Historie webu WingMakers.com

napsal Mark Hempel, web manažer

historie na wingmakers.com

timeline thumbPrvní dopis

Web WingMakers.com byl spuštěn v listopadu 1998. Jeho součásti ke mně dorazily v jedné noční zásilce. Byla to nevyžádaná zásilka a když jsem ji otevřel, ve skutečnosti jsem neměl představu, co je uvnitř. Našel jsem tam obálku s dopisem psaným strojopisem a malé pouzdro s několika CD. Dopis byl velmi konkrétní:

“Chtěli bychom si tě najmout, abys vytvořil web jménem WingMakers.com. Potřebujeme, abys koupil URL a navrhnul webové stránky podle všeobecné mapy webu, kterou jsme připojili k tomuto dopisu. Rádi bychom spustili tento web co nejdříve, jakmile budeš schopen ho zprovoznit - nejlépe před 1. listopadem 1998. Připojená CD jsou rozdělena do čtyřech kategorií: Text, Hudba, Obrazy a Budoucnost. Disk Budoucnost bude pozdržen pro pozdější publikování (červeně označený). Mapa stránek souvisí s obsahem dalších disků, které jsou označeny modře.”

Byl to dlouhý dopis - čtyři strany. Byl podepsán Sarah. Byla tam také emailová adresa a platební šek. To byla moje první zkušenost s tím, co se později stalo známé jako materiály Tvůrců Křídel.

Po jisté dávce vnitřní debaty (tou dobou jsem byl velmi zaměstnaný), jsem se rozhodl web vytvořit. Mezi mnou a Sarah proběhlo několik emailů, které mi pomohly pochopit více o účelu webu. Avšak z důvodu nedostatku času jsem se příliš nevěnoval studiu či čtení těch materiálů, ačkoliv několik hodin jsem strávil oceňováním obrazů. Umění, tomu jsem rozuměl. Jistým způsobem to byla věc, která mě k tomu projektu inspirovala.

Web jsem spustil 23. listopadu 1998. Bylo pozdě večer a já si stále pamatuji, jak se moje emailová schránka začala plnit. Nejdřív pomalu, ale koncem týdne jsem měl stovky emailů, které přicházely ze všech představitelných oblastí: Ministři, pracovníci NASA, inženýři, duchovní studenti, zaměstnanci univerzit a všechno mezi tím. Tak jsem se rozhodl lépe ty materiály prostudovat a zjistit, na co se mě to lidé vlastně ptají. Témata jako dálnovidění, plán vzestupu, temné projekty, mimozemské reverzní inženýrství, kosmologie atd. Věděl jsem, že se něco děje.

Strávil jsem několik dní soustředěným čtením. Stále jsem měl své původní poznámky, ručně psané na výtiscích tištěných jehličkovou tiskárnou. Některé byly docela legrační. Abych byl upřímný, v té době mi jen málo z těch materiálů dávalo smysl. Nebyl jsem duchovní student ani hledající. Byl jsem workoholik. Byl jsem ženatý, měl malé děti a byl velice, velice zaměstnaný. Požadovalo to po mně příliš mnoho… přinejmenším ty filosofické materiály a rozhovory s Nerudou.

V průběhu let jsem našel v těch materiálech jistou lehkost a přitom stále můžu říci, že ne všemu naprosto rozumím. Mají mnoho významových úrovní a jak James napsal v Sebraných Spisech Tvůrců Křídel svazek 1:

“Každý si nakonec musí říci, ´nevím, ale budu o té možnosti rozjímat´. Je to právě v rozjímání, kde cítíme svou cestu k Jednotě; a obráceně, je to právě naším nedostatkem rozjímání, že upadáme zpět do oddělenosti a ego identity.”

web history pic1

První roky

Myslím, že rozjímání o materiálech Tvůrců Křídel je důležitější, než jejich plné pochopení. Jak jsem viděl korespondenci mezi Jamesem a některými nadšenými studenty, kteří se k němu natahovali, pochopil jsem, že toto je mnohem více o bytí praktikujícím než o víře nebo hledání poznání.

V letech 1998 až 2001 byl web WingMakers.com na internetu bez jakékoliv propagace či možnosti někoho kontaktovat. James byl stále naprosto neznámý. Nebylo publikováno ani jeho jméno. Pak v roce 2001 byl publikován první produkt s názvem Prvotní Zdroj. Byl to multimediální CD-ROM, který obsahoval množství materiálů, jež mi byly původně zaslány, plus 60 minut hudby. Disk Prvotního Zdroje byl něco jako katalyzátor pro WingMakers, protože to bylo poprvé, kdy se James projevil, jak co se týká hudby tak jeho identity.

