EventTemples.com

Web EventTemples - Chrámy Událostí následoval po webu Lyricus. Byl to web navržený pro praktikující toho, co James nazval srdeční energetické přenosy za použití šesti ctností srdce jako platformy pro přenos energie. Web EventTemples má sekce Přihlášení a Login, které umožňují uživatelům jít do různých Chrámů Událostí, které jsou v současné době tři.

Každý z těchto Chrámů Událostí je synchronizovaný virtuální chrám s audio-video médii, které pomáhají synchronizovat přenos energie těch, kteří se ho zúčastňují. Jak John Berges napsal v Sebraných Spisech Tvůrců Křídel:

“Další součástí webu Chrámy Událostí jsou meditační seance chrámů událostí. Jedná se o denní meditace v určitou hodinu, kterých se může kdokoliv zúčastnit. Jsou navrženy tak, aby povzbudily lidi k posílání lásky druhým a také aby poskytly jedincům příležitost praktickým způsobem cvičit aktivaci, přijímání a vysílání ctností srdce. Kdyby nic jiného, tak Jamesovy dva úvodní články doprovázející materiály Chrámů Událostí představují praktickou aplikaci mnohem teoretičtějších základů, jež byly položeny v písemnostech WingMakers a Lyricus.”

“Vezmeme-li tedy WingMakers, Lyricus a EventTemples materiály jako celek, tak tento svazek spolu se svazkem 2 může být považován za dobře naplánovanou psycho-spirituální a metafyzickou osnovu v počátečních fázích své prezentace lidstvu.”

Chrámy Událostí byl web, kde James publikoval většinu svých článků o ctnostech srdce a žití života centrovaného na lásku. Tyto články jsou k nalezení v sekci Šest Ctností Srdce na tomto webu nebo na webu EventTemples.