SovereignIntegral.com

Zatímco James publikoval rozsáhlý obsah týkající se vědomí Sovereign Integral - Svrchovaného Sjednocení, na tento web toho příliš mnoho nedal. Tento web se poprvé objevil v r. 2010 a byl dvou-stránkovým webem s krásnou grafikou. Je to místo rezervované pro to, co teprve přijde. Přítomnost Svrchovaného Sjednocení v materiálech Tvůrců Křídel je mnohonásobná - počínaje názvem 16. kapitoly v projektu Starobylý Šíp až po jeden ze sedmi oborů, které jsou primárními oblastmi zájmu a odborností Lyricusu.

Je to jeden z pojmů, který je obtížné definovat; avšak jeden z filozofických článků Tvůrců Křídel s názvem Životní principy Svrchovaného Sjednocení poskytne jistý vhled do jeho hloubky a šířky.

“Byli na zemi tací, kteří zažívali mírný vánek z této mocné bouře, kterou jsme pojmenovali Vědomí Svrchovaného Sjednocení. Někteří to nazývali vzestup, jiní tomu přiřazovali jména jako osvícení, vize, nirvána a kosmické vědomí. Zatímco tyto zážitky jsou podle lidských standardů dalekosáhlé, jedná se jen o počáteční zamíchání Svrchovaného Sjednocení, které se stává více a více zkušenější v dotýkání a probouzení vzdálených okrajů své existence. To, co většina druhů definuje jako konečnou blaženost, je pouhým otiskem Svrchovaného Sjednocení, který našeptává svým předsunutým formám a biologiím a pošťuchuje je, aby se podívaly dovnitř, ke svým existenčním kořenům a sjednotily se s touto beztvarou a neomezenou inteligencí, která prostupuje vším.”

“Vědomí Svrchovaného Sjednocení je daleko za dosahem lidského dramatu. Je mnohem vzdálenější lidskému doteku, než jsou hvězdy vzdálené doteku z terry-země. Můžete hvězdy pozorovat svýma lidskýma očima, ale nikdy se jich nedotknete svýma lidskýma rukama. Podobně můžete matně předvídat vědomí Svrchovaného Sjednocení svým lidským nástrojem, ale nemůžete ho lidským nástrojem zažívat. Je přístupné jen skrze celistvost entity, protože je to jen celistvost, ve které může existovat Svrchované Sjednocení a jeho zbytkové působení na vnímání Zdrojové Reality. A této celistvosti je vpravdě dosaženo jen tehdy, když se individuální vědomí oddělí od času a je schopno nahlédnout na svou existenci jako na bezčasovou.”