Tvůrce WingMakers materiálů

James Mahu, bydlící v New Yourku

Tvůrce na wingmakers.com

creator img1Jeho vlastními slovy

Nejlepším způsobem jak pochopit Jamese Mahu a jeho roli v realizaci materiálů WingMakers, je přečíst si co o tom sám říká. Následující výňatek je z přemluvy autora k Sebraným spisům, svazek I.

"Kdykoliv je někdo požádán, aby vysvětlil něco tak nezměrného jako je vesmír a jeho vztah k individuální entitě, je v pokušení rozhodit rukama a s odporem hluboce vydechnout. Proč zrovna já? Proč zrovna teď? Copak to mnohem schopnější lidé než já neudělali už tisíckrát? Odpověď na tyto otázky je někdy těžko po-chopitelná a jindy těžko ignorovatelná. V mém případě to bylo to druhé."

"Jak již jsem řekl dříve, byla to objednaná práce. Což znamená, že jsem byl požádán, abych vytvořil tyto materiály, energetickým polem, se kterým jsem se setkal, když jsem byl malé dítě. Nazývám to energetické pole, protože v té době jsem neměl jiný popis pro Tvůrce Křídel. Postupem let jsem dospěl k pochopení je-jich inteligence a tvořivosti a nakonec i jejich účelu a způsobu, jak souvisí s mým vlastním a potažmo každé-ho z vás, kteří toto čtete."

"Už v mém časném náctiletém věku mi byly dány vize týkající se této práce a já jsem tak mohl vidět, že je-jich osnova se netýká vytvoření textově založeného pojednání. Bude to vyžadovat různorodé formy obsahu a technologie, aby mohlo být začleněno vizuální umění, mytologické příběhy, hudba, poezie, video, filosofie a nakonec i globální komunita, která bude moci obohatit tyto práce svými vlastními perspektivami a vhledy."

"Avšak nehledě na mnoho úrovní, spletitost a rozsah těchto prací, zůstává zde stále esence jádra a tato esence je duchovní rovnost. creator img2Je to rovnost, která se nalézá v nejhlubších úrovních lidského srdce, kde žije svobodně jako horský potok – nezkrystalizovaná a nepodmíněná sociálním programováním a dokonce ani lidskou zkušeností. Můžeš nazývat tuto kvalitu rovnosti mnoha různými jmény. Já jsem se ve své práci snažil a v některých případech usiloval o její pojmenování, definování, popsání, zkomponování či namalování."

"Tato nevyslovitelná a nepředstavitelná kvalita je její pravou esencí. To, jak přežila tisíce let pronásledo-vání těmi, kteří se ji pokoušeli vlastnit, uvěznit a udělat ji něčím, čím není, je důkazem toho, jak pečlivě je chráněna těmi, kteří tě chtějí osvítit její existencí. Částečně z důvodu, že je neviděná a nevyslovená, probíhá tato duchovní rovnost skrze DNA všeho života jako jeho existenční vzor – jako jeho destilát či kvantová esence. Je tím, co přežívá všechny časo-formy a ačkoliv je skrytá ve všednosti, je vyjádřitelná. Může žít v našich činech. Může mít moc v našich životech. Může se stát námi."

"Nádhera této nevyčerpatelné esence je v tom, že my – žijící jako lidské bytosti – obíháme kolem ní jako planety kolem svých slunečních středů. Je to tato esence, která nás aktivuje k žití života centrovaného v lásce a k vyjadřování ctností srdce do našeho lokálního vesmíru podobně jako slunce, které vyjadřuje své světlo a energii navenek bezpodmínečně. Duchovní rovnost je aktivátorem vyšších frekvencí lásky na zemi."

"Tato esence či kvalita rovnosti je tím, co přichází na tuto planetu. Všichni se do ní vyvíjíme a ona do nás; a to ne nutně z důvodu, že se o to vědomě pokoušíme, nebo proto, že to nějaká všemohoucí síla řídí. Je to jednoduše přirozený výsledek procesu, který je životu dán. Je to záměr inteligence, která vyvěrá z naší ko-lektivní svrchované esence. My všichni jsme částí tohoto záměru, ať si to uvědomujeme či nikoliv."

creator img3

Rozhovory s Jamesem

James je anonymní. Nepředstavuje skutečnou osobnost, kromě toho, že poskytl své jméno (James Mahu) a všeobecnou lokalitu pobytu (severně od New Yorku). Kromě rozhovorů s ním víme o něm jen velmi málo. Za posledních patnáct let poskytl několik různých typů rozhovorů, což byl ovšem jen zlomek z celkových požadavků. Tyto rozhovory jsou k dispozici níže. Jednou v dubnu 2008, pak znovu v dubnu 2013 James umožnil svému web manažerovi Marku Hempelovi, aby s ním udělal osobní rozhovory, které byly později zveřejněny jako audio soubory a také byly přepsány do formátu Adobe PDF. Tyto rozhovory jsou také k dispozici níže. Pro ty z vás, kteří se chtějí dozvědět něco více o Jamesově původu, bude asi nejlepší Třetí rozhovor z dubna 2008, kde se dozvíte něco málo o jeho původu a dětství. Ostatní rozhovory byly vedeny písemnou formou, kdy Jamesovi byly zaslány otázky a on na ně písemně odpověděl. Tyto rozhovory jsou k dispozici v sekci Zdroje.creator down sideKe stažení

pdfRozhovor z dubna 2008, 1. část
pdf Rozhovor z dubna 2008, 2. část
pdf Rozhovor z dubna 2008, 3. část
pdf Rozhovor z dubna 2013

 

 

James na TwitTeru

Chcete-li sledovat aktuální informace o nových projektech, na kterých se James podílí, dobrým způsobem je sledování na Twitteru

creator img5

Jamesův Blog

James čad od času přidává své články v sekci Blog.