Lyricus.org

Všechny weby, které James vytvořil, jsou do jisté míry součástí Lyricus. Lyricus je překlenující inteligence za všemi pracemi, které James vytvořil; slouží jednomu základnímu cíli: Nevyvratitelnému vědeckému objevu lidské duše. To je hlavní cíl, který je za všemi materiály a který je účelně sjednocuje.

Web Lyricus.org byl spuštěn v r. 2004 a poskytl záblesk vhledu do Řádu Učitelů Lyricus (Lyricus Teaching Organization - LTO). Co se týká obsahu, není tak hluboký jako web WingMakers.com, ale představil strukturu LTO, jeho učební metody (Rozpravy) a ukázku jeho nejvíce ctěného textu: Prahová Kosmogonie.

To, co následuje, je základní nabídka obsahu webu Lyricus.

(připravuje se...)