pod úlomky na podlaze komnaty je skrytý tajný průchod.”

Sarah: “Takže tam byly padací dveře?”

Dr. Neruda: “Krátce před mým zběhnutím byly objeveny padací dveře ACIO výzkumníkem, který prováděl jistou formu rentgenového fotografování interiéru lokality.”

Sarah: “Proč to dělal?”

Dr. Neruda: “Pokoušeli se zjistit, zda jsou v lokalitě nějaké strukturální defekty, které by v dlouhodobé perspektivě mohly způsobit její nestabilitu. Vlastně jsme zlomily pečeť této lokality a vnesly do její struktury velké množství zatížení. Protože Fifteen je velice pečlivý, chtěl se ujistit, zda neúmyslně nepoškodil strukturální integritu lokality. Byl si jistý, že konzervace lokality je potenciálně zásadní.”

Sarah: “Dobře, takže ty rentgenové paprsky ukázaly padací dveře do další komnaty. Jak mohly být předtím přehlédnuty? Byly naprosto skryty?”

Dr. Neruda: “Ne tak docela. Bylo nám řečeno, že máme nechat všechny komnaty tak, jak jsme je našli kromě odnesení artefaktů a katalogizování všeho, co jsme našli. Co nás nenapadlo, že šest stop kamenných úlomků na podlaze dvacáté třetí komnaty skrývá vertikální průchod.”

Sarah: “Šel přímo dolů?”

Dr. Neruda: “Přesně tak. Spadal dolů téměř padesát metrů…“

Sarah: “Myslela jsem, že padesát metrů pod dvacátou třetí komnatou byla předkomnata.”

Dr. Neruda: “Ano, to je, ale ne přímo pod ní. Dvacátá čtvrtá komnata je oddělena čtyřmi metry stěny od nejbližší stěny předkomnaty.”

Sarah: “Je mezi těma dvěma nějaký průchod, nebo je jediný vchod z dvacáté třetí komnaty?”

Dr. Neruda: “Jediný vchod je z dvacáté třetí komnaty, což způsobuje, že je téměř nemožné se do ní dostat.”

Sarah: “Proč?”

Dr. Neruda: “Protože pro dospělé tělo je vytesaný průchod příliš malý a je to příliš dlouhá vzdálenost na překonání.”

Sarah: “To jste ho se všemi vašimi technologiemi nemohli rozšířit?”

Dr. Neruda: “Byla to jedna z možností, ale Fifteen cítil, že k tomu nejsme oprávněni.”

Sarah: “Proč ne? Vždyť se to zdá být dost důležitým objevem… možná, že je to klíč k celé lokalitě.”

Dr. Neruda: “ACIO má technologie, které nám umožnily spustit dolů průchodem kamery a vyfotografovat na dálku celou komnatu.”

Sarah: “Co jste uviděli?”

Dr. Neruda: “Byla ze všech dvaceti čtyř komnat největší ve všech dimenzích. Její nástěnná malba byla největší a podobně jako ve dvacáté třetí komnatě byla orientována horizontálně namísto vertikálně. Byl tam artefakt, který jsme z komnaty odvezli a pokud vím, tak stejně jako ostatní artefakty, byl nepřístupný všem zkoumáním ACIO.”

Sarah: “Byly tam ještě nějaké rozdíly, kromě těch větších rozměrů komnaty?”

Dr. Neruda: “Byla velmi podobná dvacáté třetí komnatě v tom smyslu, že se zdála být také nedokončená, ale byla asi třikrát větší. Do zdi naproti nástěnné malbě byla vytesána série glyfů, které byly uskupeny do sedmi skupin po pěti znacích.”

Sarah: “Vím, že jste mi ukazoval fotografie komorových maleb. Viděla jsem i tuto?”

Dr. Neruda: “Ne.”

Sarah: “Jak vypadá?”

Dr. Neruda: “Je nejabstraktnější a nejsložitější z celé sbírky a proto těžko popsatelná. Podobně jako u všech komorových maleb, i u této jsme se pokoušeli dekódovat její symboly a analyzovat obsah malby, ale máme jen dohady o jejím skutečném smyslu.”

Sarah: “Nějaká hypotéza o tom, proč byla dvacátá čtvrtá komnata skrytá?”

Dr. Neruda: “Vzpomínáte, že lokalita byla většinou Labyrint Týmu chápána tak, že se povšechně týká našeho lidského genomu…“

Sarah: “Kvůli tvaru šroubovice?”

Dr. Neruda: “Proto a také kvůli tomu, že tam je dvacet tři komnat což je přesný počet chromozomů či párů chromozomů v normální lidské buňce. Tyto faktory spolu s dalšími podrobnostmi obsaženými v komorových malbách a filozofických textech, které jsme dekódovali, nás vedlo k závěru, že lokalita byla navržena tak, aby vyprávěla příběh o lidském genomu.”

Sarah: “Dobrá, ale proč byla dvacátá čtvrtá komnata skrytá a jak to souvisí s lidským genomem?”

Dr. Neruda: “Nevím to docela jistě, ale vzpomínám si, že dvacátý třetí chromozom určuje pohlaví jedince. Nástěnná malba ze dvacáté třetí komnaty je jedinou malbou, která ukazuje ačkoliv velmi abstraktně jak ženské, tak mužské genitálie. Domníváme se, že to je záměrné. Skutečnost, že dvacátá třetí komnata byla nedokončená napovídá, že dvacátý třetí chromozóm je také nějak nedokončený, což naznačuje, že můžou existovat nějaké další funkce pohlavního genu, které nebyly dosud dokončeny.”

Sarah: “Ale není nedokončený celý genom? Pamatuji si, že jsem četla, že 95 procent genomu je nepoužíváno. Není to tak?”

Dr. Neruda: “Je pravdou, že instrukce, které jsou v genech obsažené, jsou převážně nevyužité, ale geny samy o sobě, co se týká jejich instrukčních sad pokud víme nedokončené nejsou. Samozřejmě, že existují genetické mutace, které se čas od času dějí, ale to také nejsou stavy nedokončení. Spíše se jedná o spontánní adaptaci na vzájemné genetické propojování.”

Sarah: “Tak jak je to tedy s tou dvacátou čtvrtou komnatou? Jsou případy, kdy někteří lidé mají dvacet čtyři chromozomů?”

Dr. Neruda: “Zaprvé, jedná se o dvacet tři párů chromozómů a ano, existují lidé, kteří mají chromozóm navíc. Ale všeobecně to není žádoucí a často je to smrtelné. Během našeho výzkumu jsme nikdy neviděli u normálního zdravého člověka dvacet čtyři párů chromozómů.”

Sarah: “Není ale možné, že se to netýká párů chromozómů? Nejsou tam žádné párové komnaty, možná tedy mluví o dvaceti čtyřech chromozómových řadách.”

Dr. Neruda: “Tato možnost byla také zkoumána.”

Sarah: “A...?”

Dr. Neruda: “Nenašel se žádný věrohodný důkaz, takže tato teorie byla zamítnuta.”

Sarah: “Takže nic lidského nemá dvacet čtyři chromozómů či dvacet čtyři párů chromozómů? Proč by Tvůrci Křídel vytvořili něco, co se svým tvarem tak evidentně týká genetiky a potom udělali chybu, jako je tato?”

Dr. Neruda: “Nikdo v Labyrint Týmu nevěří, že se jedná o chybu. Šimpanzi, orangutani a gorily mají dvacet čtyři párů chromozómů.”

Sarah: “Opice?”

Dr. Neruda: “Jakýkoliv molekulární biolog vám řekne, že náš genom je z 98 procent shodný se šimpanzi.”

Sarah: “Tvrdíte, že Tvůrci Křídel vytvořili tuto lokalitu na poctu šimpanzů?”

Dr. Neruda: “Ne. Prostě jen říkám pravdu. Do roku 1955 vědci věřili, že lidé mají také dvacet čtyři chromozómů, podobně jako šimpanzi nebo gorily, ale potom bylo objeveno, že v průběhu času se lidem spojily dva chromozomy do jednoho…“

Sarah: “A jak to všechno souvisí s objevem dvacáté čtvrté komnaty?”

Dr. Neruda: “Pravděpodobně to nijak nesouvisí. Lidský genom je jako soubor encyklopedií o dvaceti třech svazcích. Je docela dobře možné, že v tomto případě je dvacátá čtvrtá komnata ekvivalentem indexu či navigačního svazku.”

Sarah: “Ale není viditelný jako ostatních dvacet tři chromozómů?”

Dr. Neruda: “Myslíme si, že skutečnost, že dvacátá čtvrtá komnata byla skrytá a s dvacátou třetí komnatou spojená jen úzkým vertikálním průchodem, má svůj význam. Teoreticky je možné, že dvacátý čtvrtý chromozóm není genetické úložiště založené na molekulární bázi. Je možné, že to naznačuje, že v naší budoucnosti proběhnou jisté genetické mutace, nebo že dvacátá čtvrtá komnata je metaforou pro novou funkcionalitu lidského druhu, která je zatím spící či nezakódovaná.”

Sarah: “Co si tedy Fifteen myslí, že to všechno znamená?”

Dr. Neruda: “ZEMI provedl kompletní vyhledání různých proměnných a myslím, že Fifteen více či méně akceptoval jím stanovenou nejpravděpodobnější alternativu totiž že dvacátý třetí chromozóm je předurčen k mutaci a k vytvoření či urychlení vytvoření dvacátého čtvrtého chromozómu, který bude fungovat pro budoucí genetiky jako navigační systém či index.”

Sarah: “A ZEMI to všechno odvodil pouze z té jediné malby?”

Dr. Neruda: “ZEMI provedl šedesát dva různých analýz malby z dvacáté čtvrté komnaty a každá z nich měla pravděpodobnost přes 40 procent. To je neslýchané, pokud objekt není kódován v dostatečné komplexnosti a pokud toto kódování není jednotně použito tak, aby vytvořilo síťový efekt různých možností. Tato malba společně s glyfy na protější stěně nás vede k tomuto závěru. ACIO nazývá tento fenomén Komplexní Propletení a označuje ho faktorem od nuly do sta. Jestliže má objekt nebo událost KP patnáct, považuje se za kódovaný objekt. Artefakty z dvacáté čtvrté komnaty mají nejvyšší KP ze všech komnat: 94,6. Abych to dal do správné perspektivy, nejbližší vyšší komnata číslo šest má KP 56,3.”

Sarah: “Proč je to tak důležité?”

Dr. Neruda: “Protože Fifteen se dívá na dvacátou čtvrtou komnatu jako na klíč k pochopení celé lokality Starobylý Šíp. ZEMIho analýza byla velmi konkrétní mnohem více, než jsem schopen vylíčit v této konverzaci.”

Sarah: “Můžete mi dát příklad toho, jak ZEMI určil tento KP index?”

Dr. Neruda: “Malba či objekt je nasnímán a převeden na digitální součásti. Barva, velikost, umístění, tvar a opakování to všechno je pozjišťováno a analyzováno. Například jedna z abstraktních postav v malbě z dvacáté čtvrté komnaty vypadá, jako by se snášela seshora dolů a ve své prostřední části má dvacet tři hvězd. ZEMI tomu přidělil jistou důležitost a ta se stala vláknem síťového efektu. ZEMI dál vytvářel taková podobná vlákna a hledal přitom shodný vzorec. Pokud se vzorec objeví s dostatečnou matematickou soudržností a kontextem, vyvodí z toho, že objekt je navržen pro jistý účel.”

Sarah: “Jinými slovy vyšší KP znamená vyšší účel?”

Dr. Neruda: “Ano, a to zvláště tehdy, jestliže rozdíl v hodnotě je velmi významný, jako v případě dvacáté čtvrté komnaty.”

Sarah: “Jestliže všechny tyto části poskládám dohromady, obraz, který se objeví, je, že lokalita Starobylý Šíp byla vytvořena jako metafora lidského genomu a že předpovídá mutaci, která vytvoří dvacátý čtvrtý chromozóm, který nás dovede zpět k našim ochlupeným bratránkům. Nebude to devoluce?”

Dr. Neruda: “Ne.”

Sarah: “Proč ne?”

Dr. Neruda: “Molekulární prostředí dvacátého třetího chromozómu je nejprotichůdnější a nejdynamičtější ze všech lidských chromozómů. To z něj dělá kotlík pro potenciální mutaci. Molekulární a evoluční biologové teprve teď začínají vidět tuto vnitřní skutečnost dvacátého třetího chromozómu.” “ZEMIho analýza je ta, že malba dvacáté čtvrté komnaty se netýká naší sexuální identity, jako v případě dvacátého třetího chromozómu, nýbrž naší duchovní identity.”

Sarah: “Jak to?”

Dr. Neruda: “Zabere mi nejméně dvacet minut to racionálně vysvětlit. Mám pokračovat?”

Sarah: “Můžete říci jen souhrn?”

Dr. Neruda: “Pokusím se.” “Mezi dvacátou třetí a dvacátou čtvrtou komnatou existuje několik spojení. Nejpozoruhodnější z nich je, že dvacátá čtvrtá komnata je přístupná pouze z dvacáté třetí komnaty. To naznačuje, že dvacátá čtvrtá existuje jako důsledek chování a stavu dvacáté třetí. Kanál spojující tyto dvě komnaty je v jistém smyslu porodním kanálem a dvacátá čtvrtá komnata je dítětem.” “Protože dvacátá třetí je pohlavní chromozóm, znamená to, že určuje pohlavní a fyzickou identitu jedince; její účel je velmi podvojný. Je docela logické usuzovat, že pokud se má zrodit nový chromozóm, bude možná mít co do činění s naší duchovní identitou, zvláště ve světle všech ostatních informací, které máme o Centrální Rase.”

Sarah: “Mám pocit, že tomu věříte.”

Dr. Neruda: “Myslím, že to je reálná hypotéza, ale přesný účel lokality Starobylý Šíp s vysokou mírou jistoty musí být ještě zjištěn.”

Sarah: “Jsou ještě nějaké další lokality podobné lokalitě Starobylý Šíp, na kterých je ACIO také zainteresováno?”

Dr. Neruda: “Ne, nic takového rozsahu není, ale ACIO se zajímá o cokoliv anomálního, co může být spojeno s mimozemským vlivem.”

Sarah: “Můžete mi dát příklad?”

Dr. Neruda: “Vprostřed šedesátých let byla v Peru nalezena podzemní instalace kamenů pokrytých rytinami. Některé z okolností týkající se této lokality byly podobné.”

Sarah: “Jaké?”

Dr. Neruda: “Šlo o podzemní instalaci značné složitosti, která obsahovala desítky tisíc kamenů, na kterých byly vyryté složité piktogramy, jež zobrazovaly rozsáhlý historický záznam země a prehistorické kultury. Všechny byly vyryté do kamene známého pod názvem andezit.”

Sarah: “A bylo to místo též drženo v tajnosti?”

Dr. Neruda: “Ne, právě naopak, ale stalo se terčem těžké dezinformace a nakonec bylo akademickými institucemi zdiskreditováno, protože se cítily být jeho odhalením ohroženy.”

Sarah: “Já pořád nechápu, jak může vládní organizace jako ACIO pracovat v utajení a jak je možné, že námi zvolení veřejní činitelé vůbec nevědí o její existenci ani o jejím programu.”

Dr. Neruda: “Není to tak, že by všichni volení veřejní činitelé nevěděli o ACIO, ale máte pravdu v tom, že neznají jeho pravé cíle.”

Sarah: “Kdo ví a kdo neví?”

Dr. Neruda: “Není tak jednoduché poskytnout vám seznam jmen. Ti, kteří to vědí a jsou volenými veřejnými činiteli, by tvořili velmi krátký seznam…“

Sarah: “Jak krátký?”

Dr. Neruda: “To bych teď raději neříkal. Jen řeknu, že je to méně než deset.” “Světové politické těleso se nedělí na republikány a demokraty či liberální a konzervativní strany. Je rozděleno na různé vrstvy vědomostí a vitální inteligence. Finanční oligarchie v podobě tajné sítě, o níž jsem se zmiňoval minulý týden, má nejvyšší vědomosti. Některé z nich sdílí s vojenskými silami a některé sdílí s izolacionistickými silami.” 200 “Tyto tři síly jsou vedoucími silami, prostřednictvím kterých svět organizuje sám sebe. Předpokládanou alfa organizací je Incunabula, protože oni mají pod kontrolou dominantní podíl světových finančních zásob a hmotného jmění.”

