Zdroje

resrc right imgRůzné písemnosti z rozsáhlé sbírky

Zdroje na wingmakers.com

 

Důležitá věc, kterou je potřeba mít na paměti, jak se probíráš těmito materiály, je ta, že jsi tvořen lidským nástrojem, který je složen ze tvého fyzického těla, emocí a mysli. Lidský nástroj je vybaven portálem, který mu umožňuje přijímat a vysílat z a do vyšších dimenzí, které nahrazují naši tří-dimenzionální realitu každodenního života. Tyto materiály jsou navrženy tak, aby ti asistovaly při tvém vývoji tohoto portálu, takže když čteš a zažíváš tato díla, jsi v interakci s tímto portálem, rozšiřuješ jeho výhled a vnímavost.

- James
Výňatek z Úvodu k Sebraným Spisům Tvůrců Křídel

 

Písemnosti Tvůrců Křídel jsou všeobecně zařazeny do filozofie, poezie či příběhů. Tyto písemnosti v sekci Zdroje je jaksi těžké kategorizovat. Jsou to zdroje pro duchovně hledající, ale jsou více provokativní a inspirující než instruující a osvěcující. Jsou vyjádřením mysli, která není spojená s materiální říší nebo s tím, jak by v ní jedinec měl navigovat. Záměrem těchto písemností je odhalení a odemknutí. Je to o vybudování nového hranolu ze světelného zdroje, který není z našeho časoprostoru. Tento hranol - konstruovaný jen slovy a rytmy - může lámat světlo do jiných dimenzí, takže čtenář může vnímat obrysy toho, co se objevuje pro celé lidstvo.

Někdy ty věci, které jsou osvěcující, přicházejí z temnoty. Oznámí se jako idee či ideologie; vášnivě pramení z místa, jehož identita je zatajena nebo zapomenuta. Světlo vhledu je často matné a jemné. Vyžaduje po nás, abychom akceptovali, že věci v jiných dimenzích reality jsou odlišné. Že to, co bylo pravdivé v naší minulé perspektivě vnímání reality, nemusí sloužit přítomné perspektivě vnímání reality nebo zvláště naší budoucí perspektivě. Vyžaduje to změnu. Nutí nás to být dostatečně přizpůsobivými, abychom mohli zkoumat nové koncepty a idee, protože bez této přizpůsobivosti tíhneme k ústupu od našeho vyššího účelu a přebíráme menší roli.

Jedna z věcí, která komukoliv může pomoci v záměru žití života centrovaného na lásku, je naučit se vnímat temnotu jako zdroj inspirace, který je sladěn s účelem. Neexistuje proto, aby nás blokoval či nám bránil v tom, abychom byli svým vyšším jástvím. Vlastně potřebujeme toto tmavší světlo, abychom integrovali náš účel s našimi “všedními” či obyčejnými životy - s životem nakupování, vození dětí do školy, dojíždění do práce, vaření jídla, atd. Chápeme svaté a světské jako jediný zážitek, který odchází a přichází v záměrném rytmu. Jsme tímto tmavším světlem učeni přizpůsobivosti a pružnosti z jistého důvodu.


Přenosy Prvotního Zdroje

resources epaper2Prvotní Zdroj je námi všemi. Je to kolektiv nás. Není to Bůh žijící v nějaké vzdálené díře vesmíru.

- Rozhovor Jamese pro Project Camelot

Přenosy Prvotního Zdroje jsou úchvatné, inspirující a potenciálně rozšiřují vědomí.

Rozhovor pro Projekt Camelot

resources epaper3 Po několik let projevovala Kerry Cassidy a její partner Bill Ryan z projektu Camelot zájem o rozhovor s Jamesem. James zdvořile odmítal všechny žádosti až do doby 1. rozhovoru s Markem Hempelem (webmasterem), který se uskutečnil v dubnu 2008. V listopadu 2008 James nabídl Kerry a Billovi, aby spolu udělali rozhovor. Celé jeho znění je v tomto článku.

Rozhovor pro Conscious Media

resources epaper4Nejnovější práce Dana Browna – Ztracený symbol – vstupuje do kolektivní mysli desítek miliónů lidí v čase, kdy Spojené Státy (a planeta) prochází velkými sociálními otřesy. Můžeš nám říci něco o duchovních důsledcích odhalení tajných a osvícených myšlenek některých praotců Ameriky, které se v současné době odhalují ve velkém měříku naší populaci?