Přenosy

Přenosy Prvotního Zdroje

resources epaper2Prvotní Zdroj je námi všemi. Je to kolektiv nás. Není to Bůh žijící v nějaké vzdálené díře vesmíru.

- Rozhovor Jamese pro Project Camelot

Přenosy Prvotního Zdroje jsou úchvatné, inspirující a potenciálně rozšiřují vědomí.