Sarah: “Dobře, počkejte chvilku, protože od našeho sobotního rozhovoru jsem si něco zjišťovala a dověděla jsem se trochu o organizaci zvané Ilumináti. Je to ta samá organizace, o které nyní hovoříte jako o Incunabule?”

Dr. Neruda: “Ne. Ilumináti jsou částí té tajné sítě organizací, ale není to alfa organizace. Ilumináti jsou spojeni s dalšími aristokratickými organizacemi, jež mají kořeny převážně v Evropě, ale její cíle a zájmy nejsou spojeny s Incunabulou.”

Sarah: “V jakém ohledu? Z toho, co jsem se dočetla, se zdá, že jde o tu tajnou síť, o které mluvíte.”

Dr. Neruda: “Předně musíte pochopit, že tajná síť, o které hovořím, je sdružena volně a není příliš dobře seřízená, protože její zájmy jsou navzájem soupeřící. Nicméně mezi některými z nejmocnějších skupin existuje pocit spřátelení převážně z důvodu, že sdílí elitní postavení v obchodě, na univerzitách či ve vládě.” “Tyto skupiny jsou nicméně všeobecně navrženy tak, aby pomáhaly svých členům získat větší majetek a vliv prostřednictvím členské sítě obchodních a vládních kontaktů. Je to srovnatelné s velmi mocnou organizací typu ‘networking’.”

Sarah: “Víte jistě, že mluvíme o stejné organizaci?”

Dr. Neruda: “O Iluminátech existuje mnoho příběhů, které jsou založeny více na legendě, než na důkazech. Je jim připisováno příliš mnoho konspiračních zájmů. Oni nejsou organizováni tímto způsobem. Jejich vedení je příliš viditelné a pečlivě zkoumané médii. V takovém případě můžete ve většině případů rozptýlit domněnku, že jsou ve hře globální konspirační cíle.”

Sarah: “A co okultní zmínky o Iluminátech? Jsou pravdivé?”

Dr. Neruda: “Předpokládaní vůdci Iluminátů nejsou okultisté či vyznavači Satana, z čehož jsou někdy viněni. To jsou opět ty konspirační teorie, které vytvářejí šílenství a které jsou používány těmi, kdož hledají nepřátele, kterými by mohli zosobnit Lucifera, který je v jejich myslích synonymem s okultismem. Ilumináti jsou elitní organizací tvořenou muži a ženami, kteří však nevyznávají jeden systém víry. Duchovní systémy víry členů nejsou kritériem pro získání členství. Co je důležité je osobní síť kontaktů jednotlivce.”

Sarah: “Ale nemají obrovský politický vliv?”

Dr. Neruda: “Ano, mají, stejně jako ho mají Zednáři, Lebky a Hnáty a dalších dvacet sedm organizací, které vytvářejí tuto volně spletenou síť elity. Avšak lidé, kteří řídí vůdčí plán, nejsou přímo spojeni s žádnou z těchto třiceti organizací.” “Skutečnost je taková, že tyto organizace vlastně fungují v jedné ze tří sil, které jsou sjednoceny řídící rukou Incunabuli.”

Sarah: “Takže tvrdíte, že světová politická scéna je organizována těmito třemi silami a že skupina s největším množstvím peněz má také největší vědomosti a že v podstatě řídí ty další dvě skupiny?”

Dr. Neruda: “Incunabula těm dalším dvěma silám nic nenařizuje. Ona strategicky uvolňuje informace, které ty další dvě síly navnadí směrem, kterým si přeje, aby se ubíraly. Můžete se dívat na tyto tři síly jako na části rovnostranného trojúhelníku s Incunabulou na vrcholu a s Globální Vojenskou Silou na jednom bodu základny a Izolacionistickou Silou na druhém bodu základny. To je skutečná struktura globální moci.”

Sarah: “Nemám jasno, v čem se liší cíle těchto tří sil.”

Dr. Neruda: “Incunabula se zabývá globalizací peněžních kanálů a přírodních zdrojů, jako je ropa a zemní plyn; Vojenská síla se zabývá šířením a ochraňováním demokracie na planetě a při tom ochraňuje své zájmy, coby dominantní supersíly Ameriky spojené se Západní Evropou; Izolacionistická Síla je zaměřena na průmysl a na státní úrovni na hromadění majetku pro své lidi.”

Sarah: “Ale jak Incunabula vábí tyto dvě další síly, aby vykonávaly její přání? Můžete mi dát příklad?”

Dr. Neruda: “Proč myslíte, že Sadam Hussein napadl Kuvajt?”

Sarah: “Aby si přivlastnil jeho ropné bohatství a vydělal spoustu peněz.”

Dr. Neruda: “Na povrchu to je blízké pravdě. Následkem války mezi Iránem a Irákem Saddam vyčerpal příliš mnoho bohatství své země a proto ho začal zajímat majetek Kuvajtu. Ale také věděl, že jeho armáda nebyla vytvořena pro napadání a připojování zemí. Také si uvědomoval, že supervelmoci by mohli jeho zájmům v Kuvajtu bránit.” “Saddam měl skutečné dilema. Měl více než milión vojáků, kteří byli po válce mezi Iránem a Irákem bez práce a v Irácké ekonomice nebylo dost místa pro začlenění těchto mužů. Vojenská Síla věděla o tomto Saddamově dilematu a svou důslednou dezinformační kampaní přivedla Saddáma k tomu, aby uvěřil, že mu bude dovoleno napadnout Kuvajt bez odvety supervelmocí.” “Ve Vojenské Síle jsou také vysoko postavení pracovníci, kteří jsou zároveň očima a ušima Incunabuly. Vědělo se, že Irák má zbraně hromadného ničení, které vyvinul během své války s Iránem. Vojenská Síla to viděla jako destabilizující prvek ve své dlouhodobé politice přinášení demokracie Amerického typu do regionu produkujícího ropu.” “Incunabula neměla kontrolu nad ropou na Blízkém Východě. Je to jediný přírodní zdroj, u kterého nejsou nejvyšší autoritou. Saddam Hussein byl sveden dezinformacemi, aby napadl Kuvajt. Tak mohla Vojenská Síla za přihlížení celého světa rozložit Iráckou obranu. To byla Incunabulou zinscenovaná událost globálního dopadu. Byla provedena Vojenskou Silou, která si vůbec neuvědomovala, že byla vlákána do tohoto konfliktu stejným způsobem jako Irák.”

Sarah: “A to všechno proto, že nějací elitářští trilionáři chtějí kontrolovat světové zásoby ropy?”

Dr. Neruda: “Je to mnohem složitější, ačkoliv to, co jste řekla, je součástí té rovnice. Nevím, nakolik chcete, abych se do toho nořil.”

Sarah: “Je těžké se zastavit poté, co jste učinil toto odhalení. Kam to všechno vede… Mám na mysli… jaký je konečný záměr Incunabuly?”

Dr. Neruda: “Máte na mysli v kontextu Blízkého Východu?”

Sarah: “Ano.”

Dr. Neruda: “Chtějí řídit hrubou produkci ropy. Chtějí mít moc nad tímto kritickým zdrojem, který tak velmi podstatně ovlivňuje světovou ekonomiku. Mají kontrolu nad rafinériemi a distribucí koncových produktů, ale postrádají kontrolu nad produkcí zvláště na Blízkém Východě. To je jejich základní cíl, který je však obklopen vedlejšími cíli vnesení Západní kultury do tohoto regionu a pomalé avšak jisté homogenizování světové kultury. Přejí si tuto globální kulturu jako rámec, ve kterém chtějí vytvořit globální řízení.”

Sarah: “A jak dlouho jim to bude trvat… za předpokladu, že uspějí?”

Dr. Neruda: “Z pohledu ACIO to má pravděpodobnost výskytu ne větší než 35 procent během následujících deseti let, avšak skočí to na 60 procentní pravděpodobnost během dvaceti let. Potom se to stává čím dál pravděpodobnější s každou další dekádou, až to dosáhne kolem roku 2060 téměř jistoty.”

Sarah: “A když říkáte ‘globální řízení’, co tím myslíte?”

Dr. Neruda: “Schopnost řídit přírodní zdroje planety jako jediné, globální politické těleso.”

Sarah: “Proč je to tak důležitým cílem Incunabuly?”

Dr. Neruda: “Zmenšující se zásoby ropy a zemního plynu. To jsou neobnovitelné přírodní zdroje. Trvalo miliardy let, než se vytvořilo 3,2 triliónu použitelných barelů ropy a zabralo jen 110 let, než toto množství bylo zredukováno na 1,8 triliónu. Planetární zásoby ropy jsou její ekonomickou krví. Jak se zmenšují, zmenšuje se i ekonomický systém, ve kterém světová populace žije. Jak ekonomické prostředí eroduje, objevuje se nestabilita a z ní vyplývající nekontrolovatelné, chaotické důsledky.”

Sarah: “Takže znovu říkáte, že to je celé o ropě?”

Dr. Neruda: “Zkuste pochopit, že pro mě je neuvěřitelné, že to není zjevné. Kdokoliv, kdo zná situaci se světovými zásobami ropy, si může udělat jednoduchý vyvození a závěr, že svět se nalézá zhruba padesát let od vyčerpání ropy a to ještě za předpokladu, že použijete ty více optimistické analýzy. V tom pesimistickém případě to může být pouhých dvacet let.”

Sarah: “Jak je to možné? Nevzpomínám si, že by se o tom něco říkalo v médiích. Myslím, že by to byla velká aféra, kdyby to bylo tak zřejmé a tak hrozivé.”

Dr. Neruda: “Je mnoho verzí tohoto příběhu, které se dostaly do médií, ale nikdy to nepřitáhlo pozornost masových médií a masové populace, protože se to týká vzdálené budoucnosti což je téma, které lidé se Západním životním stylem příliš nepřitahuje. Nicméně právě tato budoucnost je tím, na co se Incunabula soustředí, protože to určuje taktiku pro současné dny.” “Vyčerpání světových zásob ropy spolu s rostoucí lidskou populací to jsou dominantní vlivy, které tvarují politiku Incunabuly a její časový plán.”

Sarah: “Takže program Incunabuli je kontrola nad zmenšujícími se zásobami ropy. Za jakým účelem?”

Dr. Neruda: “Na nejvyšších úrovních Incunabuly jsou plánovací horizonty typicky od dvaceti do jednoho sta let v závislosti čeho se to týká. Oni si dobře uvědomují, že jak se zásoby ropy zmenšují, ropu bude stále obtížnější z planetárních zásobáren získávat a důsledkem toho bude minimálně třicetiprocentní nárůst nákladů na její rafinaci. To bude mít podstatný vliv na její cenu, což může mít ten důsledek, že nastane trvalá recese světové ekonomiky.” “Plánovači Incunabuly věří, že sloučení kontroly nad zásobami ropy a její distribucí, je nejlepším způsobem, jak vyhlásit přídělový systém na globální úrovni bez rozpoutání Armageddonu.”

Sarah: “Je to skutečně tak vážné?”

Dr. Neruda: “Nechci vypadat jako nějaký panikář, ale toto je zásadní problém, na který se musí lidstvo v dvacátém prvním století zaměřit. Nejbrilantnější mysli naší planety si to dobře uvědomují a vědí to již nejméně dvacet let.”

Sarah: “Proč tedy potom světoví vůdci a nejbrilantnější mysli nespolupracují na alternativních zdrojích energie?”

Dr. Neruda: “V některých případech tomu tak je. Existuje několik alternativních zdrojů energie, které připadají v úvahu některé z nich dokonce nejsou v této době ještě veřejně známy, protože pramení z technologií, které také nesou velký potenciál jako zbraně.” “Ale mnohem větším tématem je, jak změnit energetický systém civilizace naší moderní doby od ropy k novým energetickým zdrojům nebo snad změnit způsob, jakým žijeme jinými slovy náš životní styl závislý na ropě.”

Sarah: “Proč je to takový problém? Myslím, že jak se bude svět probouzet do skutečnosti ubývajících zásob ropy, bude velmi vnímavý na nové zdroje energie.”

Dr. Neruda: “Slyšela jste někdy citát od Machiavelliho o obtížnosti změny systému?”

Sarah: “Myslím, že ne.”

Dr. Neruda: “Napsal: ‘Není nic obtížnějšího, nic, o čemž úspěchu by šlo více pochybovat, nic nebezpečnějšího k vykonání než vytvoření nového systému. Pro průkopníka to znamená nepřátelství všech, kteří profitují z udržení starého systému; a sotva vlažné obhájce v těch, kteří získají něco tím novým’.”

Sarah: “Dobrá, vyžaduje to hodně příprav a plánování a asi taky přesvědčování. Ale co jiného máme na výběr?”

Dr. Neruda: “Nic. To je realita příštích padesáti let.”

Sarah: “Předpokládám, že Incunabula plánuje řízení této změny systému. Mám pravdu?”

Dr. Neruda: “Ano. Jak jsem již řekl, věří, že globální regulace energetických zdrojů a schopnost řízení růstu populace, jsou sbíhající se záležitosti naší doby, které budouli vhodně řízeny může odvrátit Armageddon.”

Sarah: “Dnes jste to slovo použil již podruhé Armageddon. Co tím myslíte? Mluvíte o Třetí Světové Válce?” 202

Dr. Neruda: “Armageddon je v ACIO definován jako chaos lidstva. Je to čas, kdy je lidstvo vrženo do chaosu a styčné plochy globálního obchodu, komunikace a diplomacie jsou zničeny ve prospěch národního sebezachování. Kdyby se to mělo stát, můžou být použity zbraně nebývalé síly, které můžou zničit 30 a více procent populace. To je definice, o které neradi hovoříme, ale v ACIO je dobře známá jako jedna z možností ve dvacátém prvém století.”

Sarah: “Předpokládám, že pro to máte taky předpovězenu pravděpodobnost. Je to tak?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “A jaká je, jestli se můžu zeptat?”

Dr. Neruda: “Radši to nebudu říkat. Stejně to není příliš důležité, protože se to mění v závislosti na světových událostech.”

Sarah: “Ale je to záležitost, které se plánovači Incunabuly pokoušejí vyhnout?”

Dr. Neruda: “Ano. Tím se zabývají více než čímkoliv jiným.”

Sarah: “Jaké další organizace se tím zabývají?”

Dr. Neruda: “Žádné.”

Sarah: “Cože?”

Dr. Neruda: “Tento program Incunabuly je jedinečný, protože oni jsou jedinou organizací, která je zcela zaměřena na odvrácení těchto kritických okolností, jež jsou založeny na sbíhajících se kritériích, o nichž jsem se již zmínil.”

Sarah: “Tvrdíte, že jsou jedinou organizací, která se zabývá Armageddonem a jeho souvislostí s ubývajícími zásobami ropy a zvětšující se populací?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Nechcete mi ale říci, že žádné další organizace se nezabývají Třetí Světovou Válkou či Armageddonem, jak jste to nazval. Nebo ano?”

Dr. Neruda: “Každé národní vedení se zabývá těmito záležitostmi, ale není to hlavním záměrem jejich programu. Je to malá rozčleněná součást jejich programu.” “Přesně to je důvod, proč je Fifteen tak propojen s plánovači Incunabuli. Hrozby lidské rase jsou jak skutečné, tak neodbytné a s každou další dekádou jsou podmínky jen úrodnější pro fragmentaci a chaos takový, jaký můžete vidět v kmenových válkách. Není v tom žádný podstatný rozdíl.”

Sarah: “A vůdcové Vojenské Síly o tomto cíli vědí?”

Dr. Neruda: “Ne. Ti mají svůj vlastní program, který s tím souvisí, ale vlastně je docela jiný. Nesnaží se získat kontrolu nad produkcí ropy. Chtějí bránit její dostupnost a jako důsledek ovlivňovat její cenu. Nezajímají se o globalizaci, která souvisí s ekonomickou či kulturní platformou. Spíše se zabývají exportováním demokracie, aby zajistili stabilizaci regionu a odstranily nestabilitu ve formě terorismu, diktátorů a tak podobně.”

Sarah: “Ale to se zdá být v rozporu se vším, co jsem kdy o armádě slyšela.”

Dr. Neruda: “Jakým způsobem?”

Sarah: “Jak to říkáte, tak to zní, jako by se Vojenská Síla pokoušela přinést stabilitu či mír, zatímco všechno, co jsem kdy četla, bylo o tom, že armáda živí konflikty a nestabilitu. Jeli svět v míru, pak se armáda stává prostě policejní silou, její moc je redukována a její rozpočet je zkrácen.”