Koncem roku 2000 jsem byl požádán, abych aktualizoval web WingMakers, což bylo asi převážně podníceno publikováním disku Prvotní Zdroj. Aktualizoval jsem vzhled a pocit ze stránek a přidal možnost objednávky produktu: Prvotní Zdroj; také jsem přidal nějaký aktualizovaný obsah.

V roce 2003, kdy jsem byl požádán, abych zprovoznil web Lyricus.org, jsem začal vidět větší obraz toho, jak materiály Tvůrců Křídel jsou aspektem mnohem většího plánu: plánu známého jako Velký Portál - vědecký, nevyvratitelný objev lidské duše. Všechny tyto materiály byly součástí tohoto většího cíle, kterým je zprostředkovat lidskou duši lidstvu ve stavu zážitku a nejenom víry. To bylo to, co Lyricus udělal. Bylo to jako speciální operační tým, který se inkarnoval na planetu, aby zasel tento cíl do lidstva poté, co dospělo ke globální komunikační síti.

Web Lyricus to vysvětluje tímto způsobem:

“Tvůrci Křídel jsou součástí mytologického vyjádření Lyricusu, které typicky provází jeho první vnější projev v druzích. Je to ´vizitka´ oznamující jeho první přiblížení, jak jemně vstupuje do druhu, kterému slouží.”

web history pic2

Konečný cíl

Jemným vstupováním je myšleno představení tak mocného konceptu, jakým Velký Portál je, anonymním člověkem, který tiše buduje dalekosáhlé weby a píše knihy, komponuje hudbu a maluje plátna působivého symbolismu.

Představ si to na chvíli - opakovatelnou metodu, jak demonstrovat existenci lidské duše, která žije v každém z nás, která nás sjednocuje, která přináší nový význam do našich životů. To je docela něco jiného než to, co někteří vidí jako technologii, která se stává integrálním aspektem lidských bytostí (eugenika, transhumanismus, bioinženýrství, atp.). Velký Portál není o integraci technologie do lidského nástroje za účelem vytvoření chytřejších, silnějších, nemocem odolnějších lidí, kteří žijí dlouhé životy. Je to o integraci vědomí duše do lidského nástroje a nevyvratitelném důkazu, že nehledě na to, jakou vyznáváme víru, jaké jsme národnosti, kultury, genetiky, sociálního postavení, tak každý z nás má stejné jádro a v tomto jádru jsme spojeni. James to svými slovy popisuje takto:

“Sebrané Spisy Tvůrců Křídel svazek I a II je sbírkou materiálů, které jsou roztroušeny po webech, které jsem vytvářel mnoho let. Přestože se můžou zdát dosti obsáhlé, můžu vás ujistit, že to je pouze předvoj většího plánu známého v těchto materiálech jako Velký Portál. Velký Portál je konvergencí vědy a ducha, člověka a duše, jedince a druhu a toho, jak lidstvo objeví svou duši a spojení s duchem prostřednictvím vědeckého pochopení - nejen pouze náboženskou či duchovní záležitostí víry.”

“Tento nevyvratitelný vědecký objev lidské duše bude mít dramatický důsledek na lidskou kulturu, vědu, technologie a náboženství. Mnoho lidí uvažovalo, jaký důsledek by měl objev mimozemské civilizace na naši společnost. Jak by to změnilo náš pohled na svět, náboženství a dokonce i vládu. Mám podezření, že jen pár z těchto lidí vůbec uvažovalo v podobném významu o tom, co by se stalo, kdyby věda mohla dokázat existenci lidské duše a co víc, umožnit její objevení všem jedincům. Jaký důsledek by to mělo na globální společnost?”

V letech 2005-2006 James začal s publikováním série nových e-článků, které byly zaměřené na mnohem pozemštější stezku žití ze srdce. Bylo to o bytí praktikujícím toho, co nazval Šest Ctností Srdce: vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost. Pro mě to byla doba, kdy jsem si uvědomil, že koncepční rámec materiálů Tvůrců Křídel není založen jen na poznání, nýbrž také na činech. Chápej, vůbec jsem neviděl, že by se formovala nějaká organizace. Většina duchovních konceptů, které jsem znal, měla organizace, které chtěly něčeho dosáhnout, něco dělat, být dobrými.

web history pic4Dlouhá cesta

Jestli mně v materiálech Tvůrců Křídel něco chybělo, bylo to toto. James byl anonymní; neexistovala žádná organizace, žádný skutečný cíl, kromě vzdáleného objevu Velkého Portálu, který nastane, jak tomu osud chtěl, až dávno poté, co já zemřu. S vydáním těchto nových e-článků jsem začal vidět způsob, jak toto všechno přivést do chování. Byla to metoda žití, která mi dávala mnohem větší smysl a co víc - fungovala. My jsme, konec konců, předně energetické bytosti. Naše energie je směsí mnoha věcí, avšak srdce a mysl jsou primárními dirigenty naší energie, která se nakonec ukazuje v našem chování. James to nazývá inteligentní chování. V nedávném telefonickém rozhovoru, který jsem s ním měl v dubnu 2013, mluvil o “dlouhé cestě.”

