Manifest Svrchovaného Sjednocení

Žádný prostor není posvátnější nebo mocnější než jiný.

Žádná bytost není duchovnější než jiná.

Žádná věc není více božská než jiná.

Neexistuje nástroj nebo technika, která by urychlovala rozvíjení vědomí.

Neexistuje pravda, která by mohla být napsána, vyslovena nebo myšlena, pokud není konci-pována a vyjádřena pomocí Jazyka Jednoty.

Prvotní Zdroj transcenduje Celistvost.

Všechny fragmenty filozofie, vědy a náboženství, i když jsou sjednocené, představují pouze zlomkový obraz reality.

Mystéria vašeho světa nikdy nebudou pochopena skrze zkoumání založená na jazyku mysli.

Dokonalost je konceptem nepochopené celistvosti.

Stavy klidu, krásy, lásky a bezpečí jsou pouhými ukazateli k celistvosti, stejně jako je tomu s jejich protiklady.

Žít z Perspektivy Celistvosti znamená cenit si všech věcí takových, jaké jsou a přitom být svědkem jednoty jejich vyjádření.

Žádná bytost nepotřebuje jiné vědomosti než svou jedinečnou Perspektivu Celistvosti.

Není žádná hierarchie. Je pouze Jeden, Který Je Vším.

Neexistuje žádný model existence vně modelu sebe-tvorby.

Pravá Svoboda je přístup k Prvotnímu Zdroji.

Bytost se nemůže více přiblížit k Prvotnímu Zdroji než bytím v okamžiku.

Svrchovaná bytost a Prvotní Zdroj jsou skutečností.

Fyzické tělo vás neomezuje, ne více než brání nohy orlovi v létání.

Všechny podmínky existence jsou fasetami jediné podmínky reality neomezené sebe-tvorby.

K Prvotnímu Zdroji neexistuje žádná cesta.

Rozvoj, evoluce, cykly růstu/odumírání a transformace jsou všechny vázané ke stejnému předpokladu oddělení v lineárním čase.

Skrytá harmonie je nalézána s radostí, zatímco zřejmá vede ke lhostejnosti.

Čím dále vstupuješ do Pravdy, tím hlubší musí být tvé přesvědčení o ní.

Pochopení světa přesně odpovídá stupni pochopení sama sebe.