Dr. Neruda: “Rozumím vaší otázce. Nicméně Vojenská Síla není to samé co armáda. Je sice velmi militantní, avšak pracuje v delších plánovacích horizontech, než vojenský personál. Vojenská Síla je tvořena vysoce postavenými politiky, obchodníky, členy rozvědky, akademiky, mentální kapacitou a tak dále. Její členové jsou z Velké Británie, Ameriky, Německa, Kanady, Austrálie, Izraele a mnoha dalších zemí. Její soudržnost coby týmu není příliš o fungování formou oficiální struktury a schůzek. Je spíše o publikování tajných dokumentů, které jsou sdíleny mezi jejími elitními členy. Tyto dokumenty určují platformu, cíle, dlouhodobé zájmy a v podstatě mapují strategii a taktiku, prostřednictvím které Vojenská Síla hodlá provést svůj plán.” “Vojenská Síla pracuje na hybridních obranných a útočných zbraních, které souvisí s vesmírem, biozbraněmi, Internetem a dalšími prostředími, které dosud nejsou vnímány jako válečná pole. Tvrdí, že rozpočty na výzkum a vývoj by měly být zvýšeny, aby tyto nové zbraně mohly být vyvinuty, aby byla zajištěna práva svobodných lidí žít beze strachu z preventivního útoku. Chtějí odstranit tuto skutečnost z tváře země a stejně tak propagovat demokracii.”

Sarah: “Což to není vznešený cíl?”

Dr. Neruda: “Jejich cíle nejsou nutně nevhodné, avšak metody, jakými jich dosahují, jsou nevhodné. Je to celé o projektování moci a důsledkem toho je nařizování převládající platformy, prostřednictvím které svět dosahuje míru. Je to vynucený mír. Je to mír prostřednictvím moci a manipulace.”

Sarah: “Ale stále je to mír a stále je to demokracie. Určitě je to lepší alternativa, než války, anarchie či diktatura.”

Dr. Neruda: “Jsou i jiné způsoby, jak dosáhnout stejného výsledku.”

Sarah: “Řekl jste, že rozpočet na vojenské výdaje se časem bude jen zvětšovat, pokud Vojenská Síla dosáhne svého. Jak je to v mírovém světě možné?”

Dr. Neruda: “Budou zjištěny nové hrozby, které tuto potřebu vytvoří, ačkoliv státy našeho světa budou v míru.”

Sarah: “Opět hovoříte o mimozemšťanech?”

Dr. Neruda: “Spolu s dalšími záležitostmi. Čína bude pravděpodobně posledním ostrovem opozice, na který dopadne vlna demokracie. Ale jestli to tak bude, Vojenská Síla si bude přát mít ve svém arsenálu unikátní zbraně, aby mohla rychle přinést změny, které požaduje. Tou volbou budou pravděpodobně biozbraně...”

Sarah: “Jak je to možné, když Spojené Státy biozbraně zakázaly?” 203

Dr. Neruda: “Bohužel objevy v lidském genomu jsou pro Vojenskou Sílu příliš velkou výzvou, než aby je ignorovala, co se týká vývoje biozbraní. Výzkum již probíhá a bude trvat asi dva roky, než budou vyvinuty biozbraně, jejichž cílem bude jistý genom příznačný pro konkrétní rasu.”

Sarah: “Jako jsou Číňané?”

Dr. Neruda: “Ano, ale to neznamená, že ta zbraň bude kdy nasazena. Prostě bude známo, že Vojenská Síla tuto schopnost má a to samo o sobě může způsobit, že změna režimu bude nezastavitelná.”

Sarah: “Teď se musím zastavit a k něčemu se přiznat. Když to slyším, nějaká moje část teď chce plakat a zabořit hlavu do polštáře a jiná moje část chce pokládat další otázky. Jsem tím skutečně rozervaná… Myslím, že už o tom nechci dál mluvit. Dobře?”

Dr. Neruda: “Jen odpovídám tak upřímně, jak umím, na otázky, které mi kladete.”

Sarah: “Já vím a vůbec si nestěžuji na vás ani na vaše odpovědi. Jen jsem potřebovala říci, co cítím.”

Dr. Neruda: “Chápu.”

Sarah: “Chcete si udělat přestávku a trochu si protáhnout nohy?”

Dr. Neruda: “Jsem v pohodě, ale jestli vy chcete, klidně se přidám.”

Sarah: “Ne, já jsem v pořádku…“ “Řekněte mi něco více o Izolacionistické Síle. Jaká je jejich úloha v tom všem?”

Dr. Neruda: “Opět připomínám, abyste neuvažovala o Vojenské či Izolacionistické Síle jako o formálních skupinách, které mají svou členskou základnu a skupinovou platformu. Jsou to neformální, většinou tiché koalice, pracující prostřednictvím dobře umístěných vůdčích pracovníků Incunabuly. Také je důležité mít na paměti, že všechny tyto síly jsou součástí vůdčí triády, kterou Incunabula utváří posledních padesát sedm let.” “V případě Izolacionistické Síly se jedná o sílu, která byla z uvedených tří sil zorganizována jako poslední. Je navržena tak, aby podporovala ekonomické metody a aktivity, které vytvářejí bohatství pro elitní třídu na celém světě. Tato síla se týká vnitrostátních záležitostí, které řídí ekonomickou vitalitu a růst. Jejím cílem je ovlivňovat lokální, státní a národní vlády, aby umožnily obchod.”

Sarah: “Myslím si správně, že Republikáni jsou s Izolacionistickou Silou spojeni více?”

Dr. Neruda: “Ne. Tyto tři síly nejsou spojeny s žádnou stranou či politickou organizací. Někdo může být spojen jak s Vojenskou, tak Izolacionistickou Silou, a přitom s tím nemusí mít žádný problém. Nejsou vůči sobě nepřátelské. Jsou to vzájemně slučitelné síly. A také nejsou výhradně Americké. Jsou to globální síly ačkoliv v nich dominují Americké a Evropské zájmy, nejsou spojeny s konkrétními stranami, jako jsou Demokraté či Republikáni, ani nejsou žádným způsobem sponzorovány státem.”

Sarah: “Jestliže bude produkce ropy v rukách Incunabuly, co se stane s Arabskými státními režimy, které mají tuto moc v současnosti?”

Dr. Neruda: “To je závislé na režimu. Incunabula je expert na ovlivňování prostřednictvím finančních služeb a právních manévrů. Vynucují svůj vliv pomalu, postupně a takovým způsobem, že královské rodiny a kartely jsou tím zaskočeny. Jejich trpělivost je nepřekonatelná. Pracují v mnoha úrovních ovlivňování, což je důvodem, proč téměř pokaždé zvítězí.” “Dokonce i v dnešní době mnoho královských rodin uplatňuje svůj vliv ve vnitrostátních záležitostech, ale nikoliv v produkci ropy. Sice dostávají za ropu finanční odměny, ale samotnou produkci ropy v jejich režimech řídí někdo jiný. Stejně tak někdo jiný řídí i interakci s kartely a vytváření jádra vztahů, jež je založeno na důvěře a vlivu. To je to, co Incunabula bere pod svou patronaci a pomalu tak získává spolupracovníky pro svůj plán. Vojenská Síla pak v příhodném čase svrhne režimy, které jsou v konfliktu s tímto plánem a těm režimům, které jsou přátelské, bude umožněno si zachovat svou vnitrostátní účast a vliv. Takto jsou události pečlivě řízeny.”

Sarah: “A až jednou bude mít Incunabula kontrolu nad produkcí ropy, co potom?”

Dr. Neruda: “Odstranění pevné měny. Incunabula si přeje mít elektronickou měnu, protože u ní se dá všechno sledovat a umožňuje důkladnější analytické vhledy do záležitostí jedinců.”

Sarah: “A co chtějí se všemi těmi informacemi dělat?”

Dr. Neruda: “Chtějí sledovat vzorce a manipulovat událostmi tak, aby ochránili svou dominanci coby vůdčího tělesa a také jak jsem již řekl chtějí definovat nové systémy a iniciovat změnu starého systému. Jakmile bude usouzeno, že jejich dominance dosahuje kritické míry, Incunabula plánuje vytvoření globálního vládnoucího tělesa, které přinese Zemi stabilitu a soubor metod řízení, které pomůžou celému lidstvu.”

Sarah: “Zase říkáte, že jejich cílem je pomoci lidstvu, ale je mi to těžko k uvěření.”

Dr. Neruda: “V jistém ohledu to je jediný způsob, jak si můžou udržet moc. Kdyby příliš mnoho koncentrovali majetek a služby, ztratili by kontrolu nad obyvatelstvem, kterému chtějí vládnout. Rebelie není nikdy daleko, když prázdné žaludky kručí v souzvuku.”

Sarah: “Jak chtějí odstranit naši pevnou měnu?”

Dr. Neruda: “Na celém světě bude na akciových burzách probíhat postupná devalvace. Zvláště Američané si zvykli na snadné vytváření peněz na akciových burzách, stejně jako na marnotratný životní styl. To nebude možné dělat donekonečna. Recese se bude odehrávat ve vlnách, až přijde na přetřes hodnota měny. To započne nejdříve v zemích třetího světa, které se stanou prvními obětmi slabých ekonomických metod. Incunabula donutí tyto země prodat jejich aktiva za minimální ceny výměnou za pomoc, která je vyvede z ekonomické krize.” “Světová ekonomika je v lepších časech křehkou spletí ekonomických systémů, které fungují v odlišných sazbách, bez plynulého vzájemného rozhraní či makro systému, ve kterém by všechny pracovaly. V horších časech je domečkem z karet, který je zranitelný i nejslabším vánkem. Pevná měna a peněžní systém, který ji podporuje, se stane obětním beránkem ekonomického zpomalení. Řešením celkové nevolnosti globální ekonomiky se stále více bude stávat elektronická měna.” 204

Sarah: “Nejsem ekonom, tudíž ani nevím, na co bych se měla ptát. Ale mám z toho divný pocit v žaludku. Mám teď pocit, že ve světě existuje jediná skutečná moc a tou je Incunabula. A my všichni jsme jen loutkami této elitní skupiny finančníků. Není to podtextem všech vašich komentářů?”

Dr. Neruda: “Ne, vůbec ne, ale chápu, jak jste došla k tomuto závěru, vzhledem k tomu, že jsme se soustředili na Triádu Moci či TOP (Triade Of Power), jak ji nazýváme v Labyrint Týmu. TOP je skutečností země a je jisté, že je v nejlepší pozici dominovat světovým událostem a vývoji. Pravděpodobně tomu tak bude po mnoho dalších generací. Jsou tu ale také jiné síly, které do toho můžou vstoupit a přinést světové populaci nové možnosti.”

Sarah: “Myslíte náboženské síly?”

Dr. Neruda: “Ano, ty. Ačkoliv ty nikdy nebudou soupeřit s Incunabulou v záležitostech ovlivňování světových událostí.”

Sarah: “Tak o kom to mluvíte? Řekněte mi nějaká jména nebo příklady.”

Dr. Neruda: “Objevení osobních počítačů a Internetu nebylo Incunabulou nikdy zamýšleno. Byl to jeden z trendů vývoje, který plánovače Incunabuly skutečně překvapil a stal se pro ně velice nepříjemnou záležitostí na téměř celou dekádu. Předpokládalo se, že výpočetní síla zůstane v rukách elity. Internet rostl organicky a takovým tempem, které nikdo nepovažoval za možné. Zastihl Incunabulu naprosto nepřipravenou.”

Sarah: “Takže technologie je tou silou, která překazila plány Incunabuly?”

Dr. Neruda: To je jeden příklad.”

Sarah: “Hádám, že ACIO je dalším?”

Dr. Neruda: “Jednou velkou slabostí Incunabuly je nedostatek vědecké odbornosti mezi jejími vůdci. Má sice technické a vědecké členy ve zvláštních projektech v Globálním Vojenském Průmyslovém Komplexu, ale to nejsou vůdci. A je to právě vedení Incunabuly, které vytváří její program.”

Sarah: “Myslela jsem, že jste říkal, že Fifteen je součástí Incunabuly.”

Dr. Neruda: “Ano, ale Incunabula se dívá na ACIO jako na svůj zdroj. Fifteena vnímají jako anarchistu, jehož vize nikdy nebude spojena s vedením Incunabuly. Oni se s jeho vizí vůbec neidentifikují.”

Sarah: “Jestliže se Incunabula tak hluboce spoléhá na technologie ACIO a potřebuje vědecky založené vůdce, proč Fifteena nenahradí někým, koho můžou lépe ovládat?”

Dr. Neruda: “Pokoušeli se mít Ředitele, který by byl více svolný, ale neuspěli.”

Sarah: “Jak to myslíte?”

Dr. Neruda: “Jeden z prvních Ředitelů ACIO byl členem Vojenské Síly Incunabuly a byl velmi zasvěcený v tom smyslu, že spolupracoval s některými z jejích vysoce postavených vůdců zvláště v Americe.”

Sarah: “Můžete sdělit jeho jméno?”

Dr. Neruda: “Vannevar Bush.”

Sarah: “Jak se jeho jméno hláskuje?”

Dr. Neruda: (Hláskuje jméno.)

Sarah: “Je příbuzný s prezidentem Georgem Bushem?”

Dr. Neruda: “Ne.”

Sarah: “Takže on řídil ACIO v jeho počátcích?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Co se s ním pak stalo?”

Dr. Neruda: “Byl příliš viditelný a existovala oprávněná obava, že nebude schopen se udržet v utajení.”

Sarah: “Proč?”

Dr. Neruda: “Dr. Bush byl nadaný jedinec, který měl jak technické vhledy, tak vůdcovské schopnosti. Měl přístup do vedení vlády i Incunabuly. Stejně tak měl schopnost řídit velký tým vědců a inženýrů. V podstatě vybudoval infrastrukturu vojenského výzkumu, ale jeho popularita byla pro zakladatele Incunabuly problémem.”

Sarah: “Dejte mi nějaký časový údaj, protože musím přiznat, že jsem o tomto muži nikdy neslyšela.”

Dr. Neruda: “Koncem Druhé Světové Války byl Dr. Bush požádán, aby vedl vědecký tým výzkumníků, který byl údajně shromážděn NDRC a SPL pro zpětné inženýrství vyproštěné mimozemské kosmické lodi, která byla v roce 1940 vyproštěna na pobřeží Floridy. Byli to vlastně topvědci z nově vzniklého ACIO. Tato kosmická loď byla dána k ledu kvůli Druhé Světové Válce. Jak válka končila, Bush se začal díky svým kontaktům účastnit tohoto objevu a nabídl se k vedení projektu. Jak jsem to pochopil, zrovna odešel z Manhattan Projektu, když se mu nabídla tato příležitost.”

Sarah: “Byl tedy považován za bezpečnostní riziko, a proto byla jeho funkce v ACIO ukončena?”

Dr. Neruda: “Ano.” “Tento projekt zpětného inženýrství byl držen v nejvyšším možném utajení. Dr. Bush řídil operace v SPL za zvláštního zajištění skrze OSS, což byl předchůdce CIA. Nicméně po několika letech byl učiněn pouze malý pokrok a o Bushovi kolovaly zvěsti, že mimozemská kosmická loď spotřebovala celý jeho program.” “Bush byl odpovědný přímo Jamesu Forrestalovi, který v té době vedl Námořnictvo, ale krátce poté se stal prvním ministrem Obrany. Truman byl prezidentem.” “Kosmická loď, která byla vyproštěna, úspěšně odolávala studiím zpětného inženýrství týkajících se jejího pohonného systému, který byl nejdůležitějším poznáním, které Forrestal doufal, že z projektu získá.”

Sarah: “O kterém roce se bavíme?”

Dr. Neruda: “To bylo mezi 1945 a 1946.”

Sarah: “Co se tedy stalo?”

Dr. Neruda: “Podotýkám, že mé vědomosti o této události jsou založeny na mém studiu archivu ACIO. Nebyl jsem osobně přítomen těmto událostem, takže neručím za jejich naprostou přesnost.”

Sarah: “Rozumím.” 205

Dr. Neruda: “Dr. Bush byl vyzván, aby během dvanácti měsíců replikoval pohonný systém vyproštěné lodi. Dostal na to všechny zdroje ACIO.”

Sarah: “A uspěl?”