“Většina lidí chce rychlou odměnu. Chtějí rychle vidět výsledky. Chtějí rychle získat uznání. V této době více než kdykoliv předtím, protože technologie doručují odpovědi rychle, pouhým příkazem Siri nebo kliknutím myší na Googlu. Výsledek… hned! Čím rychlejší je výsledek, tím více je ego uspokojeno. Nicméně rychlá řešení nepřinášejí skutečný pocit moudrosti nebo vnitřní způsobilosti - zde zůstává prázdnota… padělek. Pro zajištění tohoto vjemu moudrosti musíš být schopen vytrvat a být odevzdaný dlouhé stezce, na které jsi dirigentem symfonických emocí tvořených tvým hlubším srdcem a vyšší myslí.”

“Dlouhá stezka není pro ty, kteří trvají na potřebách ega, protože je to právě ego, které touží po rychlém mistrovství, rychlých výsledcích… a konečný prospěch těchto rychlých výsledků pro druhé, to ego nezajímá. Ego ve skutečnosti motivují odměny typu domýšlivost a přitažlivost - ve svých různých manifestacích.”

Myslím, že James má pravdu. Viděl jsem to na vlastní oči. Tvůrci naší kultury se pokoušejí nás svést, abychom chtěli věci rychle a abychom jich chtěli mnoho (sériové získávání), a převažující sociální model je ten o přitažlivosti a blahobytu. Inteligentní chování není rychlou cestou uvěření tomu či onomu. Spíše je to cesta konání, které po nás vyžaduje sebeřízení a sebevyjádření pomocí ctnostného srdce.

Prolínání Srdce a Mysli

V roce 2006 jsem udělal další aktualizaci webu WingMakers.com a vylepšil vzhled a pocit z uživatelského rozhraní, přidal další obsah a začal pracovat na webu EventTemples.com. Tento nový web byl předzvěstí nové větve materiálů Lyricus/Tvůrců Křídel. Byl méně o kosmologii a velkých otázkách o životě a posmrtném životě; více se týkal velmi osobních říší, jak jedinec může vybudovat život centrovaný na lásku.

Event Temples či Chrámy Událostí jsou zážitkovým webem, kde se lidé můžou setkat a sdílet společně frekvenci či perspektivu srdce s vesmírem. James napsal: “Naše srdce jsou klíčem při navigaci neznámem.” Myslím, že Chrámy Událostí jsou součástí této navigace, ale na kolektivnější úrovni.

web history pic5

Po spuštění EventTemples v r. 2007 byl dalším spuštěným webem SovereignIntegral.com. Jak James vysvětlil, tento web byl spíše “hrubým náčrtem” toho, co teprve přijde. Myslím, že co se týká obsahu, chtěl si jen rezervovat místo.

Začátkem roku 2008 započalo publikování Hakomi CD spolu s publikováním e-článků na EventTemples. Rok 2008 byl také rokem, kdy měl James zastávku v Minneapolis a tuto zastávku strávil u mě doma, kde jsem s ním nahrál rozhovor. To bylo začátkem dubna a rozhovory byly později publikovány jak v audio podobě, tak v textovém přepisu. Tyto rozhovory byly opravdu první příležitostí, kdy lidé mohli Jamese slyšet a získat tak pocit jeho osobnosti.

Duchovní novely

Následoval web SpiritState.com. To byl velmi ambiciózní závazek, který po mě vyžadoval odborné znalosti, které jsem neměl. James konkretizoval sadu různých funkcionalit, které na webu dosud neexistovaly, takže jsme opravdu museli mít mysl otevřenou a tyto nové funkcionality vyvinout. SpiritState byl spuštěn koncem roku 2011 s Dohrmanovým Proroctvím a Projektem Starobylý Šíp jako svými prvními knihami. Dohrmanovo Proroctví byla nová Jamesova duchovní novela, která znamenala obrat v jeho vývoji obsahu. Bylo to, jako by duchovní novely byly novým formátem, který chce použít k oslovení nového publika a SpiritState a Planetwork Press (Jamesův vydavatel) byly platformami, které budou tyto knihy zprostředkovávat.

O rok později následovala novela Quantusum. Quantusum je novela, která je velice odlišná od Dohrmanova Proroctví - snad Jamesova duchovně nejkomplexnější a nejvyzývavější. Je to velice mocné počtení. Dostával jsem množství emailů od čtenářů, kteří doufali, že bude následovat pokračování Dohrmanova Proroctví, neboť způsob, jakým novela končí, vypadá jako příslib pokračování, ale James přešel ke Quantusum, a potom se začaly objevovat požadavky na pokračování Quantusum.