Úvod do WingMakers

Co to je a proč to je

Úvod na wingmakers.com

Definice Tvůrců Křídel

“Pojem člověk [angl. human] je odvozený z latinského spojení „homo“ (člověk) a „humus“ (země). Takže člověk je pozemské bytí – pochází ze země jako protipól Boha či nějakého nebeského příbytku. Pojem Tvůrci Křídel – WingMakers - je zakódovaný: „wing“ [křídlo] je odvozený z pojmu wind [vítr] či blow [vanout]. Je to aktivní síla ustanovující nové stavy. „Makers“ [tvůrci] je množné číslo od co-creators [spolu-tvůrci] – to je kolektivní esence lidstva. Proto Tvůrci Křídel – WingMakers - znamená, že z kolektivní esence lidstva povstávají do bytí nové stavy vědomí. To je význam pojmu Tvůrci Křídel – WingMakers – přináší lidstvu novou identitu. Tvrdím, že lidstvo se proměňuje tak, aby se stalo Tvůrci Křídel.”

James napsal tato slova v Úvodu k Sebraným spisům Tvůrců Křídel svazek 1. Definují jádro tohoto webu a jeho rozsáhlé sbírky materiálů. Web WingMakers.com byl spuštěn koncem roku 1998 bez fanfár či propagace. Velice rychle přitáhl pozornost různých skupin, které pak psaly o webu články, na základě kterých se web začal šířit k různým osvíceným, konspiračním a duchovním komunitám po celém světě.

Čím jsou Tvůrci Křídel zvláštní? Tak zaprvé, jejich tvůrce je anonymní. James Mahu nepromlouvá v médiích. Nedělá přednášková turné. Sám sebe vůbec nepropaguje. Nemá žádné ambice být guruem či duchovním vůdcem a ve skutečnosti je prvním, co lidem sděluje to, že můžou změnit své systémy víry z nitra - díky svým vlastním vhledům a intuici. James poskytl materiály Tvůrců Křídel jako pracovní rámec a životní praxi, která - u některých - může působit jak na mysl, tak na srdce. V jistém smyslu se jedná o sbírku aktivačních nástrojů a tento web je “truhlou”, kde jsou uloženy.

Další zvláštností webu WingMakers.com je to, že není spojen s ničím dalším. Neexistuje žádná organizace, do které by šlo vstoupit, ani žádné členské poplatky. Velká většina materiálů je zdarma. Jediné materiály, které se prodávají, jsou ty, které vyžadují výrobní náklady - jako knihy a hudební CD.

Introduction wingmakers pic1

Jaký je účel Tvůrců Křídel?

To říká elegantně John Berges - autor a duchovní hledající - ve svém úvodním komentáři ke svazku 1 Sebraných spisů Tvůrců Křídel:

“Přestože materiály Tvůrců Křídel jsou prezentovány jako mytologický příběh určený k podněcování naší představivosti, příběhy tohoto žánru nemusí být nutně pouhou fantazií, nýbrž často obsahují části pravdy, což je i případ Tvůrců Křídel. Vzpomenu mnohahodinovou konverzaci George Lucase s Josephem Campbellem, pravděpodobně největším studentem a znalcem mytologie za uplynulých sto let, když uvažoval o eposu Hvězdné války. Lucas se ve svém příběhu jasně zaměřuje na síly dobra a zla, avšak pod těmito dvěma vnějšími silami je moc Síly. Moc Síly je základem mytologického světa Hvězdných válek, je to esenciální základ spojující všechen život. Mýtus Tvůrců Křídel posunuje koncept Síly ještě o jeden krok dále tím, že ho činí konkrétnějším, když umisťuje přítomnost Síly do nás samých - jako Sílu Svrchovaného Sjednocení.”

“Takže úspěch mýtických příběhů, jak starobylých, tak moderních, leží v jejich schopnosti dotknout se našich srdcí, našich pocitů a našeho hlubokého intuitivního smyslu pro spojení s druhými a s vesmírem. Je to celé o tom, jaké pocity v nás mýty vyvolávají, informacemi, které poskytují. Materiály Tvůrců Křídel pokračují v této tradici. Proto celá prezentace Tvůrců Křídel s celou svou šíří uměleckých vyjádření je určena k tomu, aby spustila naše původní vzpomínky na náš duchovní původ a podstatu – které byly dlouho ztraceny a zapomenuty – jak jsme cestovali světy prostoru a času. Tyto materiály nás vyzývají, abychom se hluboce zamysleli nad tím, kým jako druh jsme, odkud přicházíme, kam kráčíme a proč jsme zde.”

 Introduction wingmakers pic2

Plán Tvůrců Křídel

Plán Tvůrců Křídel byl koncipován Jamesem Mahu, vizionářským tvůrcem Tvůrců Křídel. Právě jsme absolvovali 15 let vývoje tohoto plánu. Teď je jasné, že již od doby, kdy byl první web v listopadu 1998 zprovozněn, byl určen pro expanzi do pěti webů a k jejich následnému sloučení. Tento nový web - který je eufemisticky nazván Tvůrci Křídel 2.0 - je “nádechem” či sloučením různých zdrojů, které James vytvořil (či “přeložil”, jak to sám nazývá).

Tvůrci Křídel je zdroj pro ty, kdož se zajímají duchovní hodnotou svého srdce a mysli a kteří hledají nové vhledy a inspirace pro podnícení svého růstu a pocitu účelu. Tvůrci Křídel nejsou organizace ani skupina lidí zaměřená na soudobé problémy. Je to výhradně osobní záležitost. Je navržená tak, aby pomohla jedincům aktivovat či prohloubit jejich duchovní cestu, aby se mohli pozvednout k účelu, kterému přišli sloužit - jako duše i jako nosič duše.