Dr. Neruda: “Jen částečně. Elektromagnetická pole co se týká jejich trvalé úrovně intenzity v kovech nebyla plně replikována a to z důvodu driftu elektronů; snažil jsem se to říci laickými termíny. To byl hlavní důvod, proč neuspěl. Nicméně byly postaveny prototypy, jež replikovaly některé z aspektů pohonného systému mimozemské lodi a ty byly dostatečné, aby povzbudily financování a podporu pro ACIO.”

Sarah: “Tak proč Dr. Bush nevstoupil do ACIO?”

Dr. Neruda: “Věděl, že by to vyžadovalo, aby se vzdal své popularity a v podstatě se stal anonymním. On si však anonymitu nepřál, protože byl fenomenální vynálezce a měl rád záři reflektorů, která mu byla udělena vládními činiteli, stejně jako celou vědeckou komunitou. Také si nemyslím, že by se vedoucí OSS domníval, že Bush má dostatečnou mentální kapacitu na tento úkol. Bush byl skvělý organizátor talentů, ale chyběl mu velitelský intelekt ve fyzice, než aby mohl vést ACIO k představě, která byla v té době o něm platná.”

Sarah: “Kolik lidí vědělo o tomto projektu?”

Dr. Neruda: “To přesně nevím. Snad pět nebo šest znalo úplný rozsah projektu a dalších padesát znalo některé jeho části. Bylo to, jak jsem již řekl, velmi dobře střežené tajemství.”

Sarah: “Jak udržíte něco takového v utajení?”

Dr. Neruda: “V naší vládě jsou celá oddělení, která jsou za to zodpovědná. Je to velmi dobře řízený proces, který obsahuje právní smlouvy, jasně definované tresty či pokuty a uplatňování zastrašovacích faktorů, jejichž součástí jsou velmi invazivní technologie. V nejhorším případě kdyby byla zveřejněna podstatná informace by zasáhlo jiné související oddělení, aby dovedně rozšířilo dezinformaci. Bylo a stále je téměř nemožné vynést tuto informaci na veřejnost.”

Sarah: “Měli invazivní technologie dokonce už v roce 1945?”

Dr. Neruda: “Ano. Tyto invazivní technologie byly sice aplikovány hrubě, nicméně byly určitě efektivní. V těchto tajných organizacích nebylo nic potupováno více, než zrádci. Celá jejich organizační kultura byla navržena tak, aby odměňovala loajalitu a těžce trestala neloajalitu v jakékoliv formě.”

Sarah: “Chtěla bych na chvíli změnit téma. Zdá se, že jsme v nové fázi světového míru a ekonomické stability, ale když vás slyším mluvit, zdá se, že to prostě není možné kvůli podstatě Incunabuly a triádě moci, o které jste předtím mluvil. Je to tak?”

Dr. Neruda: “To je jen iluze. Ve válečných aktivitách můžou být období klidu, ale podívejte se na uplynulých sto let. Není to sbírka válek?”

Sarah: “A to všechno proto, že válka živí triádu moci jak ji nazýváte?”

Dr. Neruda: “Ne. Existují síly, které skutečně věří v dobro a zlo. Z jejich pohledu státy stejně jako lidé jsou v podstatě rozděleni do tří kategorií: dobří, neutrální a zlí. Ti, kteří jsou dobří, musí dominovat politickým strukturám a musí zajistit, aby ti, kteří jsou zlí, byli identifikováni a umírněni do stavu, kdy nejsou hrozbou.”

Sarah: “Ale Studená válka už je pryč, ne? Sovětský Svaz již neexistuje a to, co z něj zbylo, se více či méně zdá být přátelské k zájmům svobodného světa. Není to tak?”

Dr. Neruda: “Jeli moc koncentrovaná v jediné osobě a daná země či organizace vyvine technologii dalekonosných střel, okamžitě se stane terčem zájmu výzvědných služeb.”

Sarah: “A předpokládám správně, že výzvědné služby, o kterých hovoříte, jsou globální a jsou řízené Incunabulou?”

Dr. Neruda: “Ano, ale oficiálně nejsou řízeny Incunabulou.”

Sarah: “Rozumím, ale výsledek je stejný, že?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Omlouvám se za přerušení.”

Dr. Neruda: “Za nepřítele je považována technologie střel v rukách příliš koncentrované moci. Je mnoho, mnoho států, které mají tuto technologii a to je příčinou nedůvěry. Organizace jako Spojené Národy není dostatečně zmocněná, aby tyto hrozby zpracovala. Proto jsou vytvářeny mnohostranné koalice mezi národy, aby tuto zřejmou hrozbu byly schopné zpracovat často úplně za zády veřejnosti.” “Irák je skvělým příkladem. Severní Korea dalším, ačkoliv ta není dost strategicky umístěná na to, aby byla na vrcholu seznamu. Takže zeměpisná poloha také hraje významnou roli v tomto hodnocení.”

Sarah: “Takže svět se v podstatě rozděluje do tří táborů. Tomu rozumím, ale kdo rozhoduje, kdo je zlý, kdo neutrální a kdo dobrý? Mám na mysli, jestli to není hrozně subjektivní rozhodnutí?”

Dr. Neruda: “Ať už globální vedení ve smyslu projektování vojenské síly, ekonomické živosti a zahraniční politiky vykonává kdokoliv, je tím, kdo dělá toto rozhodnutí. Ano, samozřejmě je to subjektivní, ale přesně to je důvodem, proč si Spojené Státy osvojily svůj imperialistický postoj. Chtějí určovat dobro a zlo ve světě, a když tak činí, můžou efektivněji exportovat svou vlastní definici míru a demokracie.”

Sarah: “To zní tak jednoduše, když použijete tyto pojmy.”

Dr. Neruda: “To je přirozený důsledek toho, jak stát navrhuje svou moc. Stát potřebuje definovat své nepřátele, aby mohl přesvědčit své občany, aby přijali jeho autoritu nad svými životy. Čím větší je strach, který je stát schopen vyprovokovat v srdcích a myslích svých občanů, tím větší moc jsou občané ochotni dát státu, aby je ochránil před svými nepřáteli. Všechny státy to různou měrou takto dělají.”

Sarah: “Tvrdíte, že Spojené Státy abych uvedla příklad si projektují své nepřátele? Skutečně tvrdíte, že Amerika si vytváří své nepřátele proto, aby vnitrostátně a mezinárodně zvýšila svou moc?”

Dr. Neruda: “Nemyslím to tak, že Spojené Státy si doslova vytvářejí své nepřátele. Spojené Státy mají potenciální protivníky v mnoha částech světa. Jejich politika vojenské přítomnosti jako globálního ochránce je dostačují 206 cí pro vytvoření nepřátel. Jejich agresivní export svého politického systému víry je pro mnoho zemí také dost otravný a tyto země vidí Americké zájmy jako předehru ke kulturní kolonizaci.”

Sarah: “Protože jsme jedinou přetrvávající supervelmocí?”

Dr. Neruda: “Ne. Je to z důvodu, že Spojené Státy mají globální vojenskou přítomnost a ekonomickou páku, kterou dost dovedně ovládají. Jsou zdatné v tom jak být agresivní, aniž by vypadaly agresivně. Ochraňují a brání a někdy to udělají formou preventivního úderu, někdy odvetným opatřením, které obvykle mnohonásobně převýší prvotní sílu. Sobecké zájmy Ameriky se staly standardem svobodného světa a jsou tací, které jejich strach žene až do stavu imperialismu.”

Sarah: “Jak to všechno souvisí s prací Incunabuly nebo ACIO?”

Dr. Neruda: “Incunabula používá Spojené Státy jako globalizační sílu. Je to vedoucí kůň, který táhne jednotlivé národní státy světa do společné ekonomiky a společné politické platformy.” “Co se týká ACIO, to důkladně analyzovalo různé scénáře představující globální dominanci Spojených Států a zjistilo, že jsou jen dva scénáře, ve kterých Spojené Státy můžou dosáhnout svých ambiciózních cílů, aniž by katalyzovaly světovou válku a ponoření globální ekonomiky do těžké deprese.”

Sarah: “Můžete je sdělit?”

Dr. Neruda: “Ne.”

Sarah: “Proč?”

Dr. Neruda: “Jsou založeny na směsi Vzdáleného Vidění, pokročilého počítačového modelování a předběžných testů BST. Nechci tyto informace teď odhalovat. Snad později.”

Sarah: “Velmi dobře si uvědomuji, že jsme se dostali úplně mimo téma, ale zdá se, že mě do této konverzace vedete. Nemůžu si pomoci.”

Dr. Neruda: “Chápu.”

Sarah: “Existují nějaké plány, jak se toto všechno má stát? Mám na mysli jestli Incunabula vlastně globalizaci projektuje, nebo zda se to děje takovým způsobem, který je výsledkem pošťouchnutí tady, pošťouchnutí tam... ?”

Dr. Neruda: “Je to pečlivě řízený proces. Jeho plánování je hluboké, pronikavé a kompletní. Není to bezchybné, ani se to neuskutečňuje s naprostou přesností. Nicméně plán určitě existuje a je triádou moci vykonáván, jak jsem již řekl dříve.”

Sarah: “A vy jste tento plán viděl?”

Dr. Neruda: “Vím o něm prostřednictvím Labyrint Týmu. Fifteen požaduje, aby každý z nás tyto plány důvěrně znal.”

Sarah: “Můžete některý z těchto plánů odhalit?”

Dr. Neruda: “Myslím, že jsem se o něm v tomto rozhovoru již zmínil.”

Sarah: “Ano, ale nebyl jste přesný ohledně toho, jak budou události kulminovat do takové míry, že se Incunabula dostane k moci.”

Dr. Neruda: “To není předurčené. V tom, co jsem odhalil, není žádná jistota. Je to plán. Avšak plán vytvořený velmi ambiciózními a schopnými lidmi.”

Sarah: “Náležitě vyhlášenými.”

Dr. Neruda: “V globální ekonomice jsou vážné nedostatky a Spojené Státy budou v následujících sedmi letech vyjadřovat tyto nedostatky takovým způsobem, který bude probublávat po celém světě a bude způsobovat finanční nepokoj. Nejlepším způsobem, jak zajistit, že tyto nedostatky budou pod kontrolou, je utěsnit korporátní skuliny, které umožňují chamtivým manažerům vykořisťovat své akcionáře a držet kontrolu nad cenami ropy.”

Sarah: “Počkejte chvilku, myslela jsem, že chamtiví manažeři jsou přesně rysem Incunabuly. Proč by pod sebou měli řezat větev, na které sedí?”

Dr. Neruda: “Vedení Incunabuly není tvořeno chamtivými manažery. Je tvořeno anonymními jedinci. Ti nesedí v korporačních výborech. Oni nejsou Billi Gatesi korporační Ameriky, ani nejsou aristokraty Evropských královských rodin. Jsou anonymní a díky své anonymitě užívají velké moci. Jsou to stratégové triády moci, kteří navrhují a plánují na takové úrovni, že proti nim korporátní manažeři a politici vypadají jako předškoláci zkoušející držet pero.”

Sarah: “Takže kdybyste mi řekl jméno vůdce Incunabuly, nemohla bych ho vyhledat? Neexistuje?”

Dr. Neruda: “Přesně tak.”

Sarah: “Tito lidé se tedy příliš neliší od vás v ACIO.”

Dr. Neruda: “Velmi se liší. Oni vytvářejí globalizaci, uniformní ekonomiku a uniformní politické platformy, zatímco my vytváříme průlomové technologie. Oni provozují nadvládu, zatímco my provozujeme vědu.”

Sarah: “Nechtěla jsem vás tím urazit… Myslela jsem, že jste prve říkal, že Incunabula používá Vládní programy a expertní skupiny, aby prosadila svou vizi budoucnosti.”

Dr. Neruda: “Ne, to je Vojenská Síla, která to dělá. Incunabula je mnohaúrovňová, jak jsem již říkal. Vytváří ideje a koncepční rámce, které vytvářejí ty správné podmínky pro expertní skupiny a další síly elitní moci sloužící k vynucování vlivu. Je to velmi komplikovaný proces. Pokud budete chtít, můžu to popsat podrobněji.”

Sarah: “Ne, vlastně jsem vás jen přerušila. Mluvil jste o plánech Incunabuly.”

Dr. Neruda: “Přejí si bezhotovostní měnu spolu s globálním vedením. Aby to mohli uskutečnit, potřebují restrukturalizaci nebo přesněji řečeno úplné znovurozvržení zdrojů a sdílení moci.”

Sarah: “Můžete to trochu podrobněji rozvést?”

Dr. Neruda: “Ten plán vyžaduje nové vedení v Arabských státech. Je všeobecný zájem na tom, aby se Arabské státy sloučily podobně jako se to děje v Evropě. Z tohoto sloučení vzejdou nové supervelmoci. Mnohost stávajících supervelmocí tvoří z představy sloučení globální ekonomické platformy ožehavý problém.” 207 “Díky své přirozené agresivitě coby supervelmoci jsou Spojené Státy hrotem kopí Incunabuly v provádění změn potřebných pro jejich plán. Budou použity pro uplatnění silné vojenské a kulturní přítomnosti na Středním Východě a v Asii. Částečně kvůli faktoru ropy a částečně za účelem postupného pozápadnění domorodých kultur.”

Sarah: “Počkejte chvilku. Naše vojenské základny jsou snad pro ochranu našich spojenců, stejně jako pro naši vlastní. A co se týká kultury, možná exportujeme naše filmy a pop hvězdy, ale ostatní země jsou dychtivé také být těmi, kteří definují trendy v oblasti kultury.”

Dr. Neruda: “Je to trochu jinak. Spojené Státy ochraňují, protože tak můžou založit vojenské základny v regionech, které ubránili. Jsou uzavřeny dohody někdy bez vědomí veřejnosti o zřízení vojenských základen a s tím souvisejících ochranných sil pro vnitrostátní mírové záležitosti a normalizaci. Spojené Státy mají přes sto sedmdesát vojenských základen na cizí půdě. Tento počet bude dále růst, jak je plánem diktováno.” “Co se týká exportu kultury, tak ano, máte pravdu. Amerika v tom není sama, ale je ve vůdčím postavení díky svému kapitalistickému vlivu pop kultury. Nikdo to nedělá tak, jako Americké korporace. Ony určily světový standard pro zpeněžení obsahu a firemních značek. Ostatní země napodobují tento standard a přidávají svůj podíl. Kapitalistická kultura pak dosahuje k Arabským národům, do Číny, Severní Koreji, Jihovýchodní Asie a lidé těchto zemí zvláště mladé generace jsou svedeny jejím kouzlem.”

Sarah: “Nemůžu si pomoci, ale mám z toho pocit, že nejste příliš vlastenecký.”

Dr. Neruda: “Plán, který jsem vám sdělil, stojí na úspěchu Spojených Států v zajištění svého jednostranného postavení jako supervelmoci po přelomu století. Spojené Státy jako důsledek toho budou potřebovat sebeprosazení, protože bude mnoho vyzyvatelů a hanobitelů. Nicméně při tomto procesu zesílí svou celosvětovou přítomnost jako vůdce svobodného světa. To je cíl, který mnozí na celém světě mají ve svých srdcích, ať už tento pocit projevují či nikoliv.” “Nechovám zášť proti Americe za její prosazování. Jakýkoliv jiný stát by dělal to samé, kdyby k tomu měl příležitost. Amerika je nepovolně agresivní ve všech důležitých dimenzích: vojenské, kulturní, kapitalistické, aplikování technologií, zahraniční politice, vesmíru, ekonomické politice a inteligenci abych jmenoval ty nejdůležitější oblasti.” “V přírodě dominují alfa samci svou silou, vychytralostí a agresivitou. Ve světě lidí a států tomu není jinak. Alfa samec také má zodpovědnost za ochranu a výživu. A plánovači Incunabuly vybrali Ameriku, protože je nejvhodnější zemí pro vedení smečky ostatních národů ke globálním platformám, které navrhla a které připravuje.”

Sarah: “Dobře, to, co říkáte, dává smysl, ale Incunabula chce, aby Amerika vedla svět ke globální komunitě svobodných, demokratických států s globální kulturou založenou na kapitalismu. Jak ví, že svobodný svět si jí zvolí, aby mu vládla?”

Dr. Neruda: “Neví to. Jak již jsem dnes mnohokrát řekl, neexistují žádné záruky. Jediné, co můžu říci, je, že se příliš často nemýlí. A když ano, přizpůsobí se změnám, které se dějí. Znovu říkám, že plánovači Incunabuly, ti skuteční architekti za těmito událostmi nemají zájem stát se viditelnými vůdci země. Chtějí ustanovit vedení tak, aby svět měl pocit, že si ho sám zvolil.”

Sarah: “Je velmi těžké si představit, jak si svět zvolí jediné vedení. Zní to jako něco, co je vzdálené stovky let v budoucnosti pokud vůbec.”

Dr. Neruda: “Chápu váš úsudek, ale to, co se zdá dnes nepravděpodobné, se může rychle vyvinout, jestliže jsou vytvořeny vhodné podmínky. To je přesně to, na co se Incunabula zaměřuje nade vše jiné. Chápou, že se to nemusí stát do roku 2040, nebo dokonce ani později, ale jsou přesvědčeni, že sloučení moci – na globální úrovni – je nutné, aby se předešlo planetární destrukci či Armageddonu, jak jsme to nazvali dříve.“

Sarah: „Co myslíte planetární destrukcí?“

Dr. Neruda: „Je mnoho pokleslých sil, které můžou ovládnout planetu a způsobit její zánik coby život podporujícího prostředí. Při našich interakcích s mimozemšťany je to obvyklé téma, o kterém se hovoří, protože tato okolnost často doprovází objevení postmoderních civilizací.“ „Lidská populace je rozkouskovaná po celé planetě. Vyvíjí své unikátní kultury, jazyky, ekonomické systémy a státní identity. Některé státy mají to štěstí, že mají přírodní zdroje a jiné je nemají. Jak jsou tyto přírodní zdroje planety proměňovány na obchodní výhodu, některé státy ekonomicky vzkvétají a jiné vadnou.“ „Jak silnější státy začínají dominovat slabším, jsou vytvořeny vojenské síly a zbraně. Konečnou zbraní se stává aplikování technologií. Jestliže bude umožněno, aby se vyvinulo mnoho supervelmocí, ony můžou zničit lidskou populaci na planetě. Když hustota populace dosáhne kritické úrovně, může to mít stejně ničivý efekt.“ „Lidští obyvatelé přinášejí planetě stále více stresu. Pokud se to nedostane pod kontrolu, planeta může dosáhnout kritického stavu zničení, v němž lidská populace shledá, že mu planeta již neposkytuje vyhovující prostředí.“

Sarah: “Vy tedy říkáte, že skutečný důvod, proč Incunabula osnovuje globalizaci země, je ten, že chtějí zemi ochránit před destrukcí?”

Dr. Neruda: “Řeknu to takto. Vůdci Incunabuly mají velmi jasno v tom, co zemi hrozí ve dvacátém prvém století. Věří, že jimi řízený chod událostí lidstva poslouží lidské populaci lépe, než kdyby ho ponechali na soupeřících politických silách. Opravdu věří, že národní zájmy jednotlivých států brání sloučení globální moci.”

Sarah: “Připomeňte mi znovu, proč je toto sloučení, jak to nazýváte, tak rozhodující pro naše přežití?”

Dr. Neruda: “Protože hrozby, kterým bude lidská populace čelit v dvacátém prvém století, budou globálními záležitostmi ať už se jedná o neústupnou recesi, ztenčující se zásoby ropy, distribuci potravin, přelidnění, znečištění, radioaktivní spad či mimozemské návštěvy tyto záležitosti budou vyžadovat globální, sladěnou odezvu. Pokud národy světa nejsou sjednoceny, budou na tyto hrozby reagovat příliš pomalu a síly rozkladu budou mít takový vliv, že je nebude možné odvrátit.”

Sarah: “Není to ale důvod, proč byly založeny Spojené Národy? Aby řešily tyto záležitosti?” 208

Dr. Neruda: “Spojené Národy jsou prototypem, který Incunabula vytvořila, aby sloužil jako pokus pro otestování formy světové vlády. Nikdy nebyly brány jako forma pro sjednocení.” “Záležitosti, o kterých mluvím, nejsou ve Spojených Národech řešeny, ačkoliv se o nich zde diskutuje a debatuje. Rozhodnutí jsou navržena tak, aby pomohla napravit problémy, ale nakonec záleží na vůli jednotlivých států, jak budou implementovat, monitorovat, podávat zprávy, analyzovat výsledky a dělat úpravy. To není žádným smysluplným způsobem vynutitelné. Aby byla světová vláda efektivní, bude potřebovat schopnost vynucovat svá rozhodnutí a na základě podložených analýz je přizpůsobovat. Jinak tyto hrozby porostou a světová populace nebude schopna na ně jednohlasně odpovídat a co je ještě důležitější jednat proti těmto hrozbám jako sjednocená síla.”

Sarah: “Takže to je skutečně konečná hra Incunabuly? Co se stalo s chamtivými elitáři, o kterých jste hovořil předtím?”

Dr. Neruda: “Chamtivost žije a v řadách Incunabuly se jí daří dobře. Ale já jsem teď hovořil o plánovačích Incunabuly o lidech, kteří mají skutečnou moc. Ti nepracují z chamtivosti. Mají takové jmění, které je za dosahem představivosti dokonce i bohatých lidí. Získávání bohatství je pro ně dokončenou záležitostí.” “Plánovači se zabývají zabezpečením budoucnosti lidstva, spíše než sebeobohacováním.”

Sarah: “Dobře, pochopila jsem, že jste stoupenec Incunabuly, ale co se stalo s nenasytnou chamtivostí a sobeckými zájmy? Vím, že jste se o tom předtím zmiňoval.”

Dr. Neruda: “Existují, ale Incunabula, podobně jako všechny ostatní tajné organizace, je složena z mnoha úrovní. Pracovníci na nižších úrovních fungují v souboru pravidel a norem, které pro vyšší úrovně neplatí. Jinými slovy, plánovači pracují v naprosto odlišné organizační kultuře. Na vyšších úrovních je důmyslný a pronikavý vhled, který na provozních úrovních není.” “Plánovači Incunabuly mají osobitý charakter a cítí opravdovou zodpovědnost za řízení globálních událostí lidstva. Zcela jistě jsou k vykonávání této funkce vybaveni lépe než hlavy států. A tak sestavují a řídí světové události, namísto co by se pouze zúčastňovali jejich odhalení.” “Časem je tato role učinila velmi zodpovědnými a dokonce autoritářskými k lidstvu jako celku. Nejsou motivovány chamtivostí, tak jako jsou mnozí v Incunabule a šířeji i v Triádě Moci, ale vážně touží zachránit planetu. Jsou jako kapitáni lodi, kteří vědí, kde v hlubokých vodách číhá nebezpečí a tiše kormidlují pryč, protože nechtějí, aby se loď potopila.”

Sarah: “Dobře, říkáteli, že tito plánovači jsou anonymní, stejně musejí mít nějaká jména a identity, ne?”

Dr. Neruda: “Ne. Pracují vně našeho systému. Nemůžou být vysledováni či identifikováni. Kdyby měli autonehodu a byli odvezeni do nemocnice, měli by diplomatické doklady a imunitu. Kromě toho by o nich neexistoval žádný záznam. A dokonce, i kdyby jejich identita byla zkoumána, vedlo by to jen k vymyšlené identitě.”

Sarah: “A co rodina a příbuzní? Předpokládám, že se narodili v nějakých rodinách, ne?”

Dr. Neruda: “Ano, jsou to lidé, jestli poukazujete na to. Ve většině případů jsou pro své postavení připravováni od raného věku. Brzy po dosažení věku dvaceti let jsou vzati do opatrovnictví jedním z plánovačů Incunabuly a tím započne velmi specifický proces následnictví, který trvá obvykle asi deset let. Když je dotyčnému asi dvacet pět let, je jeho loajalita testována všemi možnými způsoby po dobu pěti let. Pokud těmito testy projde, je mu umožněno nahlížet do vnitřní práce Incunabuly. Pro většinu z nich je to kolem třicátých třetích narozenin.” “V tomto bodě je dotyčnému poukázána nová identita a oni doslovně zemřou co se týká jejich rodin a přátel. Tato úmrtí jsou zaranžována pro zajištění jejich nové identity a obvykle se jedná o utonutí či uhoření, kde je minimální fyzický důkaz. Než je jejich úmrtí zaranžováno, jsou zrušeny jejich pojistky pokud existují, aby bylo zajištěno minimální zkoumání případu. Smrt je obvykle zinscenována během cesty do nějaké země třetího světa, kde je policejní vyšetřování mnohem snáze kontrolovatelné.” “Po události smrti je nový plánovač uveden tajným obřadem, jehož detaily neznám. Tento vnitřní kruh se pro nového plánovače stává náhradní rodinou. Jak rozvíjí své schopnosti, vhledy, intuici a znalosti, rozvíjí také velmi ochranitelskou citlivost na dlouhodobé cíle a zájmy Incunabuly.”

Sarah: “Dobře, ale to se nežení a nemají děti? Jak to chtějí udržet oddělené? Mám na mysli, jak chcete během dne chodit do práce a plánovat budoucnost světa a potom přijít domů k večeři se svou ženou a dětmi?”

Dr. Neruda: “Plánovači nejsou ženatí. To je Incunabulou zavržené. Je to jeden z testů, o nichž jsem se zmiňoval, že jimi musí kolem svých dvaceti pěti let projít.”

Sarah: “Takže jde o kněžství?”

Dr. Neruda: “Ne tak docela. Po nikom není žádáno, aby žil v celibátu, ale role plánovače je naprosto stravující. Vyžaduje minimalizaci rozptylování a závazků vně role plánovače. Je to oběť a uvnitř kruhu plánovačů to zvyšuje loajalitu.”

Sarah: “Jak hledají budoucí plánovače, když nemají děti?”

Dr. Neruda: “V Incunabule je současně pouze pět až osm plánovačů. Pět je jádro a dva až tři jsou obvykle ve výcviku ale ti nemají hlasovací právo. Říkám to, abych zdůraznil, že je jich velmi málo. Teď k vaší otázce kandidáti jsou identifikováni velmi brzy obvykle když jsou ve věku náctiletých.”

Sarah: “Jsou vybráni, protože dělají něco pozoruhodného, nebo kvůli něčemu jinému?”

Dr. Neruda: “Až na řídké výjimky jsou vybráni podle své genetiky.”

Sarah: “Jak se to děje?”

Dr. Neruda: “Je to výsledek rozsáhlého sledování rodových linií a genetických rysů včetně mutací. To je něco, co Incunabula velmi dobře chápe a vkládá do toho značné množství času a investic. Genetičtí kandidáti jsou určeni a pozorováni po dobu asi tří let předtím, než je učiněn jakýkoliv kontakt.”

Sarah: “Kolik jich je současně sledováno?”

Dr. Neruda: “Asi padesát, ale z každé generace jsou vybráni asi jen dva nebo tři.” 209

Sarah: “A ti, kteří nebyli vybráni, vůbec nevědí, že nepostoupili?”

Dr. Neruda: “Ano, tak to je.”

Sarah: “Jak plánovači postupují? Mám na mysli, jak stoupají k vůdcovství?”

Dr. Neruda: “Incunabula se dostala k moci v důsledku nedostatečnosti zpravodajských služeb, co se týká získávání informací a určování jejich strategické hodnoty vzhledem k dlouhodobým krizím, které se formují na horizontu globální ekonomiky.” “Krátce po Druhé Světové Válce mnoho národů, včetně Spojených Států, založilo či restrukturalizovalo své zpravodajské služby zvláště, co se týká získávání zpráv ze zahraniční politiky.” “Nicméně tyto organizace byly stále uzavřeny v mentalitě studené války a v důsledku toho své zprávy oficiálně nesdílely. Incunabula vzešla z potřeby sloučit globální zpravodajství jako nejlepší prostředek ke strategickému manévrování národních států ke sjednocené obchodní platformě.”

Sarah: “Takže přinejmenším zpočátku to bylo více o vydělávání peněz a méně o zachraňování světa?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Ale jak to všechno začalo? Mám na mysli, kdo rozhodl, že je dobrý nápad vytvořit organizaci, která bude sdílet zpravodajství?”

Dr. Neruda: “Když vám řeknu jeho jméno, nebude pro vás mít žádný význam. Ujišťuji vás, že jeho jméno se nevyskytuje v žádném seznamu či referenčním materiálu, který byste mohla zkoumat.”

Sarah: “Ale byla to pouze jediná osoba, která tuto organizaci započala?”

Dr. Neruda: “Ne. Bylo pět mužů, kteří ji započali, ale jen jediný tu vizi zažehl.”

Sarah: “Jak tak mluvíte, nemůžu se ubránit pomyšlení, že tito plánovači jsou tak trochu jako Antikristus, jak ho vyobrazil Hollywood. Mám tím na mysli, jestli nemají moc jako Bůh? Až doteď jsem vás neslyšela říkat nic o náboženských či duchovních souvislostech.”

Dr. Neruda: “Myslím, že moc, kterou mají, je směřována k přežití lidstva. Nejsou zlí v tom smyslu, že by jejich záměrem bylo zničení země či lidstva. Pokoušejí se vést lidstvo k novému systému, dříve než se starý systém rozpadne a vytvoří takový stav, který by mohl přinést zkázu podstatnému procentu druhu.” “Možnosti fragmentovaného státního vedení či anarchie nejsou vhodnými systémy pro moderního, civilizovaného člověka. Vedou k trvalé nerovnováze a neschopnosti posunu od starého systému k novému. Před příchodem dalekonosných střel, jaderných, biologických a chemických zbraní, nebyl tento posun lidské rasy od jednoho systému k dalšímu tak kritický. Ale v současnosti díky propasti, která existuje mezi starým systémem a novým systémem který je tak komplexní jako jsou ekonomika či energetika a ve světle moderních zbraňových technologií, tedy hraje Incunabula důležitou roli.”

Sarah: “Věří plánovači v Boha?”

Dr. Neruda: “Předpokládám, že věří ve vyšší moc. Asi ji nenazývají Bůh, kvůli náboženskému podtextu toho slova, ale určitě ví o jednotící síle, protože Fifteen seznámil současnou generaci plánovačů s technologií LERM.”

Sarah: “To je zajímavé. Takže oni všichni viděli LERM a vědí, jak pracuje?”

Dr. Neruda: “Ano na vaši první otázku, ale nevěřím, že by na mikro úrovni chápali, jak fakticky pracuje.”

Sarah: “Když se někdo takový jako je plánovač Incunabuly setká s LERM, za předpokladu, že předtím nevěřil v Boha … jinými slovy, že byl ateistou … přesvědčí ho to?”

Dr. Neruda: “Znovu opakuji, že to záleží na definici Boha. Pokud nevěří v Boha, jak je definován v nějakém náboženství a potom zažijí LERM, nebudou LERMem přesvědčeni k víře v tuto náboženskou verzi Boha.”

Sarah: “Myslím, že vašemu vysvětlení rozumím, ale měla jsem na mysli něco jiného. Předpokládejme, že dotyčný nevěřil v žádnou vyšší moc. Myslel si, že vesmír je velký mechanický útvar, který se stal tím, čím je, díky nějaké evoluční hříčce. Může se někdo s takovou povahou stát věřícím, že existuje síla, která věci řídí dokonce i tehdy, když si nezvolíme nazývat ji Bůh?”

Dr. Neruda: “Každý, kdo prošel zážitkem LERM, usoudí, že vesmír prostupuje jednotící inteligence a to v každé znatelné dimenzi. A že tato inteligence je zároveň jak osobní, tak univerzální. A že díky této vlastnosti, je absolutní, unikátní, jedinečná.” “Zážitek LERM vám změní život dokonce i tehdy, když jste předtím věřili v Boha. Budete přesvědčeni, jak jste to nazvala, nehledě na to, jak silná či slabá byla vaše předchozí víra v Boha.”

Sarah: “Je moc špatné, že jste tuto technologii nepřinesl sebou, když jste zběhl… velice ráda bych ji zakusila.” “Pojďme tedy na chvíli zpátky k Incunabule. Budu se cítit lépe, když budu vědět, že věří v Boha. A vy říkáte, že věří. Je to tak?”

Dr. Neruda: “Věří v tuto jednotící inteligenci, o které jsem mluvil a předpokládám, že kdybyste se jich zeptala, řekli by vám, že jsou vedeni nebo snad dokonce inspirováni touto jednotící silou. Nevím, jestli by ji nazvali Bohem, nebo nějakým jiným jménem. Ale věřím, že jsou věřící v něco, co můžete nazvat jednotící silou.”

Sarah: “Ale není to pro ně něco jako náboženství?”

Dr. Neruda: “Správně. Nevím o ničem, co by naznačovalo, že plánovači Incunabuly vyznávají nějaké náboženství, nebo se chystají s tím začít.”

Sarah: “Ani nevím, proč se na toto všechno dnes ptám, ale je fascinující slyšet více podrobností o Incunabule. Shledávám to neodolatelným tématem.” “Jak je možné, že toho tolik víte o tak tajné organizaci?”

Dr. Neruda: “Jak jsem se již zmínil, ACIO je hlavní dodavatel Incunabuly a dostává od ní financování a podporu, včetně sdíleného zpravodajství a vzájemné ochrany. V důsledku tohoto dlouhodobého přátelství mají ředitelé ACIO značný vhled do této organizace. Fifteen není plánovač, ale je plánovači držen ve velké úctě a setkává se s nimi snad jednou či dvakrát do roka.” “Fifteen si je velmi dobře vědom cílů plánovačů a sdílí své vhledy se členy Labyrint Týmu. Také diskutujeme o tom, jak plány Incunabuly souvisí s našimi vlastními. Incunabula je v plánech ACIO brána v potaz, ale není v jeho programu dominantní.”

Sarah: “Kolik toho Incunabula ví o Tvůrcích Křídel a lokalitě Starobylý Šíp?”

Dr. Neruda: “Pokud vím, velmi málo. Fifteen neochotně poskytl nějaké informace svému přímému agenturnímu správci, ale NSA o lokalitě Starobylý Šíp neví. V NSA jsou dva pracovníci, kteří vědí o původním artefaktu, který byl nalezen, ale Fifteen existenci artefaktu zpochybnil, díky jeho sebedestrukci.”

Sarah: “Z vaší odpovědi usuzuji, že cokoliv je sdíleno s NSA, přinejmenším v případě ACIO, je také sdíleno s plánovači Incunabuli.”

Dr. Neruda: “Ne. Existují informační filtry, které snižují rušivé vlivy. Jen některé informace ty, které jsou Fifteenem považovány za důležité jsou služebním postupem přeposlány k plánovačům Incunabuly.”

Sarah: “Tvůrci Křídel jsou chápáni jako síla, se kterou je potřeba počítat, je to tak?”

Dr. Neruda: “Myslíte plánovači Incunabuli?”

Sarah: “Ano.”

Dr. Neruda: “Plánovači vědí o Centrální Rase a legendě týkající se jejich existence. V různých knihách a proroctvích je o nich několik důležitých zmínek, takže i když s nimi ACIO nesdílelo žádné informace o svém objevu v Novém Mexiku, Incunabula zvláště její plánovači jsou si dobře vědomi existence Centrální Rasy.”

Sarah: “Proč se Fifteen rozhodl nesdílet objev Starobylého Šípu s NSA a Incunabulou?”

Dr. Neruda: “Fifteen navrhnul Labyrint Tým převážně z bezpečnostních důvodů. Informace týkající se BST jsou drženy ve velké tajnosti. Jak jsem se již zmínil dříve, Fifteen doufal, že lokalita Starobylý Šíp a další související lokality nějak urychlí úspěšné nasazení BST.” “Je to prostě o tom, že si nepřeje upozornit Incunabulu či NSA na technologickou zdatnost ACIO. Kdyby věděli, co Labyrint Tým vlastní za technologie, plánovači by chtěli mít o těchto technologiích podrobné informace. A Fifteen tuto znalost nesvěřuje nikomu kromě svých ředitelů.”

Sarah: “Věc, která mě na tom všem zaráží, je ta, že vy máte všechny tyto vědomosti o vesmíru, mimozemšťanech, globálních plánech a futuristických technologiích a protože tyto vědomosti máte, stal jste se teď vlastně vězněm.”

Dr. Neruda: “Raději bych řekl svědomitým utečencem.”

Sarah: “Ať už to nazýváte jakkoliv, musíte z toho být trochu paranoidní kvůli schopnosti ACIO vzdáleného vidění a dalším jeho technologiím. Jak můžete předčit ACIO nebo Incunabulu, když jsou ve všem tak mocní, jak jste je popsal?”

Dr. Neruda: “Nevím, jestli se jim můžu vyhnout. Necítím se nepřemožitelný, ani zranitelný. Prostě funguji na základě ‘okamžik za okamžikem’ a pokouším se, jak nejlépe umím, předat to, co vím, tak, abyste mi mohla pomoci tyto informace publikovat.” “Zběhnutí z ACIO se nikdy dříve nepřihodilo. Vím, že mě Fifteen hledá, vlastně to můžu cítit.”

Sarah: “Máte na mysli, že můžete cítit, když používají jejich technologii vzdáleného vidění?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Jak často jste to zjistil, od té doby, co jste zběhnul?”

Dr. Neruda: “Raději bych neříkal, kolikrát to bylo, ale o každém případu vím.”

Sarah: “Cítil jste to někdy při našem rozhovoru?”

Dr. Neruda: “Ne. Ukončil bych rozhovor, kdyby se to stalo.”

Sarah: “K čemu by to bylo?”

Dr. Neruda: “Byl bych raději, kdyby naši konverzaci neslyšeli ani její všeobecné zaměření.”

Sarah: “To je důvod, proč se potkáváme v těch hodinách, ve kterých se potkáváme?” (Poznámka: Naše setkání se odehrávala vždy na různých místech, pozdě v noci a častokrát to bylo venku na nepopsatelných místech. To je i případ tohoto čtvrtého rozhovoru.)

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Tak jak ochraňujete sebe a mě?”

Dr. Neruda: “Setkáváním se v neobvyklých hodinách na různých místech a to přinejmenším do té doby, než se vám podaří tyto rozhovory publikovat na internetu.”

Sarah: “Jak přesně vám toto pomůže? Vím, že už jsme se o tom bavili, ale já stále nerozumím tomu, jak vám pomůže, když se tyto informace dostanou k veřejnosti. Zdá se mi, že je to jen rozčílí.”

Dr. Neruda: “Nebudou tímto odhalením potěšeni o tom není pochyb. Nicméně se jich to žádným podstatným způsobem nedotkne, protože jen velmi málo mocných uvěří tomu, co jsem vám sdělil a to ještě za předpokladu, že to vůbec budou číst.”

Sarah: “A proč to tak je?”

Dr. Neruda: “Jsou naprosto pohlceni svými vlastními programy a osobními dramaty. Informace, které vám odhaluji, vzdorují jakékoliv kategorizaci. Sahají od poezie k fyzice, od ezoterické filozofie ke konspiračním silám v MIC (Military Industrial Complex Vojensko Průmyslový Komplex). A protože vzdorují kategorizaci, bude obtížné je kritizovat a analyzovat. Většina lidí je bude považovat za zajímavou zábavu a nic víc.” “A co je ještě důležitější, existují také skupiny lidí, kteří budou mít skutečný pocit přijetí těchto informací, protože intelektuálové ani politická seskupení odporu se necítí být způsobilí k tomu, aby zastavili to, co je pokládáno za nevyhnutelné. V obou těchto skupinách jsou tací, kteří sice mají všeobecné povědomí o tom, co se odhaluje, ale cítí se naprosto bezmocní to změnit. Mají pocit osudovosti, který provází jejich mlčení.” “Ty, které to bude nejvíce znepokojovat, jsou plánovači Incunabuly a Fifteen. A to nikoliv z důvodu, že by politikové či média mohli vstoupit do jejich ringu, ale proto, že si nepřejí, aby se jejich tajemství odhalilo jejich následovníkům; nebo v případě Fifteena plánovačům Incunabuly nebo jejich kontaktům v NSA.”

Sarah: “Takový je tedy účel těchto odhalení rozzuřit plánovače Incunabuly a vašeho šéfa?”

Dr. Neruda: “Ne. Nemám žádný zájem na tom, abych jim ztížil život. Je to prostě důsledek mého upřímného odhalení, který způsobí, že budou vystaveni výsledným tlakům. To je jediná věc, která jim na celém tomto odhalení bude nepříjemná. Jakmile bude informace venku, jejich zájem o mě se velmi zmenší, nebo se o mě budou zajímat jen z ryze analytických důvodů.”

Sarah: “Ryze analytických důvodů?”

Dr. Neruda: “Mám na mysli, že ACIO a zvláště Fifteen bude chtít analyzovat, jaká chyba nastala v jejich bezpečnostním systému, aby se ujistil, že se nepřihodí další zběhnutí. Vždycky tu číhá obava, že jedno úspěšné zběhnutí dodá odvahy dalším. Kdyby mě chytili, byli by schopni udělat podrobnější analýzu psychického stavu, neuvážených faktorů, způsobů útěku a tak dále.”

Sarah: “Předtím jste mluvil o webových stránkách. Čeho tím chcete dosáhnout?”

Dr. Neruda: “Prostě zpřístupnit to, co zde Tvůrci Křídel zanechali. Neohrozí to ACIO ani Incunabulu. To je nemožné dokázat a oni vědí, že to chápu. V nejlepším případě jim můžu způsobit jen dočasné rozpaky, ale s tím se vypořádají. Jak říkám od samého začátku, jen chci sdílet ty informace z lokality Starobylý Šíp a následujících lokalit, které sdílet můžu.”

Sarah: “Následujících lokalit? Plánujete najít další lokality?”

Dr. Neruda: “Věřím, že na zemi je sedm lokalit. Také věřím v to, že můžou být nalezeny.”

Sarah: “Jak přesně?”

Dr. Neruda: “To nemůžu odhalit.”

Sarah: “Našel jste něco v artefaktech ze Starobylého Šípu, co vás nasměrovalo?”

Dr. Neruda: “Znovu opakuji, že podrobnosti nechci sdílet.”

Sarah: “Dobře. Když už jsme u tématu artefaktů, připomínám, že při našem posledním rozhovoru jste se zmínil, že by jste rád pohovořil o artefaktech z lokality Starobylý Šíp. Teď je možná dobrý čas to udělat. Kde chcete začít?”

Dr. Neruda: “Jeden z nejzajímavějších artefaktů bylo původní naváděcí zařízení.”

Sarah: “To je to, které bylo nalezeno studenty Univerzity Nového Mexika?”

Dr. Neruda: “Ano. Bylo ve všech ohledech záhadné.”

Sarah: “Dejte mi nějaké příklady.”

Dr. Neruda: “Když bylo poprvé objeveno, leželo na povrchu země, jako by tam bylo položeno. Nebylo vůbec zabořeno jak by mělo být. Bylo zanecháno na otevřeném, ačkoliv velmi nepopsatelném místě v severním Novém Mexiku. Když s ním studenti manipulovali, okamžitě začalo přivozovat realistické halucinace, kterým nerozuměli.”

Sarah: “Jaké halucinace?”

Dr. Neruda: “Viděli obrazy struktury podobné jeskyni. Později se ukázalo, že jde o lokalitu Starobylý Šíp, ale oni samozřejmě nevěděli, co to je a obávali se toho, protože si halucinace spojili s dotýkáním se objektu. A tak ten objekt zabalili do bundy, strčili do batohu a donesli profesorovi na Univerzitě, který ho prozkoumal. Během několika hodin jsme ho pak objevili my a vyslali jsme tým, který artefakt zajistil.”

Sarah: “Jak přesně jste se o artefaktu dověděli? Předpokládám, že ACIO není uvedeno v telefonním seznamu.”

Dr. Neruda: “Jistá klíčová slova jsou sledována v emailech a telefonické komunikaci zvláště na univerzitách. ACIO prostě narazilo na tuto technologii, která byla vyvinuta NSA a která je schopna kdekoliv na světě zadržet emaily a telefonní hovory vztahující se ke klíčovým slovům, která jsou sledována.”

Sarah: “Jako třeba Mimozemšťané?”

Dr. Neruda: “Ano. Ve skutečnosti to funguje trochu jinak, protože ACIO může určit kolik znaků v případě emailu, nebo kolik výskytů v případě telefonického hovoru chce sledovat na každé straně od klíčového slova a potom vyjmout celé věty nebo dokonce odstavce, aby mohlo ověřit kontext výskytu. Také to souvisí s indexem důvěryhodnosti telefonního čísla či IP adresy emailu. Když se všechny tyto faktory sejdou na určené úrovni, komunikační událost je postoupena analytikům ACIO, kteří potom použijí některou z invazivnějších technik, aby zjistili a potvrdili, zda kontext a obsah souhlasí. Všechny tyto kroky můžou být učiněny během jedné nebo dvou hodin.”

Sarah: “A jakmile máte tyto informace ověřené, střemhlavě zaútočíte a uzmete to, co chcete?”

Dr. Neruda: “Od té doby, co byl tento systém aktivován, jsme učinili naše nejdůležitější objevy přesně takto. ACIO se v závislosti na situaci chová různě. V tomto případě byli vysláni do profesorovy kanceláře pracovníci ACIO, kteří se vydávali za agenty NSA hledající ztracenou experimentální zbraň. Profesor uvěřil, že bude v jeho nejlepším zájmu bez otálení objekt odevzdat, protože považoval artefakt za velmi nebezpečný.”

Sarah: “To mě překvapuje. Nedivil se, jak víte, že ho má?”

Dr. Neruda: “Jsem si jist, že divil, ale byl tu moment překvapení, kterého naši pracovníci využili. Také jsou velmi dovední v manipulaci s myslí. Jsem si jist, že profesor byl velmi spolupracující. Artefakt byl zajištěn bez větších profesorových námitek.”

Sarah: “Kdybych kontaktovala Univerzitu Nového Mexika, mohla bych ověřit, že se to přihodilo?”

Dr. Neruda: “Ne. Každá událost takového typu je ‘comcleared’, což je termín ACIO, který znamená, že jsou podepsány dohody a všechny komunikace jsou po dobu jednoho roku sledovány, abychom se ujistili, že tyto dohody jsou dodrženy.”

Sarah: “Takže oni podepsali smlouvu a nebudou mluvit kvůli nějakému kusu papíru? To se zdá trochu zvláštní.”

Dr. Neruda: “Znáte trest za zradu?”

Sarah: “Ne, myslím, že chápu, že to není nic dobrého, ale prostě se mi zdá trochu divné, že někdo takový, jako je učený profesor, může být dohnán k podepsání takové smlouvy. A co ti studenti, kteří artefakt původně našli? Jsou také ‘comcleared’?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Dobře, tedy zpátky k artefaktu. Co bylo dál, když jste ho získali? Jaká v tom byla vaše konkrétní role?”

Dr. Neruda: “Byl jsem požádán, abych vedl tým hodnotící artefakt za použití našeho vnitřního Sanitárního procesu.”

Sarah: “Co ten proces dělá?”

Dr. Neruda: “Kdykoliv je zajištěn mimozemský artefakt, nejdříve prochází Sanitárním procesem, neboli tím, čemu někdy říkáme ‘Isteps’. To obsahuje čtyři fáze analýzy. První fází je Inspekce (angl. Inspection), při které zkoumáme vnějšek objektu a mapujeme počítačem jeho vlastnosti. Další je Inference (angl. Inference), což je fáze, ve které vezmeme výsledky z první fáze a vypočítáme pravděpodobné uplatnění objektu. Třetí fází je Intervence (angl. Intervention), což se týká všech záležitostí ohledně obranného či bezpečnostního módu objektu. A poslední fází je Invaze (angl. Invasion), což prostě znamená, že se pokoušíme zpřístupnit vnitřní mechanismus objektu a zjistit, jak pracuje.“

Sarah: „Jak obtížné bylo projít tímto čtyř fázových procesem s tímto artefaktem?“

Dr. Neruda: „Byl to jeden z nejtěžších případů, který jsme kdy zkoumali.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Byl navržen pro velmi specifický účel, a pokud nebyl použit pro tento účel, byl našim zkoumáním naprosto neproniknutelný.“

Sarah: „Zasáhly vás také halucinace?“

Dr. Neruda: „Věděli jsme o halucinacích, o kterých referovali studenti, kteří artefakt zajistili, ale v našich laboratořích jsme o tom nenašli vůbec žádný důkaz. Předpokládali jsme, že studenti měli ty představy v důsledku neobvyklé povahy toho artefaktu.“ „To bylo až do doby, než jsme objevili, že velmi jemné značky na zevnějšku objektu jsou vlastně tří dimenzionálními topografickými mapami. Když jsme tyto mapy překryli se skutečnými mapami té oblasti, ve které byl objekt nalezen, odhalili jsme jeho skutečný účel kterým byl naváděcí maják.“ „Halucinace se týkaly konkrétního místa, což znamená, že v artefaktu byl zakódovaný efekt blízkosti, který způsoboval, že artefakt pracoval, když nastaly dvě podmínky. První – objekt musel být uvnitř geografické oblasti mapových souřadnic, které byly vyleptány na jeho plášti; druhá – musel být držen v lidských rukách, aby se jeho naváděcí systém aktivoval.“

Sarah: „A tím naváděcím systémem myslíte ty halucinace?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „A během celého tohoto procesu jste nevěděli, odkud ten artefakt pochází, je to tak?“

Dr. Neruda: „Věděli jsme, že je mimozemský a že zde byl umístěn.“

Sarah: „Co myslíte tím 'umístěn'?“

Dr. Neruda: „Že zde byl umístěn, aby byl nalezen.“

Sarah: „Kdo myslíte, že to udělal?“

Dr. Neruda: „Představitelé Centrální Rasy.“

Sarah: „Co se tedy stalo potom, kdy jste pochopili, že je to naváděcí maják?“

Dr. Neruda: „Do oblasti byl vypraven tým a my jsme vlastně jen následovali to zařízení do vnitřní struktury lokality Starobylý Šíp, o které už víte.“

Sarah: „Předtím jste říkal, že ten artefakt byl nejpozoruhodnější ze všeho, co jste nalezli. Jestliže to bylo prostě naváděcí zařízení, pak předpokládám, že ty další artefakty byly docela všední.“

Dr. Neruda: „Abych byl přesnější, nemůžu říci, že byl nejzajímavější, protože jsem zběhl předtím, než ty další artefakty prošli fázemi ‘Isteps’. Byla to však velmi pokročilá technologie a jedna z nejzáhadnějších, se kterou jsme se za hodnou dobu setkali.“ „Tak například když náš tým přišel do jisté vzdálenosti od lokality, artefakt díky nějakému nezjistitelnému energetickému zdroji ožil a skenoval naši skupinu. Doslova četl naše těla a mysli, pravděpodobně proto, aby zjistil, zda jsme způsobilí lokalitu objevit.“

Sarah: „A kdybyste nebyli způsobilí?“

Dr. Neruda: „O tom jsme nikdy nediskutovali, ale myslím, že všichni předpokládali, že by pravděpodobně lokalitu zničil a stejně tak i všechny, kdož byli v čase skenování přítomni. Proběhlo to tak, že zničil pouze sám sebe.“

Sarah: „A vy jste neměli žádnou představu o tom, že je schopný takového výkonu, když jste ho zkoumali?“

Dr. Neruda: „Vůbec. Jeho plášť byl odolný všem našim invazivním analýzám. To bylo skutečně frustrující. Ve skutečnosti byl artefakt ve dvacáté třetí komnatě podobně otravný a vyžadoval podstatně více zdrojů k dokončení procesu ‘Isteps’.“

Sarah: „To jsou jediné dva artefakty z té lokality, u kterých jste dokončili proces ‘Isteps’?“

Dr. Neruda: „Ano, do doby mého zběhnutí. Ale artefakt byl v každé komnatě, ačkoliv ten, který byl objeven ve dvacáté třetí komnatě, se zdál nejdůležitější.”

Sarah: “A proč?”

Dr. Neruda: “Pamatujete, jak jsem popisoval, že interiér lokality byl jako tunelový systém ve tvaru spirály?”

Sarah: “Ano.”

Dr. Neruda: “Komnata, která byla nahoře, byla dvacátá třetí komnata a právě v ní byl optický disk. Zatímco v ostatních komnatách byly artefakty velikostí a složením podobné naváděcímu zařízení, artefakt ve dvacáté třetí komnatě byl optický disk, který nám byl do jisté míry známý, a považovali jsme ho za klíč k celé lokalitě.”

Sarah: “Protože byl od ostatních artefaktů tak odlišný?”

Dr. Neruda: “Ano. A také to byla nejvyšší komnata v celé formaci a byla unikátní svou strukturou v tom, že to byla jediná komnata, která nebyla dokončená.”

Sarah: “Chápu to tak, že všechny informace, které jste mi ukázal, pocházejí z toho disku a také vím, že jste mi podrobně vysvětloval, jak jste dokázali ty informace dekódovat. Ale dnes večer jste se zmínil, že něco v této lokalitě naznačovalo, že existuje dalších šest lokalit. Můžete to trochu rozvést?”

Dr. Neruda: “V těch informacích není nic, co by poukazovalo na existenci dalších šesti lokalit. Nicméně já věřím, že v těch informacích jsou zakódované ukazatele k další lokalitě.”

Sarah: “Myslíte, že lokality mají být objeveny ve specifickém pořadí, jedna za druhou?”

Dr. Neruda: “Ano, věřím, že tomu tak je.”

Sarah: “Můžete mi dát nějaké vodítko, kde se na základě vašich analýz nalézá další lokalita?”

Dr. Neruda: “Kdybych vám poskytl tyto informace, musela byste mi slíbit, že tento rozhovor nebudete publikovat do té doby, než vás budu kontaktovat a potvrdím, že je možné to udělat. Souhlasíte s tím?”

Sarah: “Jistě, udělám to ráda.”

Dr. Neruda: “Za městem Cusco v Peru je starobylý chrám nazývaný Sacsayhuaman. Další lokalita bude nalezena někde poblíž tohoto chrámu.”

Sarah: “A víte, kde to přesně bude, nebo prostě říkáte blízko proto, abyste se tomu vyhnul.”

Dr. Neruda: “Ne, věřím, že znám přesné souřadnice, ale tento detail nechci odhalit.”

Sarah: “To je vaše vlast, že?”

Dr. Neruda: “Ano, vyrůstal jsem nedaleko od tohoto místa.”

Sarah: “Byl jste na tom místě někdy?”

Dr. Neruda: “Ne, ale trochu znám město Cusco.”

Sarah: “Možná, že se tato otázka bude zdát trochu nesouvisející s tématem a budu mít pochopení pro to, když ji nebudete chtít zodpovědět, ale proč si myslíte, že by Centrální Rasa navrhla obranný systém země a potom nechala jeho objevení a aktivaci na organizaci jako je ACIO?”

Dr. Neruda: “Nemyslím si, že by bylo ponecháno v rukách ACIO najít a aktivovat tyto lokality.”

Sarah: “Tedy ve vašich?”

Dr. Neruda: “To teď nejsem schopen říci.”

Sarah: “Ale jste určitě důležitou součástí toho, ne?”

Dr. Neruda: “Doufám.”

Sarah: “Dobře, tak ještě jedna odbočka.” “Proč dovolují pěti lidem plánovačům Incunabuly řídit osud lidstva? Myslím tím, že je to jen pět lidí a nás je na světě pět miliard. Tyto muže nikdo nezvolil a prakticky nikdo neví, kdo jsou, jaké jsou jejich plány, schopnosti, vhledy, nebo zda ve svých srdcích skutečně s námi mají ty nejlepší úmysly.” “Poté, co jsem dnes vyslechla vaše vyprávění, zůstává ve mně pocit rozhořčení, že těchto pět mužů nehledě na to, jak dobré jejich úmysly jsou rozhodují o osudu lidstva a nikdo přitom neví, kdo vlastně jsou!” “S politiky je to tak, že je alespoň vidím, slyším je mluvit v televizi a znám jejich jedinečné osobnosti. To mě uklidňuje. Jestli jim pořád důvěřuji, to je jiná záležitost, ale myslím, že většina z těch, které jsem volila, jsou dobří a čestní lidé.”

Dr. Neruda: “Když se ptáte proč jim ‘dovolují’ řídit svět, koho tím myslíte?”

Sarah: “Neměla by se k tomu Centrální Rasa nějak vyjádřit? Jak jste zmínil minulou noc, všech těchto sedm starobylých lokalit je součástí obranné zbraně, která má ochránit zemi. Oni také umístili naváděcí zařízení s jasným úmyslem, aby ho ACIO objevilo, což dokazuje, že jsou s námi v interakci i v našem přítomném čase. Měla by Centrální Rasa nechávat těmto plánovačům takovou autoritu nad osudem lidstva?”

Dr. Neruda: “Zkusím zodpovědět vaši otázku takto.” “Prezidenti a senátoři, členové kongresu a guvernérové, prezidentské kabinety a vojenští vůdci, ti všichni pominou a odejdou. To znamená, že mají svůj vliv po jistý čas a potom uvolní místo dalším, aby nastoupili na jejich místo. Jejich programy jsou vyjádřením krátkodobé moci pro zavedení nové legislativy, jmenování nových soudců či změnu zákonů. Jsou tak zaměřeni na krátkodobou politiku, že ztratili povědomí o důležitosti té dlouhodobé.” “Plánovači Incunabuly mají zabezpečenou stálost a soustředí všechnu svou pozornost na dlouhodobé cíle lidstva. Taková je přirozenost Incunabuly. Přinášejí spojitost do hlavních událostí naší doby a doby nadcházející v dalších třech generacích. Pracují v této sféře, aby bylo zajištěno, že nejsou ovlivněni krátkodobými cíli osobitých zájmů.” “Co se týká vaší otázky, ‘kdo jim dovoluje’ vykonávat tuto funkci, musím říci, že nikdo. Nad plánovači nikdo nemá kontrolu či moc, stejně jako nikdo nemá kontrolu či moc nad Fifteenem nebo Labyrint Týmem.”

Sarah: “A co potom Centrální Rasa? Nebylo by rozumné si myslet, že o plánovačích vědí a dohlíží na ně? Myslela jsem, že jste prve říkal, že tato jednotící síla, či Bůh, jim radí nebo něco takového. Neříkal jste to?”

Dr. Neruda: “Myslel jsem tím, že plánovači Incunabuly věří v tuto sílu, která sjednocuje všechen vnímající život v celém času a prostoru. Velmi silně věří ve svůj osobní osud, jinak by nikdy nebyli umístěni do pozice plánovačů. Nehledě na svou anonymitu je to velmi vážená pozice.” “Nepochybuji o tom, že Centrální Rasa ví o plánovačích Incunabuly a snad je zde i nějaké spolupůsobení a výměna. Nevím. Jak jsem již řekl, mé znalosti o plánovačích jsou založeny výhradně na zprávách od Fifteena.”

Sarah: “Takže je možné, že Fifteen si toto vše vymyslel?”

Dr. Neruda: “Myslíte o plánovačích?”

Sarah: “Není to možné?”

Dr. Neruda: “Ne. Ale je možné, že jeho vnímání není úplně přesné, ačkoliv o tom pochybuji. Fifteenova schopnost porozumět něčí povaze je fantastická. Rozumí lidské psychologii lépe než ti, kteří o ní píší knihy. Myslím, že plánovači by nebyli schopni mu zamlžit zrak, aniž by on o tom nevěděl.”

Sarah: “Ale říkal jste, že jste se s plánovači nikdy nesetkal že se s nimi setkává jen Fifteen…“

Dr. Neruda: “Chápu váš zájem o platnost této záležitosti. Kdybych vám mohl dát jména, která byste mohla ověřit, nebo nějakou jinou formu důkazu, udělal bych to. Tyto organizace existují, vedou přímo až k Incunabule a můžou být vysledovány a zkoumány. Mnoho novinářů a výzkumníků to určitě udělalo, co se týká Svobodných Zednářů nebo Lebek a Hnátů. Někteří z nich s úspěchem. Ale nikdy nespatřili širší řád a ty organizace, které řídí tento širší řád. Nespatřili ty abstraktnější síly, které tvoří Triádu Moci.”

Sarah: “Ale proč?”

Dr. Neruda: “Není co zkoumat. Neexistuje žádný výzkumný směr. Ty organizace jsou záměrně abstraktní a amorfní.”

Sarah: “Ale vůdci jako je Clinton a Blair, což to nejsou ti, kteří tahají za nitky? Jak by mohli plánovači Incunabuly mít větší moc, než tito vůdci, kteří podepisují zavedení nové legislativy či rozhodují, zda půjdeme do války, či nikoliv? To mi nedává smysl.”

Dr. Neruda: “V demokracii je všechno o souhlasu a hra je vytvořena tak, aby posunovala souhlasný názor a zafixovala ho na nějakém elektrizujícím cíli. Jestliže je u lidí dostatečná rezonance, tento posun může být zmanipulován. Pokud rezonance není, politická vůle je zmařena. Vůdcové po celém světě, pokud se nejedná o zemi jako je Severní Korea, se spoléhají na tuto jistotu a všeobecně řečeno národní vůdci jsou dobře vycvičeni k fungování v této realitě.” “Ano, zdá se, že světoví vůdci mají velkou moc, ale ve skutečnosti jde o agresivitu, nikoliv o moc. Skutečná moc je obsažena v činech uplatňujících plán, který je navržen tak, aby rozšířil či optimalizoval pozici lidstva vzhledem k jeho prostředí a aby ho ochraňoval před velkými hrozbami. Klíčovým slovem je zde ‘lidstvo’, což je analogie pro kolektivní duši všech osob na planetě. To není definováno národností či geografickými hranicemi.” “Světoví vůdci uplatňují agresi, aby dosáhli svých cílů, což v sobě vždy obsahuje pořádnou dávku státní chamtivosti a seberozmachu. Koncept lidstva není klíčovou součástí jejich programu. Jejich moc, jestli to tak chcete nazývat, je kolektivní vůlí malého vnitřního kruhu politických fanatiků, kteří si chtějí zajistit prospěch ze své moci v první řadě pro sebe, potom pro svůj stát a potom pro své občany.”

Sarah: “Jestli vám dobře rozumím, tak je to docela silné odsouzení našeho politického systému.”

Dr. Neruda: “Pak vám řeknu, že mi rozumíte dobře.”

Sarah: “Takže naši politici postrádají skutečnou moc, protože jsou pohlceni státními programy, ve kterých není obsaženo lidstvo jako celek?”

Dr. Neruda: “Pochopte prosím, že neodsuzuji ani tak jednotlivé vůdce, jako spíše konvenční státní systém, který byl navržen tak, aby vyvolával nacionalismus. Jednotliví vůdci přebírají identitu státního systému, který je převážně spiklenecky centrován kolem jediného konceptu vlastenectví.”

Sarah: “Takže teď říkáte, že je problémem vlastenectví? Jsem z toho zmatena.”

Dr. Neruda: “Vlastenectví je státní katalyzátor. Je to prostředek, kterým jsou občané podněcováni k reakcím. Také je to prostředek, kterým jsou vůdci řízeni, jak mají reagovat na události či hrozby. Pod tímto jediným heslem byly vedeny války a utajeny agrese. Je to ideální metoda, kterou stát používá k tomu, aby svým občanům nařídil podporovat své vůdce.” “Říkám, že identifikace občanů se státem, či vlastenectvím, je skutečným kamenem úrazu pro efektivní řešení záležitostí lidstva. Jednotliví vůdci jsou prostě pěšáky v této struktuře, která byla navržena jako prostředek ke kolonizaci slabších států.”

Sarah: “Myslím, že můj mozek zvládne už jen jednu otázku a potom bych už pro dnešek chtěla skončit. Souhlasíte?”

Dr. Neruda: “Ano, jak si přejete.”

Sarah: “V celé dnešní diskuzi z níž většina se týkala Incunabuly, nebo možná vhodněji bych to měla nazývat světová mocenská struktura jsem neslyšela nic o duchovních aspektech. Zní to skutečně podivně neosobně a neduchovně, jestli to tak můžu říct. Můžete to komentovat?”

Dr. Neruda: “To, co se děje v našem světě, je manifestace toho, jak druh migruje od státních útvarů k útvaru druhu jako celku. Je to jistá etapa migračního plánu. Lidé se musí posunout od vlastenectví, od mentality ‘věřím tomu, co mi bylo řečeno’, a pozvednout své vlastní myšlení tak, aby mohli obsáhnout a obejmout holistickou komunitu lidského druhu. Aby bylo dosaženo dokončení této migrace, bude to vyžadovat obrovské vůdcovské schopnosti, protože světová populace bude potřebovat vyvolat rozhodující událost, aby mohla vymazat svou paměť.”

Sarah: “Počkejte chvíli. Co myslíte tím vymazat svou paměť?”

Dr. Neruda: “V lidské psychice existuje trvalá paměť zvláště slabší kultury, které byly utiskovány jinými národy usilujícími o kolonizaci. Tato žalostná rozhořčení vůči slabším národům světa zanechala hluboké stopy v jejich kolektivní paměti. Je důležité, aby tyto vzpomínky byly vymazány nebo očištěny, aby se lidstvo mohlo sjednotit, co se týká vlády a základních systémů.” “Tato událost může být řízena, nebo se může přihodit přirozeným způsobem, ale všeobecně se usuzuje, že se musí objevit nějaká událost, která zelektrizuje světovou populaci, aby se sjednotila. Při tomto procesu se očistí paměť všech lidí a zvláště těch, kteří byli oběťmi kolonizace.”

Sarah: “Vím, že jsem řekla, že už jsem schopna jen jediné otázky, ale jako novinářka nemůžu odolat této myšlenkové linii. Dejte mi nějaké příklady toho, o jakou událost by se mělo jednat?”

Dr. Neruda: “Nejpravděpodobnější událost s globálními důsledky je nedostatek energie.”

Sarah: “O tom jste již hovořil dříve, ale nevytvoří nedostatek energie jen více napětí mezi těmi, kteří ji mají a kteří ne?”

Dr. Neruda: “Když to bude vhodně řízeno, tak ne. Takový nedostatek, o kterém hovořím, bude mít zničující efekt na všechny aspekty našeho světa. Budou jím dotčeny všechny infrastruktury a dopad bude krutý a vytrvalý. Jestliže nastane globální regulace produkce a distribuce existujících zdrojů a také budeli dobře řízeno hledání alternativ, budou v této situaci nutností obnovitelné zdroje.” “Incunabula stojící stále v pozadí za scénou bude řídit tuto událost takovým způsobem, aby pro světovou populaci byla obnovena rovnost. To bude stát nad osobitými zájmy a dominantními mocemi a zajistí to spravedlnost. Tato spravedlnost založí své nástroje vedení coby přední globalizační síly a paměť všech metaforicky řečeno bude vymazána.”

Sarah: “To je odpověď na mou otázku, kde je v tom všem duchovno?”

Dr. Neruda: “Ne. Připouštím, že jsem trochu odbočil.” “Také jsem chtěl popřít, že to, co odhaluji, je pouze povšechný koncept. Kdokoliv, kdo budete v ti toto odhalení číst, mějte toto na paměti. Díky okolnostem a časovému omezení nejsem schopen vám poskytnout podrobné ztvárnění. Nicméně tyto podrobnosti existují, a pokud by si někdo dovolil přepych jejich studia, všechno, co zde odhaluji, by se ukázalo mnohem věrohodnější.” “Nyní k vaší otázce. Duchovní aspekt je v celém dnešním tématu obsažen velmi silně. Kdybych to měl shrnout, nazval bych to ‘lidský migrační plán’. Lidstvo se na jedné úrovni vyvíjí a na druhé migruje.” “Co se týká evoluce, tak technologicky řečeno se lidstvo stává pokročilejší, se schopností vícenásobného zpracování dokonalejších vizuálních, sluchových a intelektuálních dat. Jinými slovy mozkový systém se mění tak, aby se stal holističtější ve své funkci zpracovávání informací. Počítače jsou velkou součástí tohoto evolučního kroku.” “Lidstvo také migruje od oddělenosti, ve smyslu státních útvarů, ke sjednocení prostřednictvím globalizace. To je naprosto odlišná, ale související stezka. Lidstvo splývá, ačkoliv se to tak nemusí zdát, protože stále máme války a konflikty po celém světě. Splývání se totiž děje v mikrokrocích.”

Sarah: “A co ta duchovnost?”

Dr. Neruda: “Ano, děkuji vám. Duchovní je to, že tyto dvě stezky vedou lidstvo k něčemu, co Tvůrci Křídel nazývají Velký Portál. Je to spojení s naší lidskou duší, která byla roztříštěna na stovky kousků a rozházena po celé planetě ve formě různých barev, kultur, jazyků a geografií a která je nyní v procesu nezvratitelného znovusjednocování.” “To je ten duchovní aspekt, který se dotýká v našich životech všeho. Proniká každým atomem naší kolektivní existence a vštěpuje jí osud, který je nyní ještě neviditelný.”

Sarah: “Právě jste se zmínil o Velkém Portále. Co je to?”

Dr. Neruda: “V glosáři, který byl nalezen na optickém disku, se o něm říká…“

Sarah: “Jen abyste věděl, četla jsem tu sekci s glosářem, kterou jste mi dal, ale jen jednou a příliš mě nezaujala. Můžete to, prosím, znovu vysvětlit?”

Dr. Neruda: “Velký Portál je podle Tvůrců Křídel nevyvratitelný vědecký objev lidské duše.”

Sarah: “Něco jako LERM, ne?”

Dr. Neruda: “Podobné, ale LERM je více o demonstraci, že jednotící síla existuje a že proniká všemi dimenzemi existence. Je to důkaz ducha, pokud to tak chcete nazvat. Lidská duše zůstává pro naši technologii nepostižitelná.”

Sarah: “Neříkáte snad, že duše a duch je něco jiného, nebo snad ano? Já jsem totiž byla vždy učena, že duše a duch jsou v podstatě jedna a tatáž věc.”

Dr. Neruda: “Duše, nebo to, co Tvůrci Křídel nazývají Navigátorem Celistvosti, je replikou Prvotního Zdroje (Boha), jen rozčleněná do jedinečné, nesmrtelné a zcela individualizované osobnosti. Duch více souvisí se spojující silou, jež sjednocuje individuální duši s Prvotním Zdrojem a všemi dalšími dušemi.”

Sarah: “Nejsem si jistá, jestli tomu popisu rozumím, ale možná je to tak, že má mysl už je plná a nic z toho, co řeknete, už se do mé ztvrdlé hlavy nevejde. No nic, co bude tímto objevem … Velkého Portálu dosaženo?”

Dr. Neruda: “Všechno, co nás udržuje oddělené uzavřené ve státních útvarech a oblastních zájmech bude vymazáno, až bude tento nepopiratelný důkaz učiněn.”

Sarah: “Proč by se přirozená podstata člověka, která se formovala stovky tisíc let, měla náhle změnit, jestliže do popředí vystoupí věda a oznámí, že dokázala existenci duše? To se mi nezdá věrohodné.”

Dr. Neruda: “Podle Tvůrců Křídel je to evoluční stezka lidského druhu a objev Velkého Portálu je kulminací celosvětového druhu. Vytváří podmínky, kdy věci, které nás oddělovaly, jsou svlečeny, ať už se jedná o barvu, rasu, formu, geografii, náboženství či cokoliv jiného. Shledáme sami sebe, jak zíráme do čoček vědy a vidíme, že všichni lidé jsou složeni ze stejné vnitřní substance ať se rozhodnete ji nazývat jakkoliv a právě tato substance je tím, co definuje nás a naše schopnosti.”

Sarah: “Takže všechno, o čem jsme dnes večer hovořili globalizace lidského druhu, kulminuje tímto objevem? To máte na mysli?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “A plánovači Incunabuly budou dál existovat a budou nás tam očekávat, aby nás opět vedli? To je také součástí toho plánu?”

Dr. Neruda: “Nevím, jestli v tomto novém světě bude místo pro Incunabulu. Možná ano, možná ne.”

Sarah: “Jestliže jedinci budou zažívat tento Velký Portál a zjistí, že jsou tvořeni duší nesmrtelnou duší nezmění to hluboce způsob, jakým žijí? Začínám totiž uvažovat o důsledcích a ty jsou trochu děsivé.” “Například když někdo uvidí, že ve skutečnosti nemůže zemřít. Nezmění to jeho postoj ke smrti tak, že se ji nebude nadále obávat? Lidé by se třeba mohli stát bezstarostnější, troufalejší a nebezpečnější.”

Dr. Neruda: “Někteří ano. Bezpochyby bude mnoho různých reakcí a já nepředstírám, že vím, jak to všechno bude zvládnuto.”

Sarah: “Další věc, kterou v celém tomto tématu shledávám zajímavou, je záležitost věda versus náboženství. Zdá se, že náboženství se snažilo, jak nejlépe mohlo, definovat duši a selhalo. Ať už jsou jeho definice jakékoliv, zdají se všechny být naprosto založené na víře a v těchto modelech není žádná jednotnost. Velký Portál je vědecký objev, nikoliv náboženský, že?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Takže možnost dostane věda. Co když také neuspěje? Možná, že je to tak nepostižitelné, tak skryté v tom všem, že věda si nebude počínat lépe. Mám na mysli to, že znám takové lidi, kterým můžete něco ukázat, a oni to popřou celou svou silou. Jak chcete přesvědčit někoho, kdo to nechce vidět?”

Dr. Neruda: “Můžete si představit Velký Portál jako rozhraní pro vědomí vertikálního času. Toto rozhraní bude objeveno někdy ve dvacátém prvém století. Všechny podrobnosti neznám. Nevím, jaké to bude mít důsledky na jednotlivce. Možná máte pravdu, že někteří to přijmou a jiní ne. Vím o tom jen to, že je to součástí osudu, ke kterému je lidstvo vedeno.”

Sarah: “To říkají Tvůrci Křídel?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Věděl jste to před tím, než jste si to přečetl v glosáři?”

Dr. Neruda: “Myslíte, jestli jsem věděl o existenci Velkého Portálu?”

Sarah: “Ano, to, nebo prostě o nějaké technologii, která by dokazovala existenci lidské duše. Pracovalo třeba na něčem takovém ACIO?”

Dr. Neruda: “Ne.”

Sarah: “Jsou nějaké další organizace, které na tomto důkazu pracují už teď?”

Dr. Neruda: “O žádných nevím.”

Sarah: “Když se nikdo nepokouší tento Velký Portál objevit teď, kdo to bude v budoucnu?”

Dr. Neruda: “To je důvod, proč chci tyto materiály dostat ven. Materiály Tvůrců Křídel jsou navrženy tak, aby aktivovaly ty inkarnované duše, které budou hrát aktivní role v objevu a vytvoření Velkého Portálu…“

Sarah: “Říkáte, že duše se inkarnují specificky za tímto účelem?”

Dr. Neruda: “Ano. Existují velmi pokročilé duše, které se budou inkarnovat v následujících třech generacích. Ty budou navrhovat, vyvíjet a používat Velký Portál. To je ústřední záměr materiálů Tvůrců Křídel, který je obsažen v těchto sedmi lokalitách.”

Sarah: “Myslela jsem, že jste říkal, že se jedná o obrannou zbraň?”

Dr. Neruda: “To je jedna role, ale existují také další role. A já věřím, že to má co do činění s uměleckými prvky. Jsou zakódované. Jsou to katalyzátory vědomí. Jsem o tom přesvědčen na základě svých vlastních zkušeností.”

Sarah: “Četla jsem mnohé z těchto spisů a také jsem poslouchala hudbu. Líbí se mi, ale nic to ve mně nespustilo. Určitě necítím, že bych chtěla pomáhat navrhnout či vybudovat Velký Portál, ani že bych měla mentální kapacitu přispět něčím hodnotným.”

Dr. Neruda: “Možná je vaše role jiná.”

Sarah: “Nebo v tom nemám vůbec žádnou roli. Vy už jste možná měl v sobě nějaké kvality předtím, než ve vás ty materiály něco aktivovaly. V mém případě mám pocit, že v sobě nemám nic, co by šlo probudit.” “Dobrá, jsem sice v pokušení nořit se více do informací o Velkém Portálu, ale myslím, že má mysl už je pro dnešek plná. Naplánujeme si debatu o Velkém Portálu na náš příští rozhovor?”

Dr. Neruda: “Ano, souhlasím.”

Sarah: “Chcete ještě něco říct, než skončíme?”

Dr. Neruda: “Ano. Pokud se vy, čtenáři, budete divit, jak informace, které jsem řekl o Incunabule, souvisí s různými konspiračními teoriemi o Novém Světovém Řádu, výzvědných službách, Iluminátech, Svobodných Zednářích a všech dalších předpokládaných tajných organizacích světa, rád bych vás zdvořile požádal, abyste odložili své dřívější představy o motivacích těchto různých skupin.” “Nehledě na to, jak je někteří vyobrazují, nejedná se o organizace se zlými úmysly. Jejich členové mají děti a rodiny tak jako vy a mají své záliby a nelibosti tak jako vy. Jsou lidmi se slabostí pro zlozvyky a chamtivost, ale také mají silnou energii zlepšit svět. Jen jejich definice toho, co je pro svět dobré, se možná liší od té vaší.” “Jestli je vaší zálibou pro pobavení vymýšlet své protivníky, tak je to vaše právo. Ale záležitosti, o kterých jsem se dnes večer zmínil, jsou příliš vážné na to, než aby sloužily pro pobavení. Zaslouží si vaši pozornost a pronikavý úsudek. Udělejte si svůj vlastní průzkum situace energetických zásob světa. Možná že zjistíte jiná čísla, než ta, která jsem uvedl já, ale to jen proto, že technologie ACIO jsou pokročilejší než ropný průmysl. Nicméně určitě shledáte potvrzení této všeobecné situace.” “Ať už čtete tento rozhovor v jakékoliv době, podívejte se na aktuální události vaší doby. Uvidíte, jak tento plán postupuje. Může se zdát, že někdy se dějí zajížďky, ale všeobecný směr je ten, který jsem zde popsal. Nepohybuje se to tímto směrem náhodně nebo z důvodu rozmaru světových vůdců tím si můžete být jisti. Je to všechno součástí řízených událostí, které se odehrávají jako důsledek dobře navrženého programu plánovačů Incunabuly.” “Může vás sice trápit to, že jste vedeni do budoucnosti, kterou jste si nezvolili, ale pokud chcete mít nějaký vliv, potřebujete se dovzdělat a uvědomit si skutečné síly, které vaši budoucnost definují. Toto je vesmír svobodné vůle. Neexistuje žádná hierarchie andělských bytostí, které vytvářejí osud země. Neexistují žádní nanebevzetí mistři, kteří diktují cestu k osvícení lidstva či jedince.” “Pokud opravdu chcete vyjadřovat a uplatňovat svou svobodnou vůli, udělejte svým osobním náboženstvím znalost faktů. Naučte se vysledovat to, co se skrývá za příběhy, které vám prodávají média a politikové. Formulujte své vlastní závěry. Pochybujte o všem, co je vám politickou scénou řečeno, a to zvláště tehdy, jsteli vyzýváni k vlastenectví. To je jeden z nejjasnějších signálů být podezřívavý k tomu, co je vám sdělováno.” “Jsouli vytvářeni nepřátelé zvláště noví nepřátelé, buďte podezíraví k motivacím těch, kteří je prohlašují za nepřátele. Zkoumejte fakta. Dívejte se pod každý kámen a ověřujte si důkazy. Každý z vás se musí stát badatelem a naučit se umění badatelského a analytického studia, pokud se chcete cítit více součástí globalizačního hnutí.” “Vaše vhledy a pochopení možná nezmění kurz lidstva ani o jediný milimetr, ale změní vaši schopnost cítit se součástí této migrace a mít pocit smyslu z toho, kam se lidstvo pohybuje a proč.” “A těm, kteří raději kráčí svou vlastní cestou a kteří věří, že globalizace je hloupost, musím říci, že globalizace se musí přihodit. Je to vnější vyjádření toho, čím jsme, a je to přirozený vývoj našeho druhu ke sjednocení kolem vnitřní esence naší identity, namísto kolem vnější fasády nějakého našeho konkrétního národa nebo náboženské víry.” “Věřím, že každý to chápe různou měrou, ale toto jsou metody sjednocení, které lidi zajímají. A já s vámi sdílím tento zájem. Jestliže jsme kolektivně poučeni o tomto plánu a chápeme jeho konečný cíl, tak to je pro lidstvo velmi užitečné. Můžeme k tomuto cíli směřovat rychleji, s dodatečnou důvěrou, že použité metody jsou v nejlepším zájmu každého. Toto musí být náš cíl.” “Konečně mnozí z vás můžou mít pocit, že globalizace je konceptem Nového Světového Řádu a proto ho můžou odmítat, jako hnutí, které se zrodilo z chamtivosti a touze po moci. Ano, jsou tací, kteří budou mít z tohoto hnutí vždy osobní výhody, ale motiv stát se sjednoceným lidstvem na zemi je dalece za motivem osobního obohacení několika jedinců. To měj na paměti, když budeš číst konspirační příběhy.” “Skončil jsem, Sarah. Děkuji za vaši shovívavost.”

Sarah: “Já děkuji za vaše komentáře.”

Konec